Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • 029 534 3268

Ramboll

Rakennuttajakonsultti

Pekka Saari

  • 050 492 7360

Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Ratahanke general Käynnissä Keski-Pohjanmaa Kokkola

Hankkeen sisältö

Hankkeessa uusitaan Kokkolan ratapihan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät ja mahdollistetaan eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS-järjestelmän) käyttöönotto tulevaisuudessa.

Infograafi ratapihalla sijaitsevista turvalaitteista: esi-, pää- ja raideopastin, vaihteenkosketin, baliisi, sähkökääntölaite, kaapelikanava, akselinlaskija ja asetinlaiterakennus.

Hankkeen tausta

Kokkolan ratapiha on vilkas tavaraliikenteen asema ja ratapihan nykyiset turvalaitejärjestelmät ovat uudistamisen tarpeessa. Pienetkin turvallisuutta kohentavat ja järjestelmää parantavat muutokset aiheuttavat merkittäviä kuluja.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on turvata ratapihan sujuva ja turvallinen käyttö. Turvalaitejärjestelmän uusiminen mahdollistaa uuden tietokoneavusteisen ohjausjärjestelmän käytön liikenteen ohjauksessa. Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihojen korjausvelkaa.

Aikataulu

  • Ulkolaiteurakka 2020
  • Asetinlaiterakennuksen suunnittelu ja toteutus 2020
  • Kaapelireittien rakentaminen 2020
  • Asetinlaitteen rakentaminen 2021
  • Hanke valmistuu 2023

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 8 miljoonaa euroa.

 

På svenska