Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt

Tiedot Kehä III -parannushankkeen 3. vaiheen liikennejärjestelyistä päivitetään tälle sivulle.

Kehä III:n idän ajosuunnan kiertotie Vihdintien kohdalla poistuu käytöstä 8.12.

Kehä III:n idän ajosuunnan kiertotie Vihdintien kohdalla poistuu käytöstä 8.12.

 

Kehä III:n kiertotie idän suuntaan Hämeenkylän kohdalla poistuu käytöstä 8.12.

Kehä III:n kiertotie idän suuntaan Hämeenkylän kohdalla poistuu käytöstä 8.12. Myös joukkoliikenteen pysäkki V1217 siirtyy eteenpäin uudelle lopulliselle paikalleen. Alueella on edelleen voimassa 60km/h nopeusrajoitus, vaikka kiertotiet poistuvat.

 

Hämeenkylän läntinen risteyssilta Vihdintiellä avataan liikenteelle 30.6.

Hämeenkylän läntinen risteyssilta avataan liikenteelle 30.6., kun itäisen risteyssillan rakentaminen Vihdintiellä alkaa. Hämeenkylän itäisen risteyssillan liikenne ohjataan rakennustöiden ajaksi läntiselle risteyssillalle. Läntisellä risteyssillalla on rakennustöiden ajan käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Rakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. 

 

Muutoksia Kehä III:n kiertoreitteihin Askiston kohdalla 28. huhtikuuta alkaen

Kehä III:n liikenne lännen ja idän suuntaan Askiston kohdalla ohjataan uusille kiertoreiteille. Kiertotiet ovat voimassa paalulaattojen sekä Pikkujärvenojan ylittävän sillan rakennustyön ajan. 

 

Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Petikossa ja Varistossa 26. tammikuuta alkaen

Vesihuoltolinjan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Petikon ja Variston alueella 26. tammikuuta alkaen. Kiertoreitit on kuvattu oheisessa kartassa. Maastoon on asennettu opasteet, jotka osoittavat väliaikaiset kulkureitit. Työt liittyvät HSY:n vesihuoltolinjan rakennustöihin välillä Petikon pumppaamo–Martinkyläntie–Petikontie.
 

 

Ajoyhteys Hämeenkylän kartanolle muuttuu 10.5. alkaen

Ajoreitti Hämeenkylän kartanolle kulkee 10. toukokuuta lähtien Ainontieltä Ryytimaantien kautta Vanhankyläntielle. Tavastkullantien Kehä III:n puoleinen osa varataan kokonaan Kehä III:n työmaan käyttöön. Tavastkullantien liittymä on jo aiemmin suljettu liikenteeltä Kehä III:n parannustöiden vuoksi.

 

Kehä III:n liikenne kiertoreitille Hämeenkylän kohdalla 10. toukokuuta lähtien

Kehä III:n liikenne lännen suuntaan ohjataan kiertoreitille Hämeenkylän kohdalla Vantaalla maanantai-illasta 10. toukokuuta alkaen. Molempiin ajosuuntiin on käytössä kaksi kaistaa. Kiertotie on voimassa loppuvuoteen 2022 saakka. Kiertotie idän suuntaan otetaan käyttöön lähiaikoina.
 
Alueella vahvistetaan tienpohjaa rakentamalla uusi paalulaatta Kehä III:n idänsuuntaisten kaistojen alle. Samassa yhteydessä uusitaan tien alittavat vesihuoltolinjat.