Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

HOF:

Pia Sotavalta 

HOF riskienhallinnassa:

Laura Noukka 

HOF turvallisuuspoikkeamien hallinnassa:

Susanna Huokuna 

Kaikki osoitteet [email protected]

 

Yleinen palaute: [email protected]

Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF)

Väyläviraston tavoitteena on positiivinen onnistumisten kierre ja turvallisuutta vahvistava toimintakulttuuri. Hyvästä syntyy hyvää!

Ihmisten toiminta on erittäin keskeisessä roolissa väylänpidon onnistumisessa. Onnistumisen ja epäonnistumisen avaimet ovat siinä, miten hyvin ymmärrämme työnteon yksilön, ryhmän, tehtävien ja organisaation näkökulmasta. Suunniteltaessa uutta työmenetelmää tai työskenneltäessä normaalista poikkeavassa tilanteessa on asiaa syytä tarkastella monesta näkökulmasta. Apuna tässä Väylävirastolla on ns. neliapila-työkalu*, jota käyttämällä varmistumme siitä, että asiat on käsitelty mahdollisimman monelta kantilta. Tästä on kyse, kun puhumme inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä.

Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkyväksi tekeminen ei ole salatiedettä, vaan tietoisesti kehitettävää osaamista, johon meillä on tarjolla koulutusta ja työkaluja.

Neliapila on Työterveyslaitoksen kehittämä rekisteröity työkalu, HF ToolTM.

HOF ohjeissa ja menetelmissä

Väylävirasto tuo inhimillisten ja organisatoristen (HOF) tekijöiden huomioimisen vahvemmin osaksi toimintakulttuuria. HOF on integroitu osaksi Väyläviraston riskienhallinnan- ja turvallisuuspoikkeamien hallinnan menettelyitä ja ohjeita, mm.:

Väyläviraston turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TUTKA mahdollistaa tapahtumaan vaikuttaneiden HOF-tekijöiden dokumentoinnin osana turvallisuuspoikkeaman analysointia sekä riskien aiheuttajien taustalla olevien HOF-tekijöiden tunnistamisen syvällisemmin osana riskienarviointia. Turvallisuuspoikkeamien osalta osio tulee pakolliseksi rautatieturvallisuuteen kohdistuville vakaville poikkeamille. 

 

 

​​​HOF-koulutusta ja viestintää

HOF-tekijöiden huomiointi toiminnassa edellyttää tietoista toimintaa sekä aktiivisuutta. Tästä syystä haluamme varmistaa osaamisen HOF:sta osana riskienhallintaa ja turvallisuuspoikkeamienhallintaa, jota tuemme sekä kohdennetulla viestinnällä että koulutuksilla.

Väylävirasto on julkaissut HOF-tekijöihin keskittyviä verkkokursseja. Kurssit ovat vapaasti palveluntuottajien käytössä Eerokissa.

HOF-kurssitarjonta koostuu peruskurssista ja kahdesta syventävästä koulutuksesta.

HOF-peruskurssi - tämä peruskurssi on kaikille avoin ja vapaa kurssi, jossa kerrotaan kootusti inhimillisistä ja organisatorisista tekijöistä väylänpidossa; mitä ne ovat, keitä ne koskevat, miksi niistä puhutaan ja miten ne näkyvät arjessa.

HOF-riskienhallinta - tämä verkkokurssi antaa valmiudet käsitellä inhimillisiä ja organisatorisia tekijöitä osana riskienhallinnan prosessia Väyläviraston toimintaympäristössä.

Mikäli sinulla ei ole vielä Eerokkiin tunnuksia, voit luoda ne samalla kun kirjaudut kurssille.