Hyppää sisältöön

Tietyömaiden ohittaminen ja saattoautot

Tietyöt pyritään ajoittamaan niin, että liikenteelle koituisi mahdollisimman vähän häiriötä ja työskentely olisi turvallisempaa. Saattoautojen käyttö laskee työmaita ohittavien autojen nopeuksia ja lisää työmaiden turvallisuutta. Turvallisen liikenteen ja työntekijöiden turvallisuuden kannalta tärkeintä on noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia.

Hiljennä vauhtia ja ota tiellä työskentelevät huomioon 

Päällystystyömaiden läheisyydessä täytyy olla tarkkaavainen, varovainen ja noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitukset hyödyttävät autoilijoita ja muita tielläliikkujia sekä työntekijöitä: osin niiden ansiosta tietä ei tarvitse sulkea päällystystöiden ajaksi, vaan toinen kaista voidaan pitää auki. Oikea tilannenopeus auttaa myös varautumaan erilaisiin tilanteisiin. Tietyömaita lähestyvän kuljettajan tulee pitää myös riittävä turvaväli edellä ajaviin

Tietyömaihin ja nopeusrajoituksiin kannattaa varautua jo matkaa suunnitellessa. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa esimerkiksi Liikennetilanne-palvelusta. 

Vaikka päällystetyöt näyttäisivät valmiilta, kohteesta voi vielä puuttua esimerkiksi tiemerkintöjä, jolloin nopeusrajoitusten pitää edelleen olla alennettuja. Tiemerkintätyöt voivat valmistua vasta 2–3 viikkoa päällystystöiden jälkeen. 

Saattoauto ehkäisee liikenneonnettomuuksia

Saattoautot edesauttavat niin tielläliikkujien kuin tiellä työskentelevien turvallisuutta. Saattoauto noutaa sulkuaidalta ajoneuvojonot mukaansa ja opastaa ne työmaan ohi. Saattoauton tunnistaa varoitusvilkuista, ”saattoauto”-tekstin sisältävästä kilvestä ja muuttuvasta valotaulusta, jolla annetaan ohjeita tienkäyttäjille. 

Monissa yksiajorataisissa ja vilkasliikenteisissä päällystyskohteissa hyödynnetään saattoautoja. Saattoautoa suositellaan käytettäväksi päällystystöiden yhteydessä seuraavin poikkeuksin: 

  • kaksiajorataiset tiet
  • kohde on lyhyt
  • kohde sijaitsee pääosin taajamassa tai keskusta-alueella
  • kohteessa on vähän liikennettä, alle 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa
  • päällystystyöt tehdään yöllä, ja liikennemäärät ovat pieniä

Ensimmäiset saattoautokokeilut Suomessa tehtiin kesällä 2014, joten saattoautot ovat vuonna 2023 käytössä jo kymmenettä vuotta.