Hyppää sisältöön
Nainen ja mies seisovat toimiston taukotilassa. He katsovat hymyillen. Taustalla istuu muita ihmisiä.

Yhteistyöllä rautatieliikenne ja ratatyöt sopivat yhteen 

Ratatyöt vaikuttavat ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Siksi Mikko Sauni ja Taru Palsa ovat lähteneet kehittämään nykyistä toimintaa ja osastojen välistä yhteistyötä raiteilla kulkijoiden parhaaksi. 

Rataverkko on pidettävä kunnossa, jotta ihmiset ja tavarat pääsevät sujuvasti määränpäähänsä. 

Väylävirastossa ratakunnossapidon asiantuntija Mikko Sauni miettii, paljonko rahaa pitäisi laittaa radan korjauksiin ja parantamiseen missäkin. Rautatieliikenteen suunnittelun asiantuntija Taru Palsa taas hahmottaa ratatöiden vaikutuksia rautatieliikenteeseen ja sovittaa niitä yhteen. 

”Ratatyöt sisältävät sekä uuden rataverkon rakentamista että jo olemassa olevan ratainfran korjaamista. Siksi kyselen Mikolta, missä rataa on tarve korjata tai parantaa. Tavoitteena on tuoda sekä oman väen että sidosryhmien tietoon nykyistä aikaisemmin, missä ja milloin ratatöitä tehdään – ei vain tänä vuonna, vaan myös tulevina vuosina”, Taru kertoo. 

Viestijuoksua ja palapeliä 

Kun Mikko on saanut korjaus- ja parannuskohteet sekä niiden rahoituksen selville, viestikapula siirtyy häneltä Tarulle vietäväksi eteenpäin rataverkon käyttäjille. Näiden kanssa käydään keskustelua siitä, milloin kohteet olisi parasta toteuttaa. 

Välillä työ voi olla aikamoista palapelin kokoamista, kun samaan aikaan pitäisi tehdä ratatöitä ja pitää junat liikkeessä. Rakentamiskausi Suomessa on myös lyhyt, sillä suurin osa ratatöistä tehdään kesäkuukausina. 

Suunnittelu vaatii myös yhteispeliä Väyläviraston sisällä sekä junaoperaattoreiden ja rahdinantajien kaltaisten sidosryhmien kanssa.  

On kaikkien edun mukaista, että kuljetuksia ja kulkemista voidaan suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Se tuo luotettavuutta raiteiden käyttöön. Parhaissa tapauksissa hyvä suunnittelu auttaa toteuttamaan ratatyöt niin, että niitä ei edes huomata.  

Ennakointia tiedon pohjalta 

Ratatöiden ennakoitavuuden parantamiseksi Väylävirasto on kehittänyt kunnossapidon ja korjausten suunnittelun prosessejaan. Rahankäyttöä suunnitellaan entistä enemmän rataverkostosta mitatun tiedon pohjalta. Ensin katsotaan, mitä rata tarvitsee. Vasta sitten päätetään, miten työ ja budjetit virastossa jaetaan. 

Mikko kehittää työssään näitä prosesseja sekä viraston hyödyntämää analytiikkaa.  

”Olen tutkinut paljon sitä, miten rataverkon kunnosta kerättyä tietoa voisi hyödyntää vielä tehokkaammin. Mietin myös, miten data saadaan yhdistettyä olemassa oleviin prosesseihin – esimerkiksi miten tuodaan radan elinkaaren laskennan tulos osaksi korjausten rahoituksen suunnittelua”, Mikko sanoo. 

Datan ja prosessien yhdistäminen voi auttaa huomaamaan jo etukäteen, jos jotain on menossa parin vuoden päästä rikki. Näin korjauksen voi suunnitella niin, että korjaus tehdään oikea-aikaisesti ennen kuin vika tai sen korjaaminen häiritsee liikennettä. 

Työkaluvalikoima on miltei loputon 

Tiedolla johtamisen näkökulmasta Mikko on erittäin tyytyväinen, että on Väylävirastossa töissä. Analytiikan kehittämisessä hänellä on mahdollisuus luoda täysin uusia ratkaisuja ja ottaa käyttöön työkaluja. Kunhan hankintalakia noudatetaan, keinovalikoima on lähes rajaton. 

Molemmat kiittävät työnsä vapautta. 

”Työ on itsenäistä ja itseohjautuvaa. Työnkuvani on omissa käsissäni. En kuitenkaan joudu työskentelemään yksin, vaan tarvittaessa saan tukea myös esihenkilöltä ja kollegoilta. Teemme töitä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen”, Taru kertoo. 

Mikon mielestä Väylävirasto onkin hyvä työpaikka ihmisille, joilla on näkemystä alasta ja sen suunnasta. Hänen mukaansa virasto on tarkoitettu mielikuvituksellisille ihmisille. 

”Täällä pitäisi pystyä aina katsomaan vähän ohi siitä, että mitä me juuri nyt teemme. Täällä saa vapaasti kyseenalaistaa ja kokeilla, koska tarkoituksena on tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti – asiakkaiden eli väylien käyttäjien lasku halutaan saada mahdollisimman pieneksi.” 

  • Nimi: Taru Palsa 
  • Titteli: Rautatieliikenteen suunnittelun asiantuntija 
  • Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri 
  • Tätä et tiennyt minusta: Olen suolentopallon viisinkertainen maailmanmestari 

 

  • Nimi: Mikko Sauni 
  • Titteli: Radan kunnossapidon asiantuntija 
  • Koulutus: Tekniikan tohtori 
  • Tätä et tiennyt minusta: Olin tutkijavaihdossa Japanissa rautatietutkimusinstituutissa 2019. Siellä oli noin Väyläviraston henkilöstöä vastaava määrä tutkijoita. Oli mielenkiintoista huomata, että tutkimuksen laajuudesta huolimatta samoja rautatien vaurioitumisen perusongelmia sielläkin ratkottiin. 

Katso video Tarusta ja Mikosta.