Hyppää sisältöön

Harjoittelupaikat opiskelijoille

Väylävirasto tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan noin kahdellekymmenelle opiskelijalle. Harjoittelu on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan liikenne- ja infra-alaan sekä Väyläviraston toimintaan. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olemme kiinnostuneita opiskelijoiden tuoreista ideoista.

Väyläviraston avoinna olevat harjoittelupaikat ilmoitetaan muiden työpaikkojen tapaan valtiolle.fi-sivustolla. Harjoittelujaksot ovat vaihtelevan mittaisia ja palkatuilla harjoittelijoilla on moninaisia koulutustaustoja. Kesän 2024 harjoitteluun haetaan tammikuun aikana. Opinnäytetöistä voi ottaa yhteyttä osoitteeseen [email protected].

Rekrytointiprosessi toteutetaan nimettömänä rekrytointina, koska Väylävirasto haluaa edistää hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä haastatteluun ja ehkäistä kaikkea syrjintää.

Lue alta eri alojen harjoittelijoiden kokemuksia omasta harjoittelujaksostaan vuosilta 2023 ja 2022.

Monipaikkainen harjoittelu mahdollistaa joustavan työn

Väylävirastolla on yhteensä kuusi toimipistettä ympäri Suomea. Suurin osa kesän 2023 harjoittelijoista työskentelee Helsingissä Pasilan toimistolla, mutta harjoittelu on mahdollista suorittaa muiltakin paikkakunnilta käsin. Harjoittelijoiden Helmin ja Pekan kesä on kulunut viihtyisästi Tampereen toimistolla. 

Allianssityössä pidetään tiivistä yhteyttä moniin eri toimijoihin

Tampereen yliopistossa tietojohtamista opiskeleva Pekka on työskennellyt kesän ajan Ihku-allianssin hankehallinnan harjoittelijana. Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssissa eli Ihkussa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua, jolla tuotetaan infra-alalle avointa kustannustietoa. Allianssimalliseen työskentelyyn kuuluu olennaisesti hankkeen eri osapuolien tiivis yhteistyö. 

”Tavallinen työpäiväni koostuu pääosin itseohjautuvasta tekemisestä hankeosamallien parissa. Tähän sisältyy tiedonhakua, laskentalogiikan kehittämistä sekä yhteydenpitoa kollegoihin ja Ihkun muihin toimijoihin. Satunnaisesti työpäiviin kuuluu myös koulutuksia”, Pekka kertoo työtehtävistään. 

Harjoittelun myötä uutta opintosuuntaa kohti

Helmi on harjoittelijana liikenneverkot ja palvelutaso -osastolla, jossa osallistutaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun, määritellään liikenneverkkojen tavoitetilaa sekä nykyhetken palvelutasoa sekä tehdään strategista selvitystyötä ja vaikutusten arviointia. Harjoittelussa Helmiä on ilahduttanut monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät. 

”Työpäivä alkaa sähköpostien lukemisella ja niihin vastaamisella. Sen jälkeen saatan esimerkiksi viedä selvityksiä eteenpäin, litteroida haastatteluja, visualisoida dataa, teemoitella aineistoa tai päivittää jakelulistoja. Tehtäviä on todella monipuolisesti ja tykkäänkin tehdä päivän lopuksi seuraavan päivän tehtävälistan valmiiksi, jolloin hommiin pääsee kiinni heti aamusta”, Helmi kertoo työpäivän tyypillisestä etenemisestä. 

Helmi on valmistunut Tampereen yliopistosta hallintotieteiden kandidaatiksi pääaineenaan kunta- ja aluejohtaminen. Syksyllä hän jatkaa opintoja Aalto-yliopistossa maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelmassa.

”Aluksi liikenteessä kiinnosti joukkoliikenne sekä bussi- ja ratikkalinjat, myöhemmin mukaan tulivat liikennejärjestelmätyö, liikenneturvallisuus, kävely ja pyöräily sekä paikkatieto. Myös maankäytön yhteensovittaminen ja luonnon virkistyskäyttö kiinnostavat”, Helmi kertoo tulevaisuuden opiskelu- ja urahaaveistaan. 

Toimistolla ei kuplauduta

Tänä kesänä Väyläviraston harjoittelijoita on voinut löytää niin Pasilan, Tampereen, Turun kuin myös Lappeenrannan toimistoilta. Harjoittelijat ovat tavanneet toisiaan myös toisilta paikkakunnilta esimerkiksi alkukesän yhteisen perehdytyksen merkeissä. 

”Yleisesti Väylävirastossa työssä onnistuminen on tehty helpoksi. Olosuhteet ovat kunnossa, laitteet ja palvelut toimivat, ilmapiiri on positiivinen ja harjoittelijat on otettu hyvin huomioon myös henkilöstöpuolen asioissa”, Pekka kommentoi kesän harjoittelua. 

Helmi kertoo myös viihtyneensä harjoittelussa. ”Tampereen toimipisteellä kuulee paljon muidenkin toimialojen kuulumisia, eikä oman osaston asioihin pääse kuplautumaan. Yhteishenki tuntuu olevan avoin kaikkialla ja omaan osastoon on kotiuduttu hyvin, vaikka suurin osa istuukin Pasilassa”, Helmi kertoo lähitoimistonsa menosta.

 

Turvalliset ja tietoon pohjautuvat väylät 

Emilia ja Pirita ovat molemmat harjoittelussa turvallisuusyksikössä, Sandra puolestaan on väylätietojen hallinta -yksikön harjoittelija. Emilian työtehtävät pitävät sisällään turvallisuuspoikkeamien seurantaa ja raportointia, Pirita taas työskentelee tietoturvallisuuden parissa. Sandran harjoittelu keskittyy paikkatietotehtäviin. 

Tietoa päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi

Näiden kolmen harjoittelijan työtä yhdistää se, että he kaikki ovat mukana tuottamassa tietoa Väyläviraston toiminnan kehittämistä varten. Turvallisuusyksikössä seurataan ja kehitetään turvallisuuskäytäntöjä infrastruktuurin ja rakentamisen turvallisuuden näkökulmasta, mutta myös digitaalinen turvallisuus on aivan yhtä tärkeässä roolissa nykypäivänä. 

”Työtehtäviini kuuluu esimerkiksi kehitysprojektissa avustamista, intranetin tietoturvaosuuksien läpikäyntiä sekä muita tietoturvallisuuteen liittyviä hallinnollisia töitä. Olen myös ollut laatimassa tietoturvaperehdytystä uusille työntekijöille”, Pirita kertoo omasta harjoittelustaan. 

Opinnoista saadut tiedot ja taidot käytäntöön

Väylätietojen hallinta -yksikkö vastaa muun muassa erilaisten tietopalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä viraston paikkatietopalveluista. Oulun yliopistossa maantiedettä, pääaineenaan geoinformatiikkaa, opiskeleva Sandra kertoo, että hänen työpäivänsä koostuvat paikkatietoaineistojen päivittämisestä ja käsittelemisestä. ”Parasta Väylävirastossa työskentelyssä on ollut mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät, joiden avulla olen päässyt tutustumaan Suomen väyläverkkoon lähietäisyydeltä”, Sandra toteaa. 

Emilia opiskelee hallintotieteitä Tampereen yliopistossa. Hän on opinnoissaan erikoistunut ympäristöpolitiikkaa ja aluetieteiseen. ”Poikkeamatyön kautta olen myös päässyt tutustumaan monipuolisesti niin tie-, rata- kuin vesiväyliinkin”, Emilia toteaa. Myös Pirita kokee, että hän on päässyt harjoittelunsa aikana hyödyntämään opintojen kautta tulleita oppeja. 

”Parasta on ollut nähdä, kuinka opiskelemiani asioita oikeasti toteutetaan käytännössä. Sikäli en olisi voinut saada parempaa harjoittelupaikkaa”, turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Pirita hehkuttaa. 

