Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste

Väylävirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vayla.fi-sivustoa.

Väylävirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019

Saavutettavuuden tila

Vayla.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan:

Kuvat ja videot:
•    Muutamia tekstejä on tarjottu vain kuvina (WCAG-ohjeiston kriteeri 1.4.5)
•    Joissain kuvissa on käytetty väriä ainoana erottimena (WCAG 1.4.1)
•    Joidenkin kuvien tekstivastineissa on puutteita (WCAG 1.1.1)
•    Joillain videoilla ääniraita ei kata videon sisältöä (WCAG 1.2.5)
•    Joissain kuvissa tekstin ja taustan välinen kontrasti on heikko (WCAG 1.4.3)
•    Hankesivuilla [VV1] olevat Flickr-kuvat eivät ole täysin saavutettavia seuraavista syistä:
o    Kuviin ei pääse käsiksi sarkaimella (WCAG 2.1.1)
o    Kuvaa napsauttamalla kuva aukeaa sivun muun sisällön päälle, mutta tämä ei käy ilmi ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 1.3.1)
o    Muun sisällön päälle aukeavaan kuvaan ja kuvien selaamistoimintoihin ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1, 2.4.3)

Valikot ja linkit:
•    Leipätekstissä olevat linkit on erotettu pelkällä värillä (WCAG 1.4.1).
•    Joissain käyttöliittymäelementeissä on liian pieni kontrastisuhde ympäröivään sisältöön nähden sekä näiden elementtien eri tilojen välillä (1.4.11)
•    Osa sivuston ulkopuolelle vievistä tai tiedoston avaavista linkeistä on merkitty puutteellisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
•    Sivupalkin navigointi on main-maamerkin sisällä eikä toistuvaa sisältöä voi ohittaa (WCAG 2.4.1)

Sivustorakenne:
•    Otsikkotasojen järjestelmällisessä käytössä on puutteita (WCAG 1.3.1)
•    Sivustolla on muutamia elementtejä, joiden ruudunlukijalle suunnatut nimet ovat englanniksi (WCAG 2.4.4)
•    Taulukot ja lomakkeet:
o    Taulukoissa ei ole ohjelmallisesti merkittyjä sarakeotsikoita. (WCAG 1.3.1)
o    Muutamassa kohdassa on käytetty taulukkoa, vaikka esitetty tieto ei vaadi taulukkomuotoa (WCAG 1.3.1)
•    Lomakkeiden valintaruutujen ohjelmallisissa merkinnöissä on puutteita (WCAG 1.3.1, 1.4.11)
•    Uutiskirjeen tilauksen lomakkeessa ei ole ohjelmallisesti merkitty henkilötietoja kysyvien kenttien tarkoitusta. (WCAG 1.3.5) Lomakkeessa ei ole myöskään merkitty pakollista tietoa. (WCAG 3.3.2)

Muu sisältö:
•    Kaikki tekstisisältö ei tue tekstinvälistyksen muotoilua (WCAG 1.4.12)
•    Kaikki elementit eivät saa näkyvää kohdistusta (WCAG 2.4.7)
•    Uutiskirjeet eivät ole täysin saavutettavia seuraavista syistä:
o    Kirjeiden kieltä ei ole määritelty ohjelmallisesti (WCAG 3.3.1)
o    Kirjeissä on käytetty taulukoita asetteluun, mikä voi aiheuttaa haasteita ruudunlukijaa käyttävälle (WCAG 1.3.1)
o    Otsikkotasojen ja tekstivastineiden käyttö ei ole aina johdonmukaista (WCAG 1.3.1, 1.1.1)
o    Uutiskirjeissä käytetyissä kontrasteissa on puutteita (WCAG 1.4.3)
PDF-tiedostot eivät ole täysin saavutettavia.
•    Etusivun sosiaalisenmedian julkaisuja näyttävässä elementistä ei ole käännösversiota saatavilla, eikä englanninkielisten osien kieli ole selvitettävissä ohjelmallisesti (WCAG 3.1.2)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata seuraavaa sisältöä:

Kartat:
Sivustolla on karttoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu[VV2] .
Tiettyjä sivuston toiminnallisuuksia ei ole saavutettavuusarvioitu. Sivuston ruotsin- ja englanninkieliset kieliversiot joudutaan vielä linkittämään vanhalle vayla.fi-sivustolle.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020
Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.
Selostetta tarkistettiin viimeksi 28.3.2024.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta.
Voit pyytää tietoja tai palvelun saavutettavassa muodossa niiltä osin kuin saavutettavuuden vaatimukset jäävät täyttymättä pyytämällä näitä tämän palauteprosessin kautta.
Voit ottaa Väylävirastoon yhteyttä seuraavilla tavoilla:
Puhelin: 0295 34 3000 (arkisin klo 8-16.15)
Sähköposti: [email protected]
Pyrimme vastaamaan palautteisiin viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto
[email protected]
vaihde 0295 016 000

Puutteiden korjaaminen

Sivuston saavutettavuudessa olevat puutteet pyritään korjaamaan teknisiltä osilta vuoden 2024 loppuun mennessä.

Uudistunut vayla.fi-sivusto on julkaistu 22.9.2020.