Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Ville Kukkola

  • 0295 029 013

Maantien 14784 (Mantereentie) parantaminen Kutilan taipaleen kohdalla, Taipalsaari

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Taipalsaaren kunta ja Lappeenrannan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa maantien 14784 parantamisesta liittyen Kutilan kanavahankkeeseen. Hankkeessa suunnitellaan maantien 14784 uusi linjaus ja uuden rakennettavan sillan paikka suunnitellun Kutilan kanavan yli.

Suunnitelmaan sisältyy Mantereentien 14784 parantaminen Kutilan taipaleen kohdalla ja uuden sillan suunnittelu. Muutos koskee noin 0,8 kilometrin pituista osaa Mantereentiestä. Suunnittelu liittyy mahdolliseen Kutilan kanavan rakentamiseen ja kanavaa ei voida toteuttaa nykyisellä linjauksella vaatimusten mukaisesti. Tulevan sillan alikulkukorkeudeksi tulee 18 metriä, tämä aiheuttaa haasteita tien linjauksen ja sillan suunnittelussa.