Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja elinkeinokeskus

Yksikön päällikkö

Heli Siimes

  • 0295 021 346

Valtatie 25 yhteysväli Hanko-Mäntsälä

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Valtatie 25 on merkittävä poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Valtatien merkitys on erityisen suuri Länsi-Uudeltamaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalla tavaraliikenteellä. Henkilöliikenteessä valtatie 25 on alueen tärkein sisäinen yhteys. Tie jatkuu Mäntsälästä Porvooseen kantatienä 55 muodostaen kehäyhteyden pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen taustat ja lähtökohdat

Valtatiellä on merkittävä seudullinen, kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. Suomen viennin ja tuonnin kannalta tie on tärkeä yhteys Hangon satamaan. Tien varteen on keskittynyt raskasta teollisuutta ja logistiikka-alueita. Valtatiellä on suuri merkitys alueen elinkeinotoiminnalle.

Nykyinen valtatie on pääosin kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on tien laatutasossa sekä liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Tiejaksolla on tapahtunut vuosien 2013–2017 aikana 112 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 10 henkilöä. Onnettomuustiheys on suuri verrattuna valtateiden keskiarvoon. Raskaan liikenteen määrä ja osuus on suuri koko osuudella (10–22 %).

Hanke sijaitsee lähes kokonaan tärkeällä harju- ja pohjavesialueella.

Hankkeen sisältö ja aikataulu

Kehittämisselvitys valtatien 25 yhteysvälille Hanko-Mäntsälä on päivitetty vuonna 2019. Tavoitetilanteessa Virkkala-Nummela ja Rajamäki-Hyvinkää jaksot parannetaan nelikaistaisiksi ja loput osuudet Tammisaaresta Mäntsälään jatkuvaksi ohituskaistatieksi. Hangon ja Tammisaaren välillä tavoitetilanne on kaksikaistainen pääväylä. Kehittämisselvityksen lisäksi yhteysvälille on laadittu seuraavat suunnitelmat:

  • Keskikaiteiden toteuttaminen jaksoille Meltola - Mustio ja Siippoon kohdalta koilliseen.
  • Muijala - Ojakkala välin aluevaraussuunnitelma
  • Nurmijärvi-Hyvinkää välin aluevaraussuunnitelma

Näiden lisäksi yhteysvälille on laadittu suunnitelmia yksittäisistä liittymän parantamisista, jalankulku- ja pyöräilyteiden rakentamisesta, liityntäpysäköintien kehittämisestä ja muista pienistä liikenneturvallisuushankkeista. Kehittämisselvityksen perusteella yhteysvälille laaditaan lisää jaksottaisia suunnitelmia ja selvityksiä.

Hankkeen kiireellisin vaihe sisältää uusia eritasoliittymiä sekä nykyisten eritasoliittymien parantamisia Karjaalla, Lohjan ja Nummelan (Vihti) alueilla, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, ohituskaistaparin Meltola-Mustio rakentamisen, tasoliittymien parantamisia, rinnakkaistie- ja jalankulun sekä pyöräilyn järjestelyjä ja pohjavesisuojauksia sekä meluntorjuntaa parannettaville osuuksille.