Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt

Tiedot Kehä III -parannushankkeen 3. vaiheen liikennejärjestelyistä päivitetään tälle sivulle.

Hämeenkylän läntinen risteyssilta Vihdintiellä avataan liikenteelle 30.6.

Hämeenkylän läntinen risteyssilta avataan liikenteelle 30.6., kun itäisen risteyssillan rakentaminen Vihdintiellä alkaa. Hämeenkylän itäisen risteyssillan liikenne ohjataan rakennustöiden ajaksi läntiselle risteyssillalle. Läntisellä risteyssillalla on rakennustöiden ajan käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Rakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. 

 

Muutoksia Kehä III:n kiertoreitteihin Askiston kohdalla 28. huhtikuuta alkaen

Kehä III:n liikenne lännen ja idän suuntaan Askiston kohdalla ohjataan uusille kiertoreiteille. Kiertotiet ovat voimassa paalulaattojen sekä Pikkujärvenojan ylittävän sillan rakennustyön ajan. 

 

Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Petikossa ja Varistossa 26. tammikuuta alkaen

Vesihuoltolinjan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Petikon ja Variston alueella 26. tammikuuta alkaen. Kiertoreitit on kuvattu oheisessa kartassa. Maastoon on asennettu opasteet, jotka osoittavat väliaikaiset kulkureitit. Työt liittyvät HSY:n vesihuoltolinjan rakennustöihin välillä Petikon pumppaamo–Martinkyläntie–Petikontie.
 

 

Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Tuupakan ja Kalliosolan välillä 10.12.2021 alkaen

Kehä III:n pohjoispuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti Tuupakan ja Kalliosolan välillä suljetaan Nuolitien kohdalla 10. joulukuuta alkaen. Kiertoreitti kulkee Kehä III:n eteläpuolelta. Kiertotietä tarvitaan vesihuoltolinjojen rakentamisen ajan. Poikkeusjärjestelyn kesto on vielä avoin.

Karttakuva osoittaa jalankulun ja pyöräilyn kiertotien Nuolitien läheisyydessä.

 

Vantaankoski–Pakkala-välin kolmannet kaistat liikenteelle

Kolmannet kaistat Vantaankosken ja Pakkalan välillä otetaan liikenteelle perjantaina 29. lokakuuta 2021. 

 

 

 

Liikenne ohjataan uudelle tielinjalle Uudenkyläntiellä 17.8.

Uudenkyläntien liikenne ohjataan uudelle tielinjalle 17. elokuuta 2021 alkaen. Samalla joukkoliikenteen pysäkki (pysäkkitunnus V1221) Uudenkyläntien ja Askistontien risteyksen läheisyydessä siirtyy uuden tielinjan varteen (sijainti kuvattu kartassa). Työ jatkuu seuraavaksi vanhan Uudenkyläntien purkamisella. 

 


Kartalla näkyvät Uudenkyläntien uusi tielinja, jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä joukkoliikenteen pysäkkien siirrot (pysäkki V1216 Kehä III:n varressa sekä pysäkki V1221 Uudenkyläntien varressa). 
 

Viikko 31: Askiston kohdalla muutoksia kävelyn ja pyöräilyn reiteissä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyissä

Kehä III:n varressa lännen suuntaan sijaitseva Vanhankyläntien joukkoliikennepysäkki (pysäkkitunnus V1216) Askiston kohdalla siirtyy noin 150 metriä Juvanmalmin suuntaan 3. elokuuta 2021. Myös kävelyn ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia 4. elokuuta alkaen, kun vanhoja väyliä puretaan pois uusien tieltä.

Kehä III:n ja Askistontien liittymä on ollut suljettuna liikenteeltä kesäkuusta alkaen. Kiertoreitit Askistoon kulkevat Vihdintien kautta sekä Juvanmalmin suunnasta reittiä Vanha kylätie–Uudenkyläntie–Askistontie. Työt ovat osa keväällä käynnistynyttä Kehä III:n parannushanketta.

