Hyppää sisältöön

Väyläviraston julkaisut 2021

1/2021:  Tien urautuminen kesällä ja talvella: Päällysteskannerin mittaustuloksia 2018 ja 2019
2/2021:  Esiselvitys ERTMS/ETCS-järjestelmän sanomista
3/2021:  Lahti-Kouvola-rataosuuden kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi
4/2021:  KRV54-vaihteiden monitorointi Alppilassa
5/2021:  Liikenneväylien korjausvelka 2021 
6/2021:  Kunnossapitourakoiden kaluston ympäristökriteerien kehittäminen: Tiekarttaehdotus vaatimuksista vuosille 2021-2025
7/2021:  Maanteiden viherkorjausvelka ja korjausvelan laskennassa tarvittavat tiedot
8/2021:  Kuivatusratkaisujen toimivuuden ja vaikutusten arviointi
9/2021:  Hanalan liikennepaikan geometriavirheiden selvitystyö
10/2021: Väyläviraston tilinpäätös 2020
11/2021: Tiehöylä ja lana sorateiden hoidossa: Esitutkimus 
12/2021: Rataosuuden Tampere-Oulu-tarveselvitys
13/2021: Vähäpäästöiset päällystehankinnat ja ympäristötuoteselosteet
14/2021: Paikkausurakan seuranta konenäköjärjestelmällä
15/2021: Tiemerkintöjen koneellisten ja visuaalisten kuntoarvomittausten vertailu 2020
16/2021: ERTMS/ETCS-tason 2 junien kulunvalvontajärjestelmän toteutusvaihtoehdot Suomessa 
17/2021:  Rail Track -analyysit
18/2021:  Preliminary Study on Utilizing GNSS-based Techniques for Enhanced Height Estimation for Vessels in Finnish Waterways
19/2021: Väyläviraston tietotilinpäätös 2020
20/2021: Tampere-Jyväskylä-rataosan kehittämisen yleis- ja ratasuunnitelmaa edeltävä hankearviointi
21/2021: Automated Driving on Motorways (AUTOMOTO) - Study of Infrastructure Support and Classification for Automated Driving on Finnish Motorways
22/2021: Perusradanpidon investointien vaikutusarvioinnin kehittäminen: Esiselvitys
23/2021: Alueellisen junaliikenteen tekninen selvitys
24/2021: Sisävesiväylien rakennusperintö 
25/2021: Nokian liikennepaikan esiselvitys
26/2021: Vihersillat eläinten kulkureittinä tien yli - Eläinyhteyksien
riistakameramonitorointi

