Hyppää sisältöön

Harjoittelupaikat opiskelijoille

Väylävirasto tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan reilulle kahdellekymmenelle opiskelijalle. Harjoittelu on hyvä mahdollisuus päästä tutustumaan liikennealaan ja Väyläviraston toimintaan. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja olemme kiinnostuneita opiskelijoiden tuoreista ideoista.

Väyläviraston teetetään vuosittain kymmeniä opinnäytetöitä. Opinnäytetöillä saadaan Väyläviraston toiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tehdyksi ja samalla tutustutetaan tulevaisuuden ammattilaisia liikennealaan ja viraston toimintaan. Otamme vastaan opinnäytetyöehdotuksia osoitteessa [email protected]

Väyläviraston avoinna olevat harjoittelupaikat ilmoitetaan muiden työpaikkojen tapaan valtiolle.fi-sivustolla. Harjoittelujaksot ovat vaihtelevan mittaisia ja palkatuilla harjoittelijoilla on moninaisia koulutustaustoja. Kesän 2023 harjoitteluun haetaan tammikuun aikana. Rekrytointiprosessi on anonyymi.

Lue alta eri alojen harjoittelijoiden kokemuksia omasta harjoittelujaksostaan vuonna 2022.

Taru, Sami ja Miku perehtyivät harjoittelussaan väylänpidon asioihin.

Väylänpito tarjoaa harjoittelua ympäristö- ja tekniikka-asioissa sekä teiden kunnossapidossa

Väylänpidon toimialalla on ollut kesän 2022 ajan kolme harjoittelijaa: Taru, Miku ja Sami. Taru on ympäristötiedonhallinnan harjoittelijana ja Miku sähköratatekniikan harjoittelijana tekniikka- ja ympäristöosastolla, joka vastaa muun muassa Väyläviraston teknisistä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista ohjeista sekä laatuvaatimuksista. Sami työskentelee tien kunnossapidon harjoittelijana. Kunnossapito vastaa liikenneväylien kunnosta, väylänpidon ohjauksesta, kunnossapidon toimintamallien ja hankinnan kehittämisestä, ratojen, vesiväylien ja kanavien kunnossapidosta, radanpidon materiaalihankinnoista ja radantarkastuksesta. 

Monipuolisia työtehtäviä omassa tahdissa

Taru opiskelee ympäristötieteitä Helsingin yliopistossa, Environmental Change and Global Sustainability-maisteriohjelmassa. ”Teen monia erilaisia työtehtäviä, joista osaa saan melko vapaassa tahdissa suorittaa”, Taru kuvailee. Hänen työtehtäviinsä kuuluu muun muassa raportointilomakkeiden tekoa, tietojen syöttämistä erilaisiin tietokantoihin sekä nettisivujen päivitystä. ”Olen oppinut paljon uutta. Minusta on ollut mielenkiintoista tutustua itselleni aiemmin vieraaseen virkamiestyöhön. Työyhteisö on myös ollut todella mukava ja avulias”, Taru kiittelee. Tulevaisuuden työelämässä hän on kiinnostunut monesta asiasta. ”Yleisesti ottaen haluaisin tehdä jotain merkityksellistä työtä, josta olisi hyötyä yhteiskunnalle.”

Toimistotöitä ja maastokäyntejä

Miku aloitti juuri maisteriopinnot Aalto-yliopistossa Advanced Energy Solutions -ohjelmassa ja Sustainable Energy Systems and Markets -pääaineessa. ”Työpäivät koostuvat vaihtelevasti palavereista, itsenäisestä työstä ja maastokäynneistä”, Miko kertoo. Hänen mielestään parasta Väylävirastossa on ollut hyvä johtamiskulttuuri sekä innostuneet ja mukavat työkaverit. ”Minulla on ollut mahtava ohjaaja, jolta olen oppinut paljon uutta sähkötekniikasta. Haluan tehdä asiantuntijatyötä sähköisen raide- ja tieliikenteen tai lentoliikenteen parissa. Voisin jatkaa virkamiehenä valmistumisen jälkeenkin.”