Harjoittelu antaa hyvää pohjaa myös tulevalle uralle 

Harjoittelu voi antaa ajatuksia ja ideoita siihen, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä urallaan. ”Haluaisin jatkossakin tehdä töitä paikkatietotehtävien parissa”, Sandra toteaa. 

”Tulevaisuudessa haluaisin jatkaa työskentelyä tietoturvallisuuden sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamisen parissa. Kyseiset teemat saivat minut kiinnostumaan tästä alasta, sillä yhteiskuntamme toimivuus ja turvallisuus on hyvin tärkeää”, Pirita täydentää. Emilia mielellään myös jatkaisi työskentelyä kestävyysteemojen sekä tiedonhallinnan parissa. 

Myös työilmapiiri vaikuttaa harjoittelukokemukseen ja nämä kolme harjoittelijaa ovat olleet siihen tyytyväisiä tässä virastossa. ”Loistava ilmapiiri, uuden oppiminen sekä asiantuntevat ja avuliaat kollegat ovat parasta Väyläviraston harjoittelussa”, Emilia kertoo. 
 

Ei tarvitse olla insinööri tullakseen mukaan väylien monipuoliseen maailmaan

Väylävirastossa on työskennellyt kesällä 2023 yhteensä lähes 30 harjoittelijaa useissa eri yksiköissä. Alli ja Niina tekevät lakimiesharjoittelunsa oikeusyksikössä. Alli työskentelee ympäristö- ja vahingonkorvausoikeudellisten asioiden parissa, Niinan työt puolestaan liittyvät hankintojen kilpailuttamiseen ja hankintojen toteutuksen aikaisessa toiminnassa esiin tuleviin oikeudellisten ongelmien ratkomiseen. Oikeusyksikkö avustaa koko Väylävirastoa ja ELY-keskuksia liikennevastuualuetta koskevissa oikeudellisissa asioissa. Erityisesti hankintoihin, ympäristöön ja tietoturvaan liittyviin lakiasioihin sekä vahingonkorvausoikeudellisiin asioihin löytyy osaamista tässä yksikössä. 

Vauhdikasta viestintää väylistä

Ingá opiskelee viestintää Tampereen yliopistossa sekä on ollut kesän ajan viestinnän harjoittelijana Väylävirastossa. ”Viestinnän töiden parissa työpäivät ja -tehtävät voivat vaihdella paljonkin toisistaan”, Ingá summaa viestintäyksikön vauhdikasta arkea. Viestintäyksikkö vastaa viraston työyhteisöviestinnästä, ulkoisista viestintäkanavista sekä mediayhteydenpidosta. 

”Voin päivän aikana vastata viestinnän sähköposteihin, kirjoittaa tiedotetta tai ideoida ja toteuttaa sosiaalisen median sisältöä. Myös verkkosivujen parissa tulee puuhailtua erilaisia muokkaus- ja päivitystöitä. Myös Photoshopia olen päässyt käyttämään tänä kesänä!”, kertoo Ingá. 

Hyvä työyhteisö on työpäivien suola ja sokeri

Alli, Niina ja Ingá ovat yhtä mieltä siitä, että harjoittelua on ehdottomasti edesauttanut rento ja viihtyisä työilmapiiri. ”Kiinnostavat ja vaihtelevat työtehtävät ovat myös olleet aivan mahtava juttu, niitä työstämällä oma ammattitaito kehittyy kuin huomaamatta”, Alli toteaa. ”Olen päässyt hyvin mukaan työyhteisöön ja kaikilta on ollut helppoa kysyä apua tarvittaessa”, Niina täydentää. 

Myös muiden harjoittelijoiden sekä asiantuntijoiden monipuoliset koulutus- ja urataustat ovat olleet mielenkiintoista kuultavaa. ”Ajattelin etukäteen, että kaikki täällä työskentelevät ovat varmaan diplomi-insinöörejä. Heitäkin toki löytyy, mutta on ollut ilahduttavaa huomata, miten monenlaisista taustoista tänne on päädytty”, Ingá iloitsee. 

Tulevaisuudessa tavoitteena kestävämpi yhteiskunta

Helsingin yliopistossa oikeustiedettä opiskeleva Alli kertoo, että hän innostuu tekemään töitä kestävämmän maailman puolesta niin töissä kuin vapaa-ajan järjestöhommissakin. ”Haluaisin myös tulevaisuudessa työskennellä ympäristökriisien, kuten luontokadon, ilmastokriisin ja saastumisen, hidastamiseksi ja ympäristöoikeuden parissa”, Alli summaa. 

Itä-Suomen yliopistossa oikeustiedettä opiskeleva Niina kertoo haluaisi myös jatkossa työskennellä julkisten hankintojen parissa. Ingákin haluaa tulevaisuudessa jatkaa työskentelyä yhteiskunnallisten asioiden ja teemojen parissa. ”On ollut mahtavaa oppia uutta suomalaisesta yhteiskunnasta itselleni entuudestaan tuntemattomasta näkökulmasta! Infra-alan asiat eivät ole olleet mitenkään tuttuja itselleni enkä jotenkin aiemmin ehkä edes osannut ajatella, että viestijänäkin voisin työskennellä tällaisten teemojen parissa”, Ingá toteaa.

 

Taru, Sami ja Miku perehtyivät harjoittelussaan väylänpidon asioihin.

Väylänpito tarjoaa harjoittelua ympäristö- ja tekniikka-asioissa sekä teiden kunnossapidossa

Väylänpidon toimialalla on ollut kesän 2022 ajan kolme harjoittelijaa: Taru, Miku ja Sami. Taru on ympäristötiedonhallinnan harjoittelijana ja Miku sähköratatekniikan harjoittelijana tekniikka- ja ympäristöosastolla, joka vastaa muun muassa Väyläviraston teknisistä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista ohjeista sekä laatuvaatimuksista. Sami työskentelee tien kunnossapidon harjoittelijana. Kunnossapito vastaa liikenneväylien kunnosta, väylänpidon ohjauksesta, kunnossapidon toimintamallien ja hankinnan kehittämisestä, ratojen, vesiväylien ja kanavien kunnossapidosta, radanpidon materiaalihankinnoista ja radantarkastuksesta. 

Monipuolisia työtehtäviä omassa tahdissa

Taru opiskelee ympäristötieteitä Helsingin yliopistossa, Environmental Change and Global Sustainability-maisteriohjelmassa. ”Teen monia erilaisia työtehtäviä, joista osaa saan melko vapaassa tahdissa suorittaa”, Taru kuvailee. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa raportointilomakkeiden tekoa, tietojen syöttämistä erilaisiin tietokantoihin sekä nettisivujen päivitystä. ”Olen oppinut paljon uutta. Minusta on ollut mielenkiintoista tutustua itselleni aiemmin vieraaseen virkamiestyöhön. Työyhteisö on myös ollut todella mukava ja avulias”, Taru kiittelee. Tulevaisuuden työelämässä hän on kiinnostunut monesta asiasta. ”Yleisesti ottaen haluaisin tehdä jotain merkityksellistä työtä, josta olisi hyötyä yhteiskunnalle.”

Toimistotöitä ja maastokäyntejä

Miku aloitti juuri maisteriopinnot Aalto-yliopistossa Advanced Energy Solutions -ohjelmassa ja Sustainable Energy Systems and Markets -pääaineessa. ”Työpäivät koostuvat vaihtelevasti palavereista, itsenäisestä työstä ja maastokäynneistä”, Miko kertoo. Hänen mielestään parasta Väylävirastossa on ollut hyvä johtamiskulttuuri sekä innostuneet ja mukavat työkaverit. ”Minulla on ollut mahtava ohjaaja, jolta olen oppinut paljon uutta sähkötekniikasta. Haluan tehdä asiantuntijatyötä sähköisen raide- ja tieliikenteen tai lentoliikenteen parissa. Voisin jatkaa virkamiehenä valmistumisen jälkeenkin.”

