Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Vt 13 Myttiömäki, Savitaipale

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Päätieksi huonolaatuinen valtatie 13 on tärkeä yhteysmatkailulle ja kuljetuksille Sisä-Suomesta Etelä-Karjalaan ja Venäjän rajalle. MikkeliLappeenranta-yhteysvälin yksi ongelmallisimmista kohteista on Savitaipaleen Myttiömäki, jossa valtatietä parannetaan uudella tielinjauksella ja ohituskaistajärjestelyillä.

  • Tiesuunnitelma valmis 12/2020
  • Rakentaminen alkaa 11/2021
  • Hanke valmis 9/2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Yhteistyökumppanit
Destia Oy
Kustannukset
11,6 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen.
  • Elinkeinoelämän kuljetusten helpottaminen.

Hankkeen taustat

Valtatie 13 välillä Mikkeli-Lappeenranta on osa maan poikki kulkevaa tieyhteyttä Kokkolasta Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja edelleen Nuijamaan ja Imatran raja-asemille. Tiellä on tärkeä merkitys myös Hamina-Kotkan satamaan suuntautuvien vientikuljetusten ja teollisuuden puukuljetusten reittinä.

Tie ei kaikilta osin täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti Savitaipaleen Myttiömäen kohdalla tie on mutkainen, mäkinen ja kapea. Myttiömäen kohta koetaan Mikkeli–Lappeenranta-yhteysvälin vaarallisimpana kohtana. Liikenneturvallisuutta heikentävät myös useat yksityistieliittymät.

Valtatien liikennemäärä Myttiömäen kohdalla on noin 2100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 20 %. Tien kapeus ja raskaan liikenteen suuri osuus vähentävät muun liikenteen sujuvuutta ja aiheuttavat hyvien ohituspaikkojen vähäisyyden takia jonoutumista sekä riskialttiita ohitustilanteita.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valtatietä 13 parannetaan Savitaipaleen Myttiömäen kohdalla.

Valtatietä parannetaan noin 3,5 kilometrin matkalta rakentamalla tielle kokonaan uusi linjaus nykyisen tien pohjoispuolelle uuteen maastokäytävään. Uudelle tielinjalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat noin kahden kilometrin matkalle. Yksityisteiden liittymiä poistetaan. 

Uuden tieosuuden valmistuttua vanha tie muuttuu maantie 14727:n jatkeeksi, jolle rakennetaan myös uusi pysäköintialue. 

Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Hanke helpottaa myös elinkeinoelämän kuljetuksia.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen tiesuunnitelma valmistui vuoden 2020 lopussa. Rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021. Hanke valmistuu syksyllä 2023. 

Hankkeen kustannusarvio on 11,6 miljoonaa euroa.

Hankkeen urakoitsijana toimii Destia Oy. Hankkeesta vastaa Väylävirasto.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa