Hyppää sisältöön

Suunnittele ja toteuta -hankkeen kehitysvaihe

Kehitysvaihe, kuva huoneesta: fläppitaululla muistilappuja.

Kehitysvaiheen sisältävä ST-hanke mahdollistaa kaikille osapuolien tilaajan, rakentajan ja suunnittelijan, toteuttaa hanke kustannustehokkaasti, laadukkaasti, turvallisuusnäkökohdat huomioiden ja nopealla aikataululla.

Kehitysvaiheessa pyrittiin löytämään teknistaloudellisia suunnitelmaratkaisuja huomioiden laatuun, kustannuksiin, turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat asiat. Hyvällä yhteistyöllä löydettyjen ratkaisujen myötä toteutusvaiheen rakentamista saatiin parhaimmillaan lyhennettyä, jolloin haittavaikutukset yleiselle liikenteelle jäävät pienemmiksi.

Kehitysvaihe antaa mahdollisuuden tarkastaa olemassa olevan tiesuunnitelma-aineiston kokonaisuudessaan. Tiesuunnitelma on laadittu lähes 10 vuotta sitten, minkä jälkeen mm. ohjeistukset ja vaatimukset ovat muuttuneet.

Kehitysvaiheen toiminta avointa yhdessä tekemistä, jossa tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijoiden asiantuntemus yhdistettiin koko hankkeen hyväksi. Yhdessä sovitut käytännöt loivat luottamusta kaikkien osapuolten kesken.

Kehitysvaiheen tarkoituksena oli suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittäminen sekä vaihtoehtojen vertailu yhdessä tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijan kesken. Samalla etsittiin yhdessä kustannussäästöjä valittavista ratkaisuista ja muodostettiin koko rakentamisurakalle lopullinen kustannus. Kehitysvaiheen aikana tarkennettiin hankkeen lähtötietoja ja varmistettiin lupa-asioiden oikea-aikainen käsittely.

Kehitysvaiheessa luotiin pohja toteutusvaiheen aloittamiselle ja laadittiin alustava rakennussuunnitelma, joka toimi lähtökohtana rakentamisen vaiheistukselle ja aikataulusuunnittelulle.

Suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2020 vauhdikkaasti. Maaliskuun puoleen väliin mennessä pidettiin kaksi suunnitelmaratkaisuista päättävän projektiryhmän kokousta sekä näihin kokouksiin valmistelevien tekniikkalajiryhmien (erilliset väylä- ja siltaryhmät) kokouksia. Alustava rakennussuunnitelma eteni suunnitellussa aikataulussa ja valmistui kesäkuun loppuun mennessä. 

Uusi tilanne koronaviruksen leviämisen estämiseksi näkyi myös hankkeen työmenetelmien muutoksilla. Kokouksia pidettiin pääosin etänä, Skypen/Teamsin avulla ja viestinnän välineiksi otettiin uusia keskustelukanavia tiedon jakoon. Poikkeustilanne ei kuitenkaan estänyt projektin suunniteltua etenemistä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylävirasto, puh 029 534 3134, [email protected]

Projektijohtaja Harri Korhonen, Destia Oy, puh 0400 943 596, [email protected]