Tiestön hoitotietoja ja virheiden ratkomista

Sami opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulun yliopistossa. Hänen työhönsä kuuluu erilaisia pienempiä ja suurempia tiestöön ja niiden hoitoon liittyviä tehtäviä. ”Esimerkiksi selvitän järjestelmästä hoitotietoja, jotka sitten kerään Exceliin. Jos hoitotiedoissa on virhe, yritän selvittää, mistä se johtuu”, Sami kertoo. ”Harjoittelussa on ollut parasta kiinnostavat työtehtävät, uuden oppiminen sekä työkaverit ja mahtava työilmapiiri. Suunnittelutyöt ehkä kiinnostaisivat tulevaisuudessa.” 

Väylänpidon tehtäviä on tarjolla eri puolilla Suomea kaikissa kuudessa toimipisteessämme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa.

Tea, Aleksi ja Nikolai saivat tuntumaa projektien ja hankkeiden hallintaan.

Harjoittelu avaa oven väylien monipuoliseen maailmaan 

Kesä on erilaisten työmaiden luvattua aikaa. Kesällä 2022 kolme harjoittelijaamme työskentelee erilaisten infrahankkeiden ja projektien parissa. Hankkeiden toimiala vastaa väyläverkon investointihankkeiden tehokkaasta ja laadukkaasta toteuttamisesta, erilaisten toteuttamismallien ja laadunvarmistusmenetelmien kehittämisestä sekä toimintaympäristön seurantaan liittyvästä ennakointityöstä. Tässä artikkelissa pääsevät ääneen Nikolai, Tea ja Eetu.

Projektihallinnan harjoittelija Nikolai hoitaa tilauksia ja sopimuksia allekirjoitettavaksi sekä tiliöi ja asiatarkastaa laskuja. Hankehallinnan harjoittelijat Tea ja Eetu työskentelevät Ihku-allianssissa. Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssissa eli Ihkussa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua, jolla tuotetaan infra-alalle avointa kustannustietoa. Kustannuslaskentajärjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin tarjoten ajantasaista ja luotettavaa kustannustietoa infrahankkeille.

Mukava työyhteisö ja monipuolisia tehtäviä

Nikolai opiskelee kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella. Työpäivät koostuvat projektihallinnan tehtävien hoitamisesta tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä. ”Parasta on ollut mukava ja hauska työyhteisö. Muiden harjoittelijoiden sekä vakituisten työntekijöiden kanssa on ollut mielekästä päästä tutustumaan ja viettämään aikaa monipuolisten töiden parissa”, Nikolai toteaa. ”Tulevaisuudessakin haluan tehdä merkityksellistä ja mukavaa työtä.”

Uutta oppia Väylävirastosta ja infra-alasta

Liikennejärjestelmiin suuntautunut Eetu opiskelee Tampereen yliopistossa tietojohtamista. Eetun työpäivät koostuvat palavereista, hankeosien mallien suunnittelusta ja niiden mallintamisesta. ”Väylävirastossa saa työskennellä merkityksellisten asioiden parissa. Täällä on mahtavat työkaverit! Työni myötä olen oppinut paljon Väyläviraston toiminnasta ja infra-alasta”, Eetu kertoo. Hän haluaisi olla mukana kehittämässä Suomen tai jonkun muun maan liikennejärjestelmästä ilmastotavoitteiden mukaista kokonaisuutta tulevaisuudessa. 

Uusi ala tuonut hienoja mahdollisuuksia

Tea opiskelee tuotantotaloutta Tampereen yliopistossa. ”Tavoitteena on kehittää laskentalogiikkaa, jonka avulla voidaan laskea kustannuksia hankeosille. Työpäiviin kuuluu itsenäistä laskentalogiikan mallintamista, palavereja sekä työpajoja”, Tea esittelee. Hänen mielestään harjoittelussa on ollut parasta tutustuminen itselleni kokonaan uuteen infra-alan maailmaan sekä mahdollisuus työskennellä osana allianssia ja tietojärjestelmäprojektia. Tulevaisuudessa kaikki ovet ovat avoinna. ”Muun muassa erilaiset projektit ja projektinhallinta kiinnostavat.”

