Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Maija Lavapuro

  • 0295 34 3382

Tammerkosken ratasiltojen peruskorjaus

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa

Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa päähän tullut Tampereella sijaitseva Tammerkosken ratasilta.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2024
Kustannukset
3,1 M€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa sillan kunnon säilyminen ja liikennöinnin jatkuvuus seuraavien vuosikymmenten ajan.

 

 

  • Suunnittelu 2023
  • Rakentaminen 2024

Hankkeen taustaa

Tampereella sijaitseva Tammerkosken ratasilta peruskorjataan vuonna 2024. Korjaussuunnittelu on valmistunut syyskuussa 2023.

Tampereella pääradalla noin 1,6 kilometriä Tampereen rautatieasemalta Lielahden suuntaan sijaitseva Tammerkosken ratasilta koostuu kahdesta erillisestä rinnakkaisesta noin 140 metriä pitkästä viisiaukkoisesta teräsristikkosillasta. Vuonna 1893 rakennetut ja vuonna 1974 nykyiset päällysrakenteensa saaneet sillat ovat tulleet elinkaarensa päähän ja vaativat nyt peruskorjausta. Peruskorjauksella siltojen käyttö voidaan varmistaa seuraavan 50 vuoden ajaksi.

Hankkeen toteutus

Peruskorjauksessa siltojen yli kulkevat raiteet ja pölkyt uusitaan. Siltojen teräsosat hiekkapuhalletaan, maalataan ja palkkeihin lisätään lisäjäykisteitä sekä siltojen betoni- ja kivirakenteita kunnostetaan. Teräsosien hiekkapuhallus- ja maalaustyöt tehdään sääsuojan sisällä. 

Korjaus tehdään silta kerrallaan. Töiden aikana toinen silta vuorollaan suljetaan raideliikenteeltä, mikä aiheuttamaan muutoksia liikenteeseen. 

Hankkeesta aiheutuu liikennejärjestelyjä aikavälille 15.4.–6.8.2024. Kaukojunaliikenne säilyy ennallaan, mutta lähijunaliikenne Tampere-Tesoma-Nokia väliltä joudutaan perumaan 15.4.–6.8. VR ja Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse tiedottavat liikennemuutoksista omissa kanavissaan. Lähijunia korvaavien bussien aika-taulut 16.6. asti ovat näkyvillä vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa. Nysse lisää lähijunakatkon ajalle bussilinjan 70 vuoroja, lisätietoja osoitteessa nysse.fi/junat.

Töistä aiheutuu meluhaittaa lähialueen asukkaille ja toimijoille. Lähialueen asukkaita tiedotetaan meluavista töistä erikseen.

Lisäksi työt vaikuttavat siltojen itäpäässä sijaitsevaan jalankulun ja pyöräilyn väylään, joka suljetaan ja jonka liikenne ohjataan kiertotietä työmaan ohi töiden ajaksi.

Hankkeen suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävistä vastaa Ramboll OM Oy. Korjaussuunnittelun hoitaa Sitowise Oy ja sillan ratateknisestä suunnittelusta vastaa Sweco Finland Oy. Hankkeen urakoitsijana toimii GRK Suomi Oy.
 

Hankkeen kustannukset

 

Hanke toteutetaan Väyläviraston perusväylänpidon rahoituksella ja sen  kustannusarvio on 3,1 M€.

Ajankohtaista hankkeessa