Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Kt 63 parantaminen välillä Ina-Kaustinen

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee kantatien 63 parantamista Evijärven Inan ja Kaustisen välillä. Kyseinen noin 14 km pitkä väli on moniongelmainen tieosuus, jolla on merkittäviä sujuvuus- ja turvallisuuspuutteita. Hankkeesta on käynnissä pääsuuntaselvitys. Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden sujuvuutta, ennustettavuutta, matka-aikaa ja liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on lisäksi tievarren asukkaiden meluhaittojen vähentäminen sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Ajankohtaista

Käynnissä olevaan pääsuuntaselvitykseen liittyen järjestettiin yleisötilaisuus keskiviikkona 1.9.2021. Yleisötilaisuus järjestettiin virtuaalisesti Teams-kokouksena ja se oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Yleisötilaisuuteen osallistui yli 60 henkeä. Yleisötilaisuuden muistio ja kooste yleisötilaisuuden jälkeen tulleista palautteista löytyvät oheisesta linkistä:

Yleisötilaisuuden 1.9.2021 muistio ja kooste palautteista (pdf)

Pääsuuntaselvitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä, minkä jälkeen selvityksen sisältöön voi tutustua tämän hankesivun kautta.

Hankkeen sisältö

Hankkeen sisältö kuvataan tarkemmin pääsuuntaselvityksen valmistuttua vuoden 2021 loppupuolella. Siihen asti hankkeeseen voi tutustua esimerkiksi hankekortista: Kt 63 Ina-Kaustinen, hankekortti (pdf).