 

Muutoksia joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin Tuupakassa 1.7.2021 alkaen 


Tuupakan kohdalla on alkamassa Voutilanpuiston alikulkukäytävän painuman korjaustyö osana Kehä III:n parannushanketta. Töiden vuoksi Nuolitien joukkoliikennepysäkki idän suuntaan (pysäkkitunnus V4113) siirretään väliaikaisesti noin 200 metriä nykyistä pysäkkiä aikaisemmaksi. Väliaikainen pysäkki on käytössä 1. heinäkuuta klo 9 alkaen.


Karttakuva pysäkkisiirrosta.

 

Kehä III:n ja Askistontien liittymä suljetaan 21.6. alkaen

Kehä III:n ja Askistontien liittymä suljetaan liikenteeltä 21. kesäkuuta alkaen. Liittymä on poissa käytöstä syksyyn 2021 saakka. Kiertoreitit Askistoon kulkevat Vihdintien kautta sekä Juvanmalmin suunnasta reittiä Vanha kylätie–Uudenkyläntie–Askistontie.

Liittymä joudutaan sulkemaan uuden Askistontien sekä Uudenkyläntielle johtavien Kehä III:n ramppien rakentamisen ajaksi. Työt ovat osa keväällä käynnistynyttä Kehä III:n parannushanketta.

 

Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Tuupakassa 2.6.2021 alkaen

Kehä III:n pohjoispuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti Tuupakassa suljetaan Nuolitien ja Tahkotien välillä 2. kesäkuuta alkaen. Kiertoreitti kulkee Nuolikujan kautta, ja se on käytössä heinäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi Kehä III:n eteläpuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn yhteys on poissa käytöstä syksyyn asti.

Alueella tehdään louhintatöitä ja rakennetaan hulevesilinjaa sekä tukimuuria. Työt liittyvät Kehä III:n parannushankkeeseen, joka on käynnissä Vantaankosken ja Pakkalan välillä vuoden 2021 loppuun asti.

Karttakuvassa jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti Tuupakassa.

 

Hämeenkylän läntisen risteyssillan purkutyöt Vihdintiellä käynnistyvät viikolla 20

Hämeenkylän huonokuntoinen läntinen risteyssilta Vihdintiellä uusitaan osana Kehä III:n parannushanketta. Kehä III:lla on purkutyön ajan poikkeavia liikennejärjestelyjä viikosta 20 alkaen. Osa purkutöistä tehdään yöaikaan, mistä aiheutuu ympäristöön melua.

Vihdintiellä liikenne on ohjattu kulkemaan itäiselle risteyssillalle, missä on rakennustöiden ajan käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Purkuvaihe kestää noin kaksi viikkoa. Sen jälkeen alkavat uuden sillan tukien paalutustyöt. Liikenne on Vihdintiellä poikkeusreitillä arviolta vuoden 2021 loppuun asti. Läntisen risteyssillan uusimisen jälkeen on vuorossa itäisen sillan uusiminen vuoden 2022 aikana.

Kartassa on kuvattu kiertotie itäisellä sillalla.

 

Ajoyhteys Hämeenkylän kartanolle muuttuu 10.5. alkaen

Ajoreitti Hämeenkylän kartanolle kulkee 10. toukokuuta lähtien Ainontieltä Ryytimaantien kautta Vanhankyläntielle. Tavastkullantien Kehä III:n puoleinen osa varataan kokonaan Kehä III:n työmaan käyttöön. Tavastkullantien liittymä on jo aiemmin suljettu liikenteeltä Kehä III:n parannustöiden vuoksi.

 

Kehä III:n liikenne kiertoreitille Hämeenkylän kohdalla 10. toukokuuta lähtien

Kehä III:n liikenne lännen suuntaan ohjataan kiertoreitille Hämeenkylän kohdalla Vantaalla maanantai-illasta 10. toukokuuta alkaen. Molempiin ajosuuntiin on käytössä kaksi kaistaa. Kiertotie on voimassa loppuvuoteen 2021 saakka. Kiertotie idän suuntaan otetaan käyttöön lähiaikoina.
 
