Harjoittelupaikat opiskelijoille

Väylävirasto tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan reilulle kahdellekymmenelle opiskelijalle. Harjoittelu on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan liikennealaan ja Väyläviraston toimintaan. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olemme kiinnostuneita opiskelijoiden tuoreista ideoista!

Väyläviraston teetetään vuosittain kymmeniä opinnäytetöitä. Opinnäytetöillä saadaan Väyläviraston toiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tehdyksi ja samalla tutustutetaan tulevaisuuden ammattilaisia liikennealaan ja viraston toimintaan. Otamme vastaan opinnäytetyöehdotuksia osoitteessa [email protected]

Väyläviraston avoinna olevat harjoittelupaikat ilmoitetaan muiden työpaikkojen tapaan valtiolle.fi-sivustolla. Harjoittelujaksot ovat vaihtelevan mittaisia ja palkatuilla harjoittelijoilla on moninaisia koulutustaustoja. Alla muutaman harjoittelijan kokemuksia harjoittelusta Väylävirastoa edeltäneessä Liikennevirastossa.

Jaakko Salmenkylä, hankehallinta

Opiskelen kuudetta vuotta automaatio- ja systeemitekniikkaa Aalto-yliopistossa. Väylävirastossa olen työskennellyt hankehallinnan harjoittelijana vuodesta 2018. Alun perin harjoittelujaksoni piti kestää kolme kuukautta, mutta sopimustani on jatkettu aina puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän kehitysprojekti Ihkun edistäminen on ollut tärkein yksittäinen kokonaisuus harjoitteluni aikana. Työnkuvaani kuuluu kustannusdatan hankkimista ja kehittämistä sekä allianssin juoksevien tehtävien hoitamista. Olen oppinut paljon ohjelmistokehitykseen liittyviä taitoja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 

On ollut ilo nähdä konkreettisesti oman työnsä tulos ja projektin kulku alusta loppuun – ohjelmiston käyttöönotto nimittäin alkaa pian. Allianssissa pääsen katsomaan asioita monesta näkökulmasta, sillä mukana on toimijoita usealta eri alalta. Lisäksi työkaverit niin Väylävirastossa kuin allianssissakin piristävät arkea. Kaikkien kanssa tulee toimeen, ja ammattilaisten kanssa on hienoa tehdä töitä.

Väylävirasto tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä, ja suosittelen harjoitteluun hakeutumista etenkin allianssin osalta. Ajattelen nykyään aiempaa myönteisemmin virkamiestöistä: tuntuu mielekkäältä saada tehdä työtä, joka edistää koko Suomen yhteistä hyvää. Tulevaisuudessa voisin kuvitella työskenteleväni julkisella puolella. 

 

Harjoittelija Emmi Kataja.

Emmi Kataja, henkilöstö

Valmistuin juuri ennen harjoittelun alkua Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Suuntauduin opinnoissani HR:ään ja esimiestyöhön, ja siksi harjoittelu Väyläviraston henkilöstöyksikössä veti minua puoleensa. Lisäksi halusin saada kokemusta isosta valtion virastosta ja kehittää ammatillista osaamistani.

Työpalettiini kuuluu kaikki palvelussuhteen hallintaan liittyvä: työntekijöiden henkilöstöetuasiat kuten lounas-, työmatka-, liikunta- ja kulttuurietujen hallinnointi sekä henkilöstöasioita koskeviin sähköposteihin vastaaminen. Neuvon esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa esimerkiksi työaikaan ja vuosilomiin liittyvissä kysymyksissä. Valmistelen myös nimittämiskirjoja ja täydennän henkilö- ja palkkatietoja järjestelmiin sekä hoidan muita juoksevia henkilöstöyksikön työtehtäviä. 

Harjoittelun parasta antia on ollut loistava työyhteisö. Aloitin harjoitteluni koronan vuoksi etänä, ja olen koko ajan saanut apua ystävällisiltä työkavereiltani. Samoin työtehtävät ovat olleet mieleisiä, sillä pidän ihmisten auttamisesta ja pulmien ratkaisemisesta. On hienoa saada olla työntekijän matkassa aloituksesta lopetukseen asti.

Koen, että Väylävirastossa harjoittelija saa ottaa vastuuta ja vaikuttaa työtehtäviinsä. Harjoittelussa pääsee tekemään monenlaista, ja työhön saa aina tukea. Harjoittelu antaa loistavat avaimet tulevaan!

 

Harjoittelija Iiro Törmä.

Iiro Törmä, taitorakenneyksikkö

Opiskelen kolmatta vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Keväällä selailin avoimia harjoittelupaikkoja, koska tunsin sydämessäni, että parhaat pestit olivat vielä löytämättä. Hain harjoittelupaikkaa Väyläviraston taitorakenneyksikössä siltä istumalta ja ilokseni sen sain.

Työpäiväni pitävät sisällään uuden taitorakennerekisterin päivittämistä, tiedon keräämistä ja jäsentämistä sekä muita toimistotöitä. Mikäli koronatilanne helpottaa, pääsen myös Suomen tieverkolle tekemään siltatarkastuksia. Kävin jo osallistumassa erään Espoossa rakennettavan sillan työmaa-auditointiin ja samalla tutustumassa alan asiantuntijoihin, mikä oli hienoa. Työkavereilta saa aina apua, ja erilaisia työtehtäviä tarjotaan rohkeasti.

Väylävirasto on ainutlaatuinen työpaikka rakennusalalla, sillä täällä pääsee perehtymään kaikkia urakoitsijoita koskevien ohjeiden ja säädösten taustoihin ja soveltamaan tietoa käytäntöön. Harjoittelussa olen oppinut silloista ja työelämästä asioita, joihin ei ammattikorkeakoulussa syvennytä. Tiedän nyt enemmän esimerkiksi silta- ja vesirakenteista, siltojen ja Väyläviraston historiasta sekä valtionhallinnosta kokonaisuutena.

Työskentely taitorakenneyksikössä on sytyttänyt kipinän sillanrakennustekniikkaa kohtaan, ja olenkin alkanut leikitellä idealla DI-opinnoista Tampereen yliopistossa. Sillat kiehtovat minua: ne ovat mekaniikan ja materiaalien kannalta haastavia rakenteita, joiden rikkoutumisella on usein vakavat seuraukset. Siltojen kanssa pääsee tekemään merkityksellistä työtä, joka kestää aikaa – oma kädenjälki näkyy tieverkolla pitkään.

Katso myös

Lue lisää valtion työpaikoista