Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projekti-insinööri

Elina Keränen

  • 0295 34 3637

Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Valtatie 25 on merkittävä poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Valtatien merkitys on erityisen suuri Länsi-Uudeltamaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalla tavaraliikenteellä. Henkilöliikenteessä valtatie 25 on alueen tärkein sisäinen yhteys. Tie jatkuu Mäntsälästä Porvooseen kantatienä 55 muodostaen kehäyhteyden pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen taustat ja lähtökohdat

Valtatiellä on merkittävä seudullinen, kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Suomen viennin ja tuonnin kannalta tie on tärkeä yhteys Hangon satamaan. Tien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle.

Nykyinen valtatie on pääosin kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on tien laatutasossa sekä liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Tiejaksolla on tapahtunut vuosien 2013–2017 aikana 112 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 10 henkilöä. Onnettomuustiheys on suuri verrattuna valtateiden keskiarvoon. Raskaan liikenteen määrä ja osuus on suuri koko osuudella (10–22 %).

Hanke sijaitsee lähes kokonaan tärkeällä harju- ja pohjavesialueella.

Hankkeen sisältö ja aikataulu

Kehittämisselvitys valtatien 25 yhteysvälille Hanko-Mäntsälä on päivitetty vuonna 2019. Lisäksi on laadittu seuraavat suunnitelmat:

  • Keskikaiteiden toteuttaminen jaksoille Meltola - Mustio, Tammisaari - Karjaa ja Siippoon kohdalta koilliseen.
  • Muijala - Ojakkala välin aluevaraussuunnitelma
  • Nurmijärvi-Hyvinkää välin aluevaraussuunnitelma

Näiden lisäksi yhteysvälille on laadittu suunnitelmia yksittäisistä liittymän parantamisista, jalankulku- ja pyöräilyteiden rakentamisesta, liityntäpysäköintien kehittämisestä ja muista pienistä liikenneturvallisuushankkeista.

Hankkeessa on käynnissä rakennussuunnitteluvaihe.