Hyppää sisältöön

Väyläviraston tutkimuksia

Vuoden 2020 alusta alkaen tutkimusraportit ilmestyvät Väyläviraston julkaisuja -sarjassa.

Siirry julkaisuihin

2019

1/2019   Tutkimus tien stabiloidun kerroksen näytteenottomenetelmistä - Näytteenottotutkimus viideltä tiekohteelta
2/2019  Teräsverkkojen ruostuminen suolatuilla teillä - Näytteenottotukimus viideltä tiekohteelta
3/2019   Maanteiden luiskasuojausten stabiliteetti- ja kuivatustarkastelut - Suunnitteluohjeen laatimista varten
4/2019   Keskikaiteiden toteutuneet turvallisuusvaikutukset Suomessa
5/2019   Capacity and Punctuality in Railway Investment Socio-Economic Assessment
6/2019   Nopeusnäyttöjen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä - Osa 2
7/2019   Kokemuksia uusiomateriaaleista tierakenteissa
8/2019   Siltojen ja muiden taitorakenteiden purkubetonijätteen hyödyntäminen
9/2019   Tasoliittymän väistötilan liikenneturvallisuusvaikutukset
10/2019  -

11/2019  Päällysteen tasalaatuisuuden mittaaminen - Purkauma ja bitumin pintaan nousu AB-päällysteellä
12/2019  Pintavedenoton suhteen kriittisimmät väyläosuudet liikenteen ja väylänpidon kannalta 
13/2019  Väylärakenteiden valtakunnallinen kiviaines- ja geosynteettitutkimus - Vuoden 2018 tutkimukset
14/2019  Maanvaraisten sähköratapylväsperustuksien instrumentointi ja koekuormitus
15/2019  Asfalttikiviaineksen raemuodon ja murskaustavan vaikutus kuulamyllyarvoon
16/2019  Vaihtuvat etäohjattavat nopeusrajotusmerkit tietyömaalla - Testiraportti
17/2019  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuonna 2018
18/2019  Oulun elastisten vaihteiden seurantamittaukset
19/2019  Arctic Challenge project's final report - Road transport automation in snowy and icy conditions
20/2019  Riskienhallinta ja tietomallintaminen                             

21/2019  Tierakenteen rasittuminen yli 76 tonnin HCT-yhdistelmien koekuormituksissa vuosina 2015-2018
22/2019  PTM-karkeustiedon hyödyntäminen toimenpidesuunnittelussa
23/2019  Tien urautuminen kesällä ja talvella 2017-2019 - Väliraportti 1
24/2019  Kantateiden 63 ja 68 liittymävaihtoehtojen vertailu