Alueella vahvistetaan tienpohjaa rakentamalla uusi paalulaatta Kehä III:n idänsuuntaisten kaistojen alle. Samassa yhteydessä uusitaan tien alittavat vesihuoltolinjat.

 

 

28.4.2021 Hämeenkylän läntisen risteyssillan rakentaminen Vihdintiellä alkaa 

Hämeenkylän läntisen risteyssillan liikenne ohjataan rakennustöiden vuoksi itäiselle risteyssillalle 28.4.2021 alkaen. Itäisellä risteyssillalla on rakennustöiden ajan käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Liikenne on poikkeusreitillä arviolta vuoden 2021 loppuun asti. 

Hämeenkylän huonokuntoinen läntinen risteyssilta uusitaan hankkeessa kokonaan. Rakennustyöt käynnistyvät vanhan sillan purulla, minkä jälkeen on vuorossa sillan tukien paalutustyöt. Näistä työvaiheista aiheutuu melua ympäristöön. 

Kartassa on kuvattu kiertotie itäisellä sillalla.

 

21.4.2021 Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Tuupakassa


Kehä III:n eteläpuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn reitti Tuupakassa suljetaan keskiviikkona 21. huhtikuuta alkaen Caravellentien ja Kärkikujan lähellä olevan alikulkutunnelin välillä. Kiertoreitti kulkee Kehä III:n pohjoispuolella. Kiertoreitti on käytössä syksyyn 2021 asti.

Alueella tehdään louhinta- sekä vesihuoltotöitä ja rakennetaan kaapelireittejä sekä tukimuuria. Työt liittyvät Kehä III:n parannushankkeeseen, joka on käynnissä Vantaankosken ja Pakkalan välillä vuoden 2021 loppuun asti.
 

Karttakuva vaihtoehtoisesta reitistä.

 

 

12.4.2021 Tavastkullantien liittymä Vantaan Askistossa suljetaan 

Tavastkullantien liittymä Vantaalla suljetaan liikenteeltä 12. huhtikuuta 2021 alkaen Kehä III:n parantamistöiden vuoksi. Samalla jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat ja joukkoliikenne siirtyy poikkeusreitille. Kolme joukkoliikenteen pysäkkiä poistuu käytöstä.

Tavastkullantien liittymän sulkemisen jälkeen ajoneuvoliikenne Hämeenkylään kiertää Vihdintien kautta. Ajoyhteys Tavastkullantien kautta Hämeenkylän kartanolle kuitenkin säilyy. Jalankulun ja pyöräilyn kiertotie kulkee työmaan ohi Vanhankyläntien kautta.

Joukkoliikenne siirtyy poikkeusreitille kuljettaessa Kehä III:a itään, jolloin käytetään poikkeuksellisesti Vihdintien liittymää. Lännen suunnassa ajetaan normaalin reitin mukaisesti. HSL tiedottaa tarkemmista linja- ja pysäkkimuutoksista

Muutosten syynä on Tavastkullantien ja Kehä III:n liittymän uusiminen. Parannustöiden valmistuttua Tavastkullantieltä pääsee ajamaan Kehän III:n yli Askistoon. Työt alkavat pohjarakennustöillä; alueella korjataan muun muassa paalulaattoja ja kohennetaan jalankulun ja pyöräilyn väyliä.

Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa ainakin syksyyn 2021 saakka. Muista muutoksista tiedotetaan erikseen.

 

Kartassa näkyvät tämänhetkiset työmaa-alueet sekä suljettava Tavastkullantien liittymä.

Yksi Tavastkullantiellä sekä kaksi Kehä III:n varrella olevaa joukkoliikenteen pysäkkiä poistuu käytöstä 12.4.2021 alkaen. Työt tuovat muutoksia myös jalankulun ja pyöräilyn reitteihin.