27/2021: Teiden parantamistoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin kehittäminen 
28/2021: Turun seudun raakapuukuormauspaikat: Tarveselvitys
29/2021: Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2021
30/2021: Maantietunneleissa ajettavien ylinopeuksien vaikutus tunneliturvallisuuteen
31/2021:  Research report on lidar detection performance of maritime navigation aids equipped with auxiliary reflectors
32/2021: Lappeenrannan ja Lauritsalan liikennepaikkojen toiminnallinen selvitys 
33/2021: Luumäki-Vainikkala-rataosan tarveselvitys 
34/2021: Vainikkalan liikennepaikan toiminnallinen selvitys 
35/2021: Luumäki-Vainikkala-radan ja Vainikkalan ratapihan kehittäminen: Tarveselvitys 
36/2021: Rataosuuksien Luumäki-Imatra-Imatrankoski-raja hankearviointi 
37/2021: Kaakkois-Suomen rataverkkoselvitys 
38/2021: Väyläviraston sillat 31.12.2020: Sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto; Osa 1 Tiesillat; Osa 2 Rautatiesillat
39/2021: Asfalttirouheen laatuvaatimusten kehittäminen: Esiselvitys
40/2021: Riskianalyysit ja niiden soveltaminen Suomessa: Selvitystyö 
41/2021: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus: Valtakunnallinen raportti - Talvi 2021
42/2021: Kävelyn ja pyöräilyn väylähankkeiden priorisointimenetelmien kehittäminen 
43/2021: Kävelyn ja pyöräliikenteen turvallisuusindikaattorit 
44/2021: Tampere-Oulu-hankearviointi
45/2021: Ylivieska-Kontiomäki-ratayhteyden kehittäminen - Kehittämisvaihtoehtojen hankearvioinin päivitys
46/2021: Kävely- ja pyöräilyväylien liukkaudentunnistus
47/2021: Heinävaara-Ilomantsi-radan peruskorjaus: Hankearviointi
48/2021: Saarijärvi-Haapajärvi-radan peruskorjaus: Hankearviointi
49/2021: Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin - Tarva-ohjelman vaikutuskertoimen päivitys v. 2021 
50/2021: Rautatieturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden soveltuvuussuositukset
51/2021: Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatie 4:llä - Talvikausien 2018-19, 2019-20 ja 2021-21 tulokset
52/2021: Sorateiden pintakelirikon vähentäminen modifioidun kuitulietteen avulla 
53/2021: Kerava-Riihimäki-rataosuuden kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi
54/2021: Ratapihojen hankearvioinnin kehittäminen - Esiselvitys
55/2021: Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA:  Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennysraportti 
55swe/2021: Miljökonsekvensbedömning (MKB) av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo: Kompletterande rapport till miljökonsekvens-beskrivningen 
56/2021: Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2020
57/2021: Radan tukikerros- ja  routivuusnäytteenoton luotettavuus - Taustaraportti
58/2021: HELRA - Digitaalinen ennen-jälkeen -tutkimus
59/2021: Radan alusrakenteen ja pohjamaan kuormituskestävyysmitoituksen kehittäminen 
60/2021: Rautateiden verkkoselostus 2023 
60eng/2021: Railway Network Statement 2023
61/2021: Radan eristys- ja välikerroksen luonnonmateriaalin rakeisuuden vaikutus kantavuuteen 
62/2021: Design build with a development phase - From creation to first projects and related experiences
63/2021: Väylärakentamisen kaluston ympäristövaatimukset - Tiekartta työkone- ja kuljetuskaluston vaatimuksiin vuosille 2022–2030
64/2021: Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja geosynteettitutkimus
65/2021: Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon esisuunnitelma
66/2021: Nastarengasluokittimen jatkokehitys - Nastarenkaiden automaattinen tunnistaminen 
66eng/2021: Further development of the studded tyre classifier - Automatic identification of studded tyres
67/2021: Northern Axis - Barents Link -hanke: Vartius/Kivijärvi-rajanylityspaikan kautta kulkeva rautatiehenkilöliikenne -selvitys, Oulu–Kontiomäki parannustarpeet -selvitys
67eng/2021: Northern Axis – Barents Link project: Report on the railway passenger transport passing through the Vartius/Kivijärvi border crossing point, Report on the needs for improvement on the Oulu– Kontiomäki line
68/2021: Kulkumuotosiirtymät ja kapasiteetti 
69/2021: Kävelyn ja pyöräilyn laskentajärjestelmä 
70/2021: Esiselvitys maantieverkon solmupysäkeistä
71/2021: Lisäraiteen aluevaraussuunnitelma: Kokemäki–Harjavalta
72/2021: Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat 
73/2021: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029 
74/2021: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus: Valtakunnallinen raportti - Kesä 2021
75/2021: Seinäjoki-Kaskinen-radan peruskorjaus: Hankearviointi
76/2021: Rautateiden ERTMS/ETCS-järjestelmän kunnossapito - Esiselvitys
77/2021: Kanavien ja avattavien maantiesiltojen kilpailutusanalyysi ja strategia
78/2021: Joukkoistetun ja automatisoidun kuntotiedon tuotannon ja verkkotason kuntomittausten vertailu - Päällystetyn tien kunnon tilannekuva ja sen hyödyntäminen palvelutasomittausten kohdentamisessa
79a/2021: Alueellinen junaliikenneselvitys: Infrastruktuuri, kapasiteetti ja kalusto
79b/2021: Alueellisen junaliikenteen selvitys: Osaprojekti 2 - Maankäyttö
80/2021: Ympäristötuoteselosteet vähäpäästöisten päällystehankintojen työkaluna
81/2021: Valo-ohjaamattomien tasoliittymien välityskyky ja välityskykytarkastelu