Tiestön hoitotietoja ja virheiden ratkomista

Sami opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulun yliopistossa. Hänen työhönsä kuuluu erilaisia pienempiä ja suurempia tiestöön ja niiden hoitoon liittyviä tehtäviä. ”Esimerkiksi selvitän järjestelmästä hoitotietoja, jotka sitten kerään Exceliin. Jos hoitotiedoissa on virhe, yritän selvittää, mistä se johtuu”, Sami kertoo. ”Harjoittelussa on ollut parasta kiinnostavat työtehtävät, uuden oppiminen sekä työkaverit ja mahtava työilmapiiri. Suunnittelutyöt ehkä kiinnostaisivat tulevaisuudessa.” 

Väylänpidon tehtäviä on tarjolla eri puolilla Suomea kaikissa kuudessa toimipisteessämme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa.

Tea, Aleksi ja Nikolai saivat tuntumaa projektien ja hankkeiden hallintaan.

Harjoittelu avaa oven väylien monipuoliseen maailmaan 

Kesä on erilaisten työmaiden luvattua aikaa. Kesällä 2022 kolme harjoittelijaamme työskentelee erilaisten infrahankkeiden ja projektien parissa. Hankkeiden toimiala vastaa väyläverkon investointihankkeiden tehokkaasta ja laadukkaasta toteuttamisesta, erilaisten toteuttamismallien ja laadunvarmistusmenetelmien kehittämisestä sekä toimintaympäristön seurantaan liittyvästä ennakointityöstä. Tässä artikkelissa pääsevät ääneen Nikolai, Tea ja Eetu.

Projektihallinnan harjoittelija Nikolai hoitaa tilauksia ja sopimuksia allekirjoitettavaksi sekä tiliöi ja asiatarkastaa laskuja. Hankehallinnan harjoittelijat Tea ja Eetu työskentelevät Ihku-allianssissa. Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssissa eli Ihkussa kehitetään kustannuslaskentajärjestelmää ja -palvelua, jolla tuotetaan infra-alalle avointa kustannustietoa. Kustannuslaskentajärjestelmä vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin tarjoten ajantasaista ja luotettavaa kustannustietoa infrahankkeille.

Mukava työyhteisö ja monipuolisia tehtäviä

Nikolai opiskelee kauppatieteitä Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella. Työpäivät koostuvat projektihallinnan tehtävien hoitamisesta tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä. ”Parasta on ollut mukava ja hauska työyhteisö. Muiden harjoittelijoiden sekä vakituisten työntekijöiden kanssa on ollut mielekästä päästä tutustumaan ja viettämään aikaa monipuolisten töiden parissa”, Nikolai toteaa. ”Tulevaisuudessakin haluan tehdä merkityksellistä ja mukavaa työtä.”

Uutta oppia Väylävirastosta ja infra-alasta

Liikennejärjestelmiin suuntautunut Eetu opiskelee Tampereen yliopistossa tietojohtamista. Eetun työpäivät koostuvat palavereista, hankeosien mallien suunnittelusta ja niiden mallintamisesta. ”Väylävirastossa saa työskennellä merkityksellisten asioiden parissa. Täällä on mahtavat työkaverit! Työni myötä olen oppinut paljon Väyläviraston toiminnasta ja infra-alasta”, Eetu kertoo. Hän haluaisi olla mukana kehittämässä Suomen tai jonkun muun maan liikennejärjestelmästä ilmastotavoitteiden mukaista kokonaisuutta tulevaisuudessa. 

Uusi ala tuonut hienoja mahdollisuuksia

Tea opiskelee tuotantotaloutta Tampereen yliopistossa. ”Tavoitteena on kehittää laskentalogiikkaa, jonka avulla voidaan laskea kustannuksia hankeosille. Työpäiviin kuuluu itsenäistä laskentalogiikan mallintamista, palavereja sekä työpajoja”, Tea esittelee. Hänen mielestään harjoittelussa on ollut parasta tutustuminen itselleni kokonaan uuteen infra-alan maailmaan sekä mahdollisuus työskennellä osana allianssia ja tietojärjestelmäprojektia. Tulevaisuudessa kaikki ovet ovat avoinna. ”Muun muassa erilaiset projektit ja projektinhallinta kiinnostavat.”

Hankkeiden ja projektien parissa Väylävirastossa tekee töitä muun muassa projektinhallinnan asiantuntijat, projektipäälliköt ja -insinöörit. Katso avoimet työpaikkamme. Tehtäviä on tarjolla kaikissa kuudessa toimipisteessämme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Oulussa ja Vaasassa.

Aleksi, Juuso ja Lassi olivat harjoittelussa kesällä 2022 Väylävirastossa.

