Hyppää sisältöön

Ammattiliikenne teillä

Väylävirasto tarjoaa palveluita ammattiliikennöitsijöille ja -kuljettajille. Luvat ja ohjeet löydät täältä.

Aerial photo: a truck waiting to pass at a crossroads.

Väylävirasto vastaa liikenteenohjauksen ja hallinnan järjestämisestä valtion maantieverkolla. Palvelu tilataan kumppanuussopimuksella Fintraffic Oy:lta, jonka tytäryhtiö Fintraffic Tie Oy toteuttaa palvelun.

Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelut sisältävät maantieverkolle tuotettavat tieliikenteen operatiiviset ja siihen läheisesti liittyvät toiminnot mahdollistaen henkilö- ja tavaraliikenteelle turvallisen, sujuvan ja häiriöttömän liikennöinnin. Operatiivisia toimintoja ovat liikenteentilanteen ja tieverkon liikennöitävyyden ajantasainen tilannekuvan ylläpito, liikenteen operatiivinen ohjaus, häiriötilanteidenhallinta, liikennetiedottaminen ja tienpidon tukitoiminnot.

Operatiivisen toiminnan varmistamiseksi tilattavat palvelut sisältävät siinä käytettävien laitteiden ja järjestelmien ylläpidon sekä kehittämisen, mukaan lukien niiden kustannustehokkaan ja laadukkaan suunnittelun sekä toteuttamisen.

Tarkemmin tehtävistä löytyy Fintraffic Tie Oy:n sivuilta