Hankkeiden ja projektien parissa Väylävirastossa tekee töitä muun muassa projektinhallinnan asiantuntijat, projektipäälliköt ja -insinöörit. Katso avoimet työpaikkamme. Tehtäviä on tarjolla kaikissa kuudessa toimipisteessämme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa.

Aleksi, Juuso ja Lassi olivat harjoittelussa kesällä 2022 Väylävirastossa.

Harjoittelussa tiedon äärellä

Väylillä liikkuu paljon tietoa. Tieto-osastomme vastaa muun muassa väylä- ja asiakirjatietojen hallinnasta ja näihin liittyvistä tietovarannoista ja tietopalveluista. Se huolehtii myös näitä tehtäviä tukevien tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä digitalisaatiosta ja älyliikenteestä. Lue lisää Lassin, Aleksin ja Juuson mietteistä harjoittelustaan kesällä 2022.

Asiakirjahallinnon harjoittelija Lassi huolehtii kirjaamoon saapuvista viesteistä ja niiden käsittelystä. Arkistoharjoittelija Aleksi hoitaa arkistoaineistojen tietopalvelusta, digitoinnin laaduntarkastuksesta ja aineistoluetteloiden metatiedottamisesta. Paikkatietoharjoittelija Juuso päivittää ja käsittelee paikkatietoaineistoja sekä vastaa paikkatietosovelluksien käyttöön liittyviin kysymyksiin. Kolmikko on iloinen mukavista työkavereista, hyvästä ilmapiiristä ja mainioista työoloista.

Oikeita töitä, ei hanttihommia

Lassi opiskelee Tampereen yliopistossa informaatiotutkimusta. Työpäivät ovat erilaisia. ”Pääasiallinen hommani on kirjaamon sähköpostilaatikon seuraaminen ja sinne saapuvien viestien käsittely.” Lassi luo uusia asiatunnuksia, lisää toimenpiteitä ja asiakirjoja asioille sekä auttaa ongelmatilanteissa. ”Työkaverit ovat auttaneet mielellään. On kiva, että on päässyt tekemään ihan oikeita töitä, eikä pelkästään harjoittelijoiden niskaan dumpattuja hanttihommia”, hän iloitsee. Lassia kiinnostaa asiakirjahallinnan parissa työskentely erilaisissa tehtävissä myös tulevaisuudessa.

Harjoittelujakso selkeytti omia uratavoitteita

Aleksi opiskelee Jyväskylän yliopistossa sosiologiaa. ”Työpäiväni koostuu arkistoaineistoihin liittyvästä tietopalvelusta, aineiston digitoinnin laaduntarkastuksesta ja aineistoluettelojen metatiedottamisesta”, Aleksi kertoo. ”Välitämme arkistossa olevaa tietoa eteenpäin, muutamme sitä analogisesta muodosta digitaaliseksi ja teemme siitä aiempaa saavutettavampaa”, hän jatkaa. Aleksi on päässyt osallistumaan monipuolisesti oman tiimini työtehtäviin oman kiinnostuksensa mukaan. ”Haluan ehdottomasti tehdä jatkossakin asiantuntijatyötä tiedon parissa. Tämä voi tarkoittaa tiedon ohjaamista, käsittelyä, analysointia tai tutkimustyötä. Uskon vahvasti, että harjoittelujakso Väylävirastossa selkeyttää omia uratavoitteitani ja antaa valmiuksia kehittyä moninaisiin tehtäviin, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.”

Tulevaisuus liikenneinfran parissa kiinnostaa

Juuso opiskelee Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi. Hän aloittaa maisteriopinnot maa- ja kalliorakennustekniikan geoengineering-maisteriohjelmassa syksyllä. ”Tavalliseen työpäivääni kuuluu yleensä palavereiden lisäksi paikkatietoaineistojen päivittämistä ja käsittelyä sekä paikkatietosovelluksien käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaamista.” Hänen mielestään on ollut parasta päästä näkemään ja oppimaan uutta laajasti koko Suomen väyläverkosta ja siitä mitä kaikkea se pitää sisällään. ”Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä liikenneinfran suunnittelun parissa. Varsinkin tunnelit ja raideliikenne ovat mielenkiintoisia. Myös rakentamisen ympäristöasiat kiinnostavat, samoin infran tietomallien kanssa työskentely. Työmaallakin olisi kiva käydä rakentamassa tai purkamassa.”

Kiinnostaako avoin data? Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Lue lisää avoimesta datasta.

Enni, Johanna ja Inka olivat harjoittelussa kesällä 2022 Väylävirastossa.

Käytännön harjoittelu tuo tutuksi dokumentoinnin, rekrytoinnin ja hankinnat

Meillä on ollut taas mainio joukko eri alojen harjoittelijoita pyörittämässä arkea kesän 2022 aikana. Miten harjoittelu on sujunut? Entä millaisia ajatuksia heillä on työelämästä? Enni, Inka ja Johanna kertovat kokemuksistaan.

ICT-harjoittelija Ennin työtä ovat järjestelmän erilaiset parannustehtävät. HR-harjoittelija Inka vahvistaa kesäkuukausien ajan henkilöstöyksikköä. Lakimiesharjoittelija Johanna avustaa lakimiehiä hankinta-asioissa. Harjoittelu on tarjonnut kolmikolle uusia oppeja. Työkaverit ovat olleet tukena ja opastamassa.

Työtä dokumentaation ja ohjeiden parissa

Enni opiskelee Aalto-yliopistossa tieto- ja palvelujohtamisen maisteriopintoja. Hän työstää myös dokumentaation parantamista, erilaisia esitysmateriaaleja ja yleistä käyttöohjeistusta. ”Parasta Väylävirastossa ovat työkaverit ja huippuhyvä työilmapiiri. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia. On kiva oppia paljon uutta ICT-puolesta”, Enni kiteyttää.  Häntä kiinnostavat tulevaisuudessa erilaiset teemat kuten pilvipalvelut, liiketoiminta-analytiikka ja palvelumuotoilu. Enni toivoo, että tulevaisuuden työ on joustavaa ja merkityksellistä sekä tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen.

Vastuu on kehittänyt omaa osaamista

Inka opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriohjelmassa. Inkan työpäiviin kuului palvelussuhdeasioiden sekä rekrytointien hoitamista. ”Väylävirastossa parasta on ollut ihmiset sekä huippu työilmapiiri: aina saa tukea ja apua tarvittaessa. Vastuuta on annettu heti ja on päässyt oikeasti kehittämään omaa osaamistaan”, Inka kertoo. Inka haluaa työskennellä tulevaisuudessa HR-alan parissa ja mielellään valtionhallinnossa. 

Hankintoja ja käytännön kysymyksiä

Johanna on valmistunut hiljattain Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi. Hän tekee myös oikeudellista selvitystyötä sekä on mukana kehittämässä ohjeita. ”Työssä parasta ovat olleet kollegat, joilta opin uutta. He ovat hyvin ottaneet mukaan työyhteisöön. Harjoittelun paras anti on varmaankin siinä, että pääsee kohtaamaan monia erilaisia hankintoja ja niihin liittyviä kysymyksiä käytännössä”, Johanna toteaa. Julkiset hankinnat kiinnostavat Johannaa. Hän toivoo työelämältä sopivasti haasteita ja vaihtelua sekä viihtyisää tiimiä ja työyhteisöä.

Kiinnostaako harjoittelu Väylävirastossa?

Meillä on vuosittain yli 20 opiskelijaa harjoittelussa. He pääsevät näkemään erilaisia tehtäviä eri puolilla virastoa. Harjoittelun pituus on keskimäärin neljä kuukautta. Harjoittelijamme ovat tyypillisesti toisen tai kolmannen vuoden korkeakoulujen opiskelijoita. Kesäharjoittelupaikat avaamme haettaviksi alkuvuodesta, mutta myös muulloin voi tarpeen mukaan olla harjoittelijahakuja auki. 

Katso myös

Lue lisää valtion työpaikoista