Harjoittelussa tiedon äärellä

Väylillä liikkuu paljon tietoa. Tieto-osastomme vastaa muun muassa väylä- ja asiakirjatietojen hallinnasta ja näihin liittyvistä tietovarannoista ja tietopalveluista. Se huolehtii myös näitä tehtäviä tukevien tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä digitalisaatiosta ja älyliikenteestä. Lue lisää Lassin, Aleksin ja Juuson mietteistä harjoittelustaan kesällä 2022.

Asiakirjahallinnon harjoittelija Lassi huolehtii kirjaamoon saapuvista viesteistä ja niiden käsittelystä. Arkistoharjoittelija Aleksi hoitaa arkistoaineistojen tietopalvelusta, digitoinnin laaduntarkastuksesta ja aineistoluetteloiden metatiedottamisesta. Paikkatietoharjoittelija Juuso päivittää ja käsittelee paikkatietoaineistoja sekä vastaa paikkatietosovelluksien käyttöön liittyviin kysymyksiin. Kolmikko on iloinen mukavista työkavereista, hyvästä ilmapiiristä ja mainioista työoloista.

Oikeita töitä, ei hanttihommia

Lassi opiskelee Tampereen yliopistossa informaatiotutkimusta. Työpäivät ovat erilaisia. ”Pääasiallinen hommani on kirjaamon sähköpostilaatikon seuraaminen ja sinne saapuvien viestien käsittely.” Lassi luo uusia asiatunnuksia, lisää toimenpiteitä ja asiakirjoja asioille sekä auttaa ongelmatilanteissa. ”Työkaverit ovat auttaneet mielellään. On kiva, että on päässyt tekemään ihan oikeita töitä, eikä pelkästään harjoittelijoiden niskaan dumpattuja hanttihommia”, hän iloitsee. Lassia kiinnostaa asiakirjahallinnan parissa työskentely erilaisissa tehtävissä myös tulevaisuudessa.

Harjoittelujakso selkeytti omia uratavoitteita

Aleksi opiskelee Jyväskylän yliopistossa sosiologiaa. ”Työpäiväni koostuu arkistoaineistoihin liittyvästä tietopalvelusta, aineiston digitoinnin laaduntarkastuksesta ja aineistoluettelojen metatiedottamisesta”, Aleksi kertoo. ”Välitämme arkistossa olevaa tietoa eteenpäin, muutamme sitä analogisesta muodosta digitaaliseksi ja teemme siitä aiempaa saavutettavampaa”, hän jatkaa. Aleksi on päässyt osallistumaan monipuolisesti oman tiimini työtehtäviin oman kiinnostuksensa mukaan. ”Haluan ehdottomasti tehdä jatkossakin asiantuntijatyötä tiedon parissa. Tämä voi tarkoittaa tiedon ohjaamista, käsittelyä, analysointia tai tutkimustyötä. Uskon vahvasti, että harjoittelujakso Väylävirastossa selkeyttää omia uratavoitteitani ja antaa valmiuksia kehittyä moninaisiin tehtäviin, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.”

Tulevaisuus liikenneinfran parissa kiinnostaa

Juuso opiskelee Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi. Hän aloittaa maisteriopinnot maa- ja kalliorakennustekniikan geoengineering-maisteriohjelmassa syksyllä. ”Tavalliseen työpäivääni kuuluu yleensä palavereiden lisäksi paikkatietoaineistojen päivittämistä ja käsittelyä sekä paikkatietosovelluksien käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaamista.” Hänen mielestään on ollut parasta päästä näkemään ja oppimaan uutta laajasti koko Suomen väyläverkosta ja siitä mitä kaikkea se pitää sisällään. ”Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä liikenneinfran suunnittelun parissa. Varsinkin tunnelit ja raideliikenne ovat mielenkiintoisia. Myös rakentamisen ympäristöasiat kiinnostavat, samoin infran tietomallien kanssa työskentely. Työmaallakin olisi kiva käydä rakentamassa tai purkamassa.”

Kiinnostaako avoin data? Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Lue lisää avoimesta datasta.

Enni, Johanna ja Inka olivat harjoittelussa kesällä 2022 Väylävirastossa.

Käytännön harjoittelu tuo tutuksi dokumentoinnin, rekrytoinnin ja hankinnat

Meillä on ollut taas mainio joukko eri alojen harjoittelijoita pyörittämässä arkea kesän 2022 aikana. Miten harjoittelu on sujunut? Entä millaisia ajatuksia heillä on työelämästä? Enni, Inka ja Johanna kertovat kokemuksistaan.

ICT-harjoittelija Ennin työtä ovat järjestelmän erilaiset parannustehtävät. HR-harjoittelija Inka vahvistaa kesäkuukausien ajan henkilöstöyksikköä. Lakimiesharjoittelija Johanna avustaa lakimiehiä hankinta-asioissa. Harjoittelu on tarjonnut kolmikolle uusia oppeja. Työkaverit ovat olleet tukena ja opastamassa.

Työtä dokumentaation ja ohjeiden parissa

Enni opiskelee Aalto-yliopistossa tieto- ja palvelujohtamisen maisteriopintoja. Hän työstää myös dokumentaation parantamista, erilaisia esitysmateriaaleja ja yleistä käyttöohjeistusta. ”Parasta Väylävirastossa ovat työkaverit ja huippuhyvä työilmapiiri. Työtehtävät ovat mielenkiintoisia. On kiva oppia paljon uutta ICT-puolesta”, Enni kiteyttää.  Häntä kiinnostavat tulevaisuudessa erilaiset teemat kuten pilvipalvelut, liiketoiminta-analytiikka ja palvelumuotoilu. Enni toivoo, että tulevaisuuden työ on joustavaa ja merkityksellistä sekä tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen.

Vastuu on kehittänyt omaa osaamista

Inka opiskelee Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriohjelmassa. Inkan työpäiviin kuului palvelussuhdeasioiden sekä rekrytointien hoitamista. ”Väylävirastossa parasta on ollut ihmiset sekä huippu työilmapiiri: aina saa tukea ja apua tarvittaessa. Vastuuta on annettu heti ja on päässyt oikeasti kehittämään omaa osaamistaan”, Inka kertoo. Inka haluaa työskennellä tulevaisuudessa HR-alan parissa ja mielellään valtionhallinnossa. 

Hankintoja ja käytännön kysymyksiä

Johanna on valmistunut hiljattain Helsingin yliopistosta oikeustieteen maisteriksi. Hän tekee myös oikeudellista selvitystyötä sekä on mukana kehittämässä ohjeita. ”Työssä parasta ovat olleet kollegat, joilta opin uutta. He ovat hyvin ottaneet mukaan työyhteisöön. Harjoittelun paras anti on varmaankin siinä, että pääsee kohtaamaan monia erilaisia hankintoja ja niihin liittyviä kysymyksiä käytännössä”, Johanna toteaa. Julkiset hankinnat kiinnostavat Johannaa. Hän toivoo työelämältä sopivasti haasteita ja vaihtelua sekä viihtyisää tiimiä ja työyhteisöä.

Kiinnostaako harjoittelu Väylävirastossa?

Meillä on vuosittain yli 20 opiskelijaa harjoittelussa. He pääsevät näkemään erilaisia tehtäviä eri puolilla virastoa. Harjoittelun pituus on keskimäärin neljä kuukautta. Harjoittelijamme ovat tyypillisesti toisen tai kolmannen vuoden korkeakoulujen opiskelijoita. Kesäharjoittelupaikat avaamme haettaviksi alkuvuodesta, mutta myös muulloin voi tarpeen mukaan olla harjoittelijahakuja auki. 

Harjoittelija Eemil Mennala

Eemil Mennala, hankehallinta

Opiskelen Tampereen yliopistossa tietojohtamista, ja syksyllä 2021 alkoi opintojeni neljäs vuosi. Koen opinnoistani olleen minulle hyötyä työssäni, sillä yliopistolla olen saanut hyvät perusteet projektityöskentelyyn ja myös riittävän kattavan ymmärryksen sovelluskehityksen tarpeista.

Tavallinen työpäiväni Väylävirastolla koostui erilaisista palavereista sekä itsenäisestä työskentelystä. Itsenäiset työtehtävät painottuivat pääosin Ihku-laskentapalveluun, jonka parissa mallinsin laskennallisesti erilaisia hankeosia. Palaverien teemoja olivat esimerkiksi erilaisten hankeosien lähtötietojen kerääminen asiantuntijoiden kanssa ja tuotettujen laskentamallien toimintakelpoisuudentarkastelu sovelluskehityksen näkökulmasta. 

Työssäni parasta oli, että koin sen olevan yhteiskunnallisesti merkittävää. Ihkun porukka on myös huippua ja heidän kanssaan oli mukava tehdä töitä. Myös tehtävien ja päivien vaihtelevuus tekivät tehneet työstä osaltaan mielekästä. Erityisen mukavana koin sen, että harjoittelijoille jaetaan vastuuta riippumatta aikaisemmasta kokemustaustasta, mikä on itselle oiva tapa kehittyä. 

Eemil oli harjoittelussa kesällä 2021.
 

Harjoittelija Jannika Brofelt

Jannika Brofelt, väylien suunnittelu

Opiskelen toista vuotta maankäytönsuunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa. Kandivaiheen tausta minulla on maantieteen puolella. Väyläviraston harjoittelu oli minulle ensimmäinen oman alan työpaikka, joten se on antanut paljon arvokasta työkokemusta ja uutta osaamista. 

Harjoittelun aikana työtehtäväni ovat olleet melko monipuolisia. Aloitin aamuni yleensä katsauksella tehtävälistaani, johon oli koottu tehtäviä, joista suurinta osaa pystyin suorittamaan omassa tahdissa. Katsauksen pohjalta asetin itselleni työskentelytavoitteen päivälle. Monet työtehtävistäni liittyivät tiedonhallintaan sekä Väyläviraston eri järjestelmien tietojen ylläpitoon ja päivittämiseen. Lisäksi pääsin tekemän erilaisia avustavia tehtäviä, esimerkiksi lähdeaineistojen etsintää Väyläviraston uutta ohjetta varten, sekä pienimuotoista selvityksen tekoa liittyen tapahtuneisiin onnettomuuksiin.

Harjoittelussa parasta oli päästä tutustumaan teiden ja ratojen suunnitteluun julkisen puolen näkökulmasta. Myös mukavat työkaverit, jotka auttoivat aina tarvittaessa, olivat ehdottomasti yksi työn parhaita puolia.

Harjoittelupaikkana Väylävirasto on erinomainen. Työssä pääsee osaksi mielenkiintoisia tehtäviä ja kokonaisuuksia, ja harjoittelijat otetaan lämpimästi vastaan. Omiin tehtäviin on mahdollista vaikuttaa, ja työskentely on joustavaa. 

Jannika oli harjoittelussa kesällä 2021.
 

Harjoittelija Milla Hyyrynen.

Milla Hyyrynen, asiakirjahallintoyksikkö

Opiskelen Vaasan yliopistossa hallintotieteitä. Opinnoissani suuntaudun henkilöstön kehittämiseen, johtamiseen ja aluehallintoon. Väylävirastolla työskentelen Pasilan toimipisteellä harjoittelijana jo toista vuotta. Tänä aikana olen ollut töissä niin kirjaamossa, asiakirjahallintoyksikössä ja sekä tehnyt töitä saavutettavuuden parissa.

Harjoittelun aikana olen toiminut ylläpitäjänä erilaisissa sisäisissä järjestelmissä, jotka liittyvät niin asiakirjahallintaan, dokumentinhallintaan sekä digitaalisiin allekirjoituksiin. Yleensä olen aloittanut päiväni tarkistamalla, että järjestelmät toimivat, minkä jälkeen käyn läpi sähköpostit. Annan käyttöoikeuksia, lähetän tietopyyntöjä, luon digitaalisia ryhmätyötiloja sekä ratkon ongelmia. Kirjaamossa avaan sähköpostia ja käyn maanantaisin ja torstaisin paikan päällä avaamassa kirjepostia, jonka parissa suurin osa näistä päivistä kuluu. Kesän jälkeen olen jatkanut jälleen töitä osa-aikaisena opiskelujen ohessa. Pääsin myös tekemään graduni henkilöstöön ja työntekijöiden sitoutumiseen liittyen Väyläviraston HR:lle

Väylävirastolla töissä ollessa on tullut vastaan monia yllättäviä asioita, joiden parissa en olisi uskonut pääseväni työskentelemään. Hauskinta on varmaan se, että Suomen eri kuntien sijainnit ovat tulleet tutuksi. Työssäni aloin arvostaa entistä enemmän organisaation sisäisiä palveluita ja tiedonkulkua. 

Tärkeää itselleni on myös se, että yksikköni työkaverini ovat huippuja, minkä takia harjoitteluni on ollut todella antoisa. Koronasta huolimatta pidimme myös harjoittelijoiden kanssa yhteyttä joka torstaisin järjestettävillä etäkahveilla, jossa välillä kaikki istuivat tuppisuina ja välillä naurettiin kyyneleet silmissä.

Milla on ollut harjoittelijana kesästä 2020 lähtien.

Harjoittelija Emmi Kataja

Emmi Kataja, henkilöstö

Valmistuin juuri ennen harjoittelun alkua Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Suuntauduin opinnoissani HR:ään ja esimiestyöhön, ja siksi harjoittelu Väyläviraston henkilöstöyksikössä veti minua puoleensa. Lisäksi halusin saada kokemusta isosta valtion virastosta ja kehittää ammatillista osaamistani.

Työpalettiini kuuluu kaikki palvelussuhteen hallintaan liittyvä: työntekijöiden henkilöstöetuasiat kuten lounas-, työmatka-, liikunta- ja kulttuurietujen hallinnointi sekä henkilöstöasioita koskeviin sähköposteihin vastaaminen. Neuvon esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa esimerkiksi työaikaan ja vuosilomiin liittyvissä kysymyksissä. Valmistelen myös nimittämiskirjoja ja täydennän henkilö- ja palkkatietoja järjestelmiin sekä hoidan muita juoksevia henkilöstöyksikön työtehtäviä. 

Harjoittelun parasta antia on ollut loistava työyhteisö. Aloitin harjoitteluni koronan vuoksi etänä, ja olen koko ajan saanut apua ystävällisiltä työkavereiltani. Samoin työtehtävät ovat olleet mieleisiä, sillä pidän ihmisten auttamisesta ja pulmien ratkaisemisesta. On hienoa saada olla työntekijän matkassa aloituksesta lopetukseen asti.

Koen, että Väylävirastossa harjoittelija saa ottaa vastuuta ja vaikuttaa työtehtäviinsä. Harjoittelussa pääsee tekemään monenlaista, ja työhön saa aina tukea. Harjoittelu antaa loistavat avaimet tulevaan!

Emmi oli harjoittelussa kesällä 2020.
 

Iiro Törmä, taitorakenneyksikkö

Opiskelen kolmatta vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Keväällä selailin avoimia harjoittelupaikkoja, koska tunsin sydämessäni, että parhaat pestit olivat vielä löytämättä. Hain harjoittelupaikkaa Väyläviraston taitorakenneyksikössä siltä istumalta ja ilokseni sen sain.

Työpäiväni pitävät sisällään uuden taitorakennerekisterin päivittämistä, tiedon keräämistä ja jäsentämistä sekä muita toimistotöitä. Mikäli koronatilanne helpottaa, pääsen myös Suomen tieverkolle tekemään siltatarkastuksia. Kävin jo osallistumassa erään Espoossa rakennettavan sillan työmaa-auditointiin ja samalla tutustumassa alan asiantuntijoihin, mikä oli hienoa. Työkavereilta saa aina apua, ja erilaisia työtehtäviä tarjotaan rohkeasti.

Väylävirasto on ainutlaatuinen työpaikka rakennusalalla, sillä täällä pääsee perehtymään kaikkia urakoitsijoita koskevien ohjeiden ja säädösten taustoihin ja soveltamaan tietoa käytäntöön. Harjoittelussa olen oppinut silloista ja työelämästä asioita, joihin ei ammattikorkeakoulussa syvennytä. Tiedän nyt enemmän esimerkiksi silta- ja vesirakenteista, siltojen ja Väyläviraston historiasta sekä valtionhallinnosta kokonaisuutena.

Työskentely taitorakenneyksikössä on sytyttänyt kipinän sillanrakennustekniikkaa kohtaan, ja olenkin alkanut leikitellä idealla DI-opinnoista Tampereen yliopistossa. Sillat kiehtovat minua: ne ovat mekaniikan ja materiaalien kannalta haastavia rakenteita, joiden rikkoutumisella on usein vakavat seuraukset. Siltojen kanssa pääsee tekemään merkityksellistä työtä, joka kestää aikaa – oma kädenjälki näkyy tieverkolla pitkään.

Iiro oli harjoittelussa kesällä 2020.
 

Katso myös

Lue lisää valtion työpaikoista