Hyppää sisältöön

Aarnio-Pohjalantie, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma; Sastamala

Suunnittelun aloitus ja vuorovaikutus

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Aarnion, Riippiläntien, Vuokkoniementien ja Pohjalantien tasoristeykset. Kulku osoitetaan korvaavien tieyhteyksien ja alikulkusiltojen kautta.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 17.8.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus julkaistiin myös Alueviesti -lehdessä 18.8.2021 sekä Tyrvään Sanomat -lehdessä 18.8.2021. 
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.
Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelu on edennyt ja mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmista järjestettiin vuorovaikutustilaisuus Microsoft Teams- sovelluksen välityksellä 30.3.2022 klo 17:30-19:00.

Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen julkaistiin 8.3.2022 Väyläviraston sivuilla.

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Yleisötilaisuuden materiaali löytyy tämän linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 15.4.2022 mennessä.

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 28.2.2023 ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistiin myös Alueviesti ja Tyrvään Sanomat -lehdissä 1.3.2023. 

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 28.2.2023 - 30.3.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on ollut mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on pitänyt toimittaa Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on pitänyt liittää asian asianumero VÄYLÄ/5169/04.01.01/2021 (ratalaki 22 §).

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Sastamala kuntatiedote