Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen

Tiehanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä.

Mantereelta saaristoon kulkeva silta meren yllä.
  • Tiesuunnitelma 2018-2021
  • Rakennussuunnitelma 2021-2023
  • Rakentaminen 2023-

Hankkeen perustiedot


Yhteistyökumppanit
Kreate Oy
Kustannukset
128 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Turvataan ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon
  • Mahdollistetaan siltayhteyksien takana toimivien yritysten toimivat ja entistä raskaammat maantiekuljetukset
  • Parannetaan ja uudenaikaistetaan pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä
  • Lisätään asumisviihtyisyyttä ja kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta
     

Hankkeen taustat

Maantie 180, Saaristotie, on ainoa maantieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon, joten Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja entistä raskaampien kuljetusten mahdollistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Kumpikin silta on tulossa käyttöikänsä päähän, ja Kirjalansalmen sillalle on jo jouduttu asettamaan liikennöintirajoituksia. Saaristotie palvelee myös matkailua, muun muassa Saariston rengastien keskeisenä osana, ja pyöräilyn ja jalankulun väylien parantaminen ja nykyaikaistaminen palvelee myös tätä tarkoitusta.

Hanke lyhyesti

Hankkeen suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Vastaava saman mittakaavan silta valmistui Suomessa viimeksi yli 20 vuotta sitten. Hessundinsalmeen rakennetaan reilu 200 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.

Lisäksi hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, ja siihen sisältyy muun muassa kahden pyöräilyn ja jalankulun alikulun – Valoniemen ja Ekbackin alikulkukäytävät – ja Kalakoulun risteyssillan rakentaminen. Hankkeessa rakennetaan myös uusia melusuojauksia.

Hanke toteutetaan yhtenä urakkana allianssimallilla, joka toimii hyvin teknisesti haastavien hankkeiden toteutuksessa. Malliin liittyvä tiivis yhteistyö hankkeen eri osapuolten kesken mahdollistaa hankkeen saumattoman etenemisen, innovatiiviset ratkaisut sekä kustannussäästöt. 

- Hankesuunnitelma (pdf, 9,5 Mb). Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteet, tekninen laajuus, toteuttaminen, tavoitekustannukset, arvoa rahalle -raportti, johtamisjärjestelmä ja viestintä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen keskeinen tavoite on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat ovat tässä keskeisessä asemassa, ja ne ovat myös suurimmat rakennuskohteet hankkeessa.

Tavoitteena on lisäksi tukea Paraisten maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä. Alueen elinkeinoelämän edellytykset paranevat, sillä uudet sillat mahdollistavat siltayhteyksien takana sijaitsevien yritysten toimivat ja entistä raskaammat maantiekuljetukset.   

Hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyjä, ja lisätään näin kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Pyöräilyn ja jalankulun väylien parantaminen ja nykyaikaistaminen palvelee myös Saariston rengastielle pyörällä tai kävellen suuntaavia matkailijoita.

Uusien melusuojausten rakentamisen myötä parannetaan entisestään asumisviihtyisyyttä siltojen läheisyydessä.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Allianssihankkeen kehitysvaihe käynnistyi lokakuussa 2021 ja varsinaiset rakentamistyöt puolestaan käynnistyivät loppuvuodesta 2022. Hankkeen kustannukset ovat 128 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa