Hyppää sisältöön

Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma; Sastamala

Suunnittelun aloitus ja vuorovaikutus

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Aarnio, Riippiläntie, Vuokkoniementie ja Pohjalantie tasoristeykset. Kulku osoitetaan korvaavien tieyhteyksien ja alikulkusiltojen kautta.

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 17.8. 2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus on myös julkaistu Alueviesti -lehdessä 18.8.2021 sekä Tyrvään Sanomat -lehdessä 18.8.2021. 
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.
Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelu on edennyt ja mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmista järjestettiin vuorovaikutustilaisuus Microsoft Teams- sovelluksen välityksellä 30.3.2022 klo 17:30-19:00.

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen on julkaistu 8.3.2022 Väyläviraston sivuilla.

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Yleisötilaisuuden materiaali löytyy tämän linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 15.4.2022 mennessä.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen 28.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistaan Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä 1.3.2023. 

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/5169/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Sastamala