Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Ari Mäkelä

  • +358 29 534 3567

Vt 4 Joutsa-Toivakka

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Hankkeen tavoitteena oli parantaa koko Lahti-Jyväskylä-yhteysvälin liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta sekä edistää elinkeinoelämän kuljetusten täsmällisyyttä ja matka-aikojen hallittavuutta.

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa - Toivakka

Hankkeen taustat

Valtatien 4 (E75) osuus Joutsa - Toivakka on osa valtakunnallista päätieyhteyttä pääkaupunkiseudulta Keski-Suomen kautta Pohjois-Suomeen. Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. Tiellä on suuri on merkitys sekä elinkeinoelämän kuljetuksille että henkilöliikenteelle. 

Nelostie on vilkasliikenteinen ja yksi Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Liikennemäärä valtatiellä 4 on noin 6 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 900 ajoneuvoa/vrk. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan olevan lähes 11 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040.

Kustannukset

 

Valtatien 4 parantamiseen Joutsan - Toivakan välisellä tieosuudella myönnettiin rahoitusta 13,9 M€ liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. 

 

Hankkeen sisältö 

  • Savenahon kohdalle rakennettiin keskikaiteelliset ohituskaistat molemmille ajosuunnille ja tehtiin tämän edellyttämät yksityisteiden liittymäjärjestelyt.

  • Maanteiden liittymiin rakennettiin tarvittavat kääntymiskaistat liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

  • Yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja rinnakkaisteitä tehtiin siten, että valtatien nopeustasotavoite saavutettiin (tavoitenopeus myös talvella 100 km/h).

  • Ajorataa levennettiin ja luiskia loivennettiin sekä tien pystygeometriaa parannettiin (tavoitenopeus 100 km/h).

  • Tievalaistusta rakennettiin ohituskaistoille ja liittymiin rakennettiin riista-aitoja ohituskaistojen kohdille.

  • Leivonmäen kohdalla kaanvoitiin tasoliittymä siirtämällä Harjunlahden liittymä etelään päin.

Vaikutukset

Hanke tuki yhteysvälin pitkän aikavälin tavoitteita parantaessaan matka-aikojen ennakoitavuutta ja hallittavuutta. Hanke on parantanut merkittävästi myös elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja vähentänyt häiriöherkkyyttä.

Toimenpiteet paransivat myös merkittävästi tiejakson liikenneturvallisuutta, yhteysvälin liikennöitävyyttä ja ajomukavuutta. Autoliikenteen palvelutaso on parantunut ja matka-aika tiejaksolla lyhentynyt ohitusmahdollisuuksien parantuessa. Ohittamisesta on tullut entistä turvallisempaa.

Yksityistieliittymien järjestelyt sekä yllättävien liittymäkohtien poistaminen valtatieltä ovat parantaneet liikenneturvallisuutta ja myös paikallisten asukkaiden liikkuminen on entistä turvallisempaa. Jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteet ovat parantuneet risteyssiltojen ja parannettavien pysäkkiyhteyksien ansiosta.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2017 ja Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) hyväksyi tiesuunnitelman 16.1.2018.

Hankkeen rakentaminen ajoittui vuosille 2018-2019 ja rakennuttajana oli Väylävirasto. Urakoitsijana toimi YIT Rakennus Oy.

Hankkeeseen kuuluva viimeinen päällystekerros tehtiin vuoden 2020 syksyllä. 

Koko hankkeella on 5 vuoden takuuaika, joka alkoi syksyn 2020 vastaanoton jälkeen.