Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268

Ramboll

Rakennuttajakonsultti

Pekka Saari

  • 050 492 7360

Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Ratahanke Käynnissä Keski-Pohjanmaa

Kokkolan ratapihan turvalaitteiden uusimisella vähennetään korjausvelkaa ja parannetaan turvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta kustannustehokkaasti.

Infograafi ratapihalla sijaitsevista turvalaitteista: esi-, pää- ja raideopastin, vaihteenkosketin, baliisi, sähkökääntölaite, kaapelikanava, akselinlaskija ja asetinlaiterakennus.
  • Kaapelireittien rakentaminen 2020-21
  • Asetinlaiterakennuksen suunnittelu ja toteutus 2021
  • Ulkolaiteurakka 2021-2023
  • Valmistuminen 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Yhteistyökumppanit
Ramboll Oy, Siemens Mobility Oy, Destia Oy, Sweco Oy, NRC Group Finland Oy
Kustannukset
11 700 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • taata ratapihan sujuva ja turvallinen käyttö
  • mahdollistaa uuden tietokoneavusteisen ohjausjärjestelmän käyttö liikenteen ohjauksessa
  • vähentää ratapihojen korjausvelkaa

Hankkeen sisältö

Hankkeessa uusitaan Kokkolan ratapihan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät ja mahdollistetaan eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS-järjestelmän) käyttöönotto tulevaisuudessa.

Hankkeen tausta

Kokkolan ratapiha on vilkas tavaraliikenteen asema ja ratapihan nykyiset turvalaitejärjestelmät ovat uudistamisen tarpeessa. Pienetkin turvallisuutta kohentavat ja järjestelmää parantavat muutokset aiheuttavat merkittäviä kuluja.