Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha Lehtola

  • 029 534 3892

Digirata

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Digirata-hankkeessa uudistetaan junien kulunvalvonta. Nykyisen järjestelmän käyttöikä päättyy 2030-luvun puoliväliin mennessä ja myös uudet ratalinjaukset vaativat EU:n velvoittamana uudenlaista kulunvalvontaa (ERTMS). Tuleva kulunvalvonta rakennetaan Suomeen eurooppalaisten yhteentoimivuusvaatimusten mukaisesti. Kaikissa EU-maissa on käynnissä vastaavanlaisia hankkeita.

Ratkaisuna radioverkkopohjainen junien kulunvalvonta

Suomeen tuleva junien kulunvalvontaratkaisu on ilman näkyviä opastimia toteutettava moderni radioverkkopohjainen ETCS, joka

  • Tuo Suomelle kestävän teknologisen kehityspohjan
  • Mahdollistaa ratakapasiteetin kasvattamisen
  • Parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä sekä mahdollistaa junien ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla 
  • Minimoi häiriöiden vaikutukset ja kestot 
  • Parantaa tasoristeysten ja ratatöiden turvallisuutta

Radioverkko tulee perustumaan yhteiseurooppalaiseen FRMCS-järjestelmään (Future Railway Mobile Communication System). 
 

  • Selvitys- ja valmisteluvaihe
  • Kehitys- ja verifiointivaihe
  • Hankinta- ja toteutusvaihe 2028
  • Hankkeen päätös 2040

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2019-2040
Yhteistyökumppanit
Fintraffic, HSL, LVM, Traficom, VR, muut rautatieliikenteenharjoittajat
Kustannukset
1,7 miljardia
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hanke uudistaa elinkaarensa lopussa olevan junien kulunvalvonnan ja mahdollistaa turvallisen ja sujuvan junaliikenteen, paremman palvelutason ja kapasiteetin lisäämisen.

Infograafi, jossa havainnollistetaan sitä, millaisia erilaisia mahdollisuuksia digirata tarjoaa eri osa-alueilla. Rautatieverkolla hankkeen avulla investoinnista saadaan enemmän irti, kunnossapidon tarvetta pystytään ennakoimaan digitaalisesti, hanke tuo myös turvallisuutta sekä yksinkertaistaa infrastruktuuria. Matkustajille taas hanke mahdollistaa täsmällisemmän ja turvallisemman matkanteon, enemmän yhteyksiä sekä yksilöityä matkustajainformaatiota. Hanke on hyvä myös ympäristön kannalta, sillä se vähentää päästöjä, sekä lisää liikennettä raiteilla. Elinkeinoelämälle hanke mahdollistaa joustavamman kuljetuksen, kasvualustan uusille palveluille sekä tuo edellytyksiä vastuullisempaan liiketoimintaan. Digirata on myös aikaa kestävä ratkaisu. Sen avulla liikennettä pystytään ohjaamaan tekoälyn avulla, tietoa pystytään jalostamaan reaaliaikaisesti sekä tilanteisiin pystytään reagoimaan dynaamisesti.

Miten hanke etenee?

Digiradan selvitys- ja valmisteluvaiheet toteutettiin 5/2019-5/2021. Raportit nähtävissä osoitteessa digirata.fi. 

Digirata-hankkeen ensimmäinen osa, kehitys- ja verifiointivaihe, alkoi elokuussa 2021 ja sille on myönnetty 130 miljoonan euron valtuutus. Hankkeeseen liittyen toteutetaan testirata ja ERTMS-laboratorio (Digirata-hankkeen koordinoima, mutta erillisellä valtuusrahalla tehtävä) Kouvola-Kotka-Hamina -hankkeen yhteydessä. Testirata valmistuu 2023. Testiradalla ja laboratoriