Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Käynnissä

Hankkeen taustaa

Uusimistarpeessa olevat turvalaitejärjestelmät sijaitsevat Kokkolan rautatieliikennepaikalla. Turvalaitejärjestelmä ei täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia, eikä turvalaitevarustelulla ole valmiutta ERTMS-järjestelmän käyttöönotolle. Kokkolan turvalaitejärjestelmän muutokset ovat hankalasti toteutettavissa ja pienetkin muutokset aiheuttavat merkittäviä taloudellisia panostuksia. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tarkoituksena korvata nykyinen Kokkolan turvalaitejärjestelmä kokonaisuudessaan. Hankkeessa tavoitteena on varmistaa kohteiden häiriötön käyttö ja parantaa turvallisuutta. Lisäksi mahdollistetaan ja varmistetaan pitkällä aikavälillä turvalaitejärjestelmän tekninen turvallisuus ja turvallinen junaliikenne. 

Hanke:

  • Mahdollistaa turvallisen liikenteen jatkumisen.
  • Mahdollistaa vähintään nykyisen kapasiteetin.
  • Helpottaa tulevien muutosten hallintaa.
  • Tukee ERTMS/ETCS-järjestelmän käyttöönottoa.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuosina 2019-2023 ja sen sekä Pietarsaari-Pännäinen-rataosan turvalaitehankkeen yhdistetyt kustannukset ovat 12 miljoonaa euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 11.02.2020