Hyppää sisältöön

Vanhan valtatie 6 alikulkusilta ja purettavat sillat

Vuonna 2019 valmistuneessa urakassa rakennettiin uusi Vanhan valtatie 6 alikulkusilta ja purettiin Jänhiälän ja Pellisenrannan alikulkusillat.

Urakka-alue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella Karjalan radalla. Kohde kuuluu liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan sisällytettyihin Karjalan radan siltoihin. Urakoitsijana hankkeessa toimi Kreate Oy.

Vanhan valtatie 6 uusi alikulkusilta rakennettiin nykyisen sillan viereen Putkinotkontielle Joutsenossa. Jänhiälän ja Pellisenrannan rautatiesillat korvattiin maapenkerein. Alikulkusillat purettiin, sillä ne jäivät tarpeettomiksi uusien eritasoliittymien rakentamisen jälkeen.

Heinäkuussa 2019 valettiin tukimuurit ja asennettiin niihin tulevaa luonnonkiviverhousta.

Heinäkuussa 2019 valettiin tukimuurit ja asennettiin niihin tulevaa luonnonkiviverhousta.

Tärkeä etappi urakan etenemisessä saavutettiin marraskuussa 2018, kun työmaalla valettu sillan kansi siirrettiin oikealle paikalleen.

Tärkeä etappi urakan etenemisessä saavutettiin marraskuussa 2018, kun työmaalla valettu sillan kansi siirrettiin oikealle paikalleen.

Urakan valvojana toimi Jani Niskanen Welado Oy:stä.

Aikataulu

Kohteen rakentamistyöt käynnistyivät toukokuussa 2018. Urakka valmistui 2019.