Hyppää sisältöön
Hankkeen usein kysytyt kysymykset
  • Hankkeessa rakennetaan kaksi eritasoliittymää eli Karsikon ja Ranuantien eritasoliittymät sekä uusitaan Simon keskustan kohdalla tie- ja liittymäjärjestelyjä. Tavoiteaikataulun mukaisesti rakentaminen käynnistyy talvella 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2022.

  • Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 4:n liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta ja palvelutasoa rakentamalla kaksi eritasoliittymää ja liittymäjärjestelyitä. Lisäksi parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä sekä melusuojausta.

  • Hanke alkaa Karsikon eritasoliittymän rakentamisella, johon kuuluvat Karsikon risteyssillan rakentaminen, valtatien alittavan maantien rakentaminen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, yksityisteitä sekä melunsuojausta. Työt käynnistyvät syyskuussa 2020 puuston poistolla ja kiertotien rakentamisella. Sillanrakennustyöt käynnistyvät talvikaudella, jolloin kiertotie otetaan käyttöön.

  • Näiden kohteiden suunnittelu on yhä käynnissä ja rakennusvaiheeseen on tarkoitus siirtyä vuoden 2021 aikana.

  • Hankkeesta vastaa Väylävirasto ja ensimmäisenä rakennettavan Karsikon eritasoliittymän urakoitsijaksi on valittu Destia Oy. Koko hankkeen kustannusarvio on 20 miljoonaa euroa, josta Karsikon osuuden urakkahinta on noin 3,4 miljoonaa euroa.