Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Käynnissä

Kokkolan turvalaitteiden uusiminen

Hankkeen sisältö

Hankkeessa uusitaan Kokkolan ratapihan vanhentuneet turvalaitejärjestelmät ja mahdollistetaan eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS-järjestelmän) käyttöönotto tulevaisuudessa. 

Hankkeen tausta

Kokkolan ratapiha on vilkas tavaraliikenteen asema ja ratapihan nykyiset turvalaitejärjestelmät ovat uudistamisen tarpeessa. Pienetkin turvallisuutta kohentavat ja järjestelmää parantavat muutokset aiheuttavat merkittäviä kuluja.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on turvata ratapihan sujuva ja turvallinen käyttö. Turvalaitejärjestelmän uusiminen mahdollistaa uuden tietokoneavusteisen ohjausjärjestelmän käytön liikenteen ohjauksessa. Lisäksi turvalaitteiden uusiminen vähentää merkittävästi ratapihojen korjausvelkaa.

Aikataulu

  • Ulkolaiteurakka 2020
  • Asetinlaiterakennuksen suunnittelu ja toteutus 2020
  • Kaapelireittien rakentaminen 2020
  • Asetinlaitteen rakentaminen 2021
  • Hanke valmistuu 2023

Kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 8 miljoonaa euroa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.05.2020