Hyppää sisältöön

Mt 15716 kevyen liikenteen väylä välillä Urheilukentäntie-Tuppihaantie

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Karjala

 

Suunnittelukohde sijaitsee Kontiolahden kunnassa, Pohjois-Karjalassa, vanhalla Nurmeksentiellä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta toteuttamalla alueelta puuttuva kevyen liikenteenväyläosuus.

Nykytila ja ongelmat

Vanhan Nurmeksentien (mt 15716) liikennemäärä on suuri ja tien poikkileikkaus kapea. Kevyen liikenteen kulkijoiden ei ole turvallista liikkua maantien pientareella.

Maantien varrella on jo nykyisin runsaasti vakituista asutusta sekä koululaisia ja tulevaisuudessa kunta on lisäämässä tonttitarjontaa alueella.

Hankkeen sisältö ja kustannukset

Hanke sisältää uuden kevyen liikenteen väylän suunnittelun ja toteutuksen maantien 15716 (Vanha Nurmeksentie) varteen välille Urheilukentäntie-Tuppihaantie noin 3,7 km:n matkalle. Työhön sisältyy myös maantien valaistuksen saneerausta.

Hankkeen toteutuskustannukset ovat noin 1,6 milj. euroa.

Hankkeen tilanne

Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 10.9-12.10.2020.

Tiesuunnitelmaesite (pdf)

Kevyen liikenteen väylä rakennetaan vuoden 2021 aikana Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kontiolahden kunnan yhteishankkeena.