Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Väylävirasto

Projekti-insinööri

Mervi Kulha

  • 029 534 3393

Nokian kaupunki

Rakennuttajainsinööri

Tommi Peltoniemi

  • 044 486 1705

Nokian ratapiha

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa

Nokian ratapiha sijaitsee Tampere-Pori rataosalla, jossa on runsaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Nokian asema on maakunnallisesti sekä seudullisesti merkittävä liikenteen solmukohta. Vuonna 2020 valmistuneessa Tampere–Pori-tarveselvityksessä tunnistettiin tärkeimmäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi Nokian liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen. Nokian asema-alue liittyy keskeisesti kasvavan Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen.

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2024
Yhteistyökumppanit
Nokian kaupunki
Kustannukset
20,5 miljoonaa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

- Ratapihan toiminnallisuuden parantaminen ja junaliikenteen häiriöherkkyyden vähentäminen 
- Lähijunaliikenteen kasvun edellytysten mahdollistaminen
- Matkaketjujen toimivuuden parantaminen 
- Saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen  
- Kunnossapitokustannusten pienentäminen
 

Nokian rautatieaseman laituri, jossa ihmisiä nousemassa junaan.

Hankkeen nykytila

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 eli ns. MAL-sopimuksessa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Sopimuksessa on sovittu myös Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Junamäärät Nokian ja Lielahden välisellä yksiraiteisella radalla ovat erittäin suuret, mikä luo merkittäviä haasteita raideliikenteen aikataulusuunnittelulle. Nykytilassa henkilöjunien kohtaamiset Nokian liikennepaikalla eivät ole mahdollisia yksilaiturisuuden vuoksi, mikä esimerkiksi estää lähijunaliikenteen kasvun alueella. Lisäksi esimerkiksi tavaraliikenteellä on merkittävä mäkeen jäännin riski Porin suuntaan liikennöitäessä.

Hankkeessa tehtävien toimien nähdään mm. sujuvoittavan junaliikenteen toimivuutta Pori–Tampere-rataosalla, vähentävän rataosalla junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja parantavan radan kunnossapidettävyyttä.  

Toimenpiteet

  • Ratapihan raide-, vaihde-, turvalaite- ja sähköistysjärjestelmien muutokset
  • Uusi välilaituri varusteineen
  • Vanhan alikäytävän purku ja rakentaminen
  • Tasonvaihto alikulkuun
  • Uusi liityntäpysäköintialue radan pohjoispuolelle
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen

Aikataulu 

Nokian ratapihahankkeessa siirrytään rakennustyövaiheeseen, kun vuonna 2022 alkanut suunnitteluvaihe on saatu päätökseen vuoden 2023 aikana. Rakentamisvaihe kestää noin kaksi vuotta. Nokian ratapihan rakennustöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä ja välilaituri on tarkoitus ottaa liikenteelle käyttöön lokakuussa 2025. 

Hankkeen sekä Tampereen kaupunkiseudun rakentamishankkeet tuovat muutoksia rautatieliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen tulevina vuosina. Liikenteen muutoksista tiedottavat VR ja Tampereen seudun joukkoliikenne.  Juna-aikataulut ja tietoa VR:n lipuista täällä: vr.fi. Nyssen lipuista ja aikatauluista tietoa täällä: nysse.fi

Lue lisää: