Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268

Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Ratahanke Valmistunut Keski-Pohjanmaa

Kokkolan ratapihan turvalaitteet uusimalla vähennettiin korjausvelkaa ja parannettiin turvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta kustannustehokkaasti.

Infograafi ratapihalla sijaitsevista turvalaitteista: esi-, pää- ja raideopastin, vaihteenkosketin, baliisi, sähkökääntölaite, kaapelikanava, akselinlaskija ja asetinlaiterakennus.
  • Kaapelireittien rakentaminen 2020-21
  • Asetinlaiterakennuksen suunnittelu ja toteutus 2021
  • Ulkolaiteurakka 2021-2023
  • Valmistuminen 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Yhteistyökumppanit
Ramboll Oy, Siemens Mobility Oy, Destia Oy, Sweco Oy, NRC Group Finland Oy
Kustannukset
13 700 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • taata ratapihan sujuva ja turvallinen käyttö
  • mahdollistaa uuden tietokoneavusteisen ohjausjärjestelmän käyttö liikenteen ohjauksessa
  • vähentää ratapihojen korjausvelkaa

Hankkeen lähtötilanne

Kokkolan ratapiha on vilkas tavaraliikenteen asema, jonka vanhat turvalaitejärjestelmät kaipasivat uudistamista. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa nykyaikaistettiin Kokkolan ratapihan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät. Uudistus tukee eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) mahdollista käyttöönottoa tulevaisuudessa. Hallintajärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa rautatieliikenteen standardeja ja järjestelmiä Euroopassa.

Uusien turvalaitteiden ja tietoteknisen liikenteenohjauksen ansiosta ratapihan liikenne on nyt entistä turvallisempaa ja sujuvampaa. Lisäksi hanke vähensi ratapihojen korjausvelkaa.