Hyppää sisältöön
Nokian ratapiha - usein kysytyt kysymykset
 • Vuonna 2020 valmistuneessa Tampere–Pori-tarveselvityksessä Nokian asema sekä sen raiteisto tunnistettiin tärkeimmäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi. Nokian asema on seudullisesti tärkeä solmukohta, mutta mm. sen yksiraiteisuus haastaa junien aikataulusuunnittelua ja estää myös lähijunaliikenteen kehittämistä.

  Nokian asemaseutua kehitetään toimivammaksi matkustamisen sujuvuutta ajatellen. Asemalle tehdään uusi välilaituri, alikulku ja junaliikenteen järjestelmiä parannetaan liikenteen häiriöiden välttämiseksi. Alueelle tehdään myös uusi liityntäpysäköinti niin pyörille kuin autoille, ja aseman yleistä viihtyvyyttä sekä esteettömyyttä parannetaan.

  Kyseessä on merkittävä hanke Nokian kaupungille ja sen asukkaille, ja se liittyy keskeisesti myös koko Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittämiseen.

 • Nokian asemaseutua uudistetaan ja parannetaan merkittävästi. Asemaa pyritään kehittämään siten, että se vastaa paremmin matkustajien sekä asukkaiden tarpeisiin. 

  Paremmilla pyörien liityntäpysäköinnillä sekä pyöräreitillä asemalle pyritään lisäämään mukavuutta sekä luomaan parempia mahdollisuuksia kestävään liikkumiseen. Uudet parkkipaikat luovat asemalle enemmän avaruutta, sekä helpottavat kulkumuodosta toiseen siirtymistä. Matkustusmukavuus sekä esteettömyys otetaan parannuksissa entistä paremmin huomioon, esimerkiksi laiturilta toiselle siirtyminen tapahtuu kätevästi hissillä sekä uuden alikulun kautta. 

  Asemaseudulle tehtävät parannukset sekä muutokset tekevät alueen junaliikenteestä yhä houkuttelevamman myös tulevaisuudessa. Nämä mahdollistavat jatkossa myös Nokia-Tampere välin lähijunaliikenteen vuorotarjonnan lisäämisen. 

 • Elokuusta 2022 alkaen Nokialle on tulossa uusia lähijunavuoroja. Tulevaisuuden uudistukset Pirkanmaan rataverkolla mahdollistavat myös jatkossa vuorojen lisäämisen Tampere-Nokia välillä.

 • Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2024. Asemakaavamuutoksen valituksen takia rakentamistyöt viivästyivät puolella vuodella.

  Rakentamista vaikeuttavat esimerkiksi Ukrainan tilanteen myötä markkinoilla tapahtunut rakennuskustannusten sekä materiaalihintojen nousu. Näiden asioiden lopullista vaikutusta Nokian asemanseudun kehittämiseen ei kuitenkaan osata vielä sanoa. 

 • Rakentaminen vaikuttaa rautatieaseman kulkureitteihin. Vaikutukset kohdistuvat pysäköintiin, jalankulkuun ja pyöräilyyn aseman alueella. Jalankulkijoiden ja pyöräilyn turvallisuudesta työmaan läheisyydessä huolehditaan työnaikaisilla järjestelyillä.  

  Merkittävistä kulkureittien muutoksista tiedotetaan erikseen Väyläviraston hankesivuilla sekä kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

  Rakentamisesta voi myös syntyä hetkellistä melu-, tärinä ja pölyhaittaa alueen asukkaille ja alueella liikkujille. Haittavaikutuksia pyritään minimoimaan työvaiheistuksen, aikataulutuksen sekä pölynsidonnan avulla.

 • Laitureilla on esteetön kulku. Kulku laitureille tapahtuu uuden alikulun kautta hisseillä. Uusi korkea välilaituri mahdollistaa myös esteettömän kulun laiturilta InterCity-juniin. 

 • Ratapihan muutostöistä voi antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeen kautta

  Ratasuunnitelma ja katusuunnitelma  tulevat nähtäville niiden valmistuessa ja tästä tiedotetaan erikseen. Nähtävillä olon aikana suunnitelmista voi antaa palautetta. 
   

 • Suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheista tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla: https://vayla.fi/nokian-ratapiha

  Hankkeesta löytyy tietoa myös Nokian kaupungin sivuilta, sekä sosiaalisen median kanavista. https://www.nokiankaupunki.fi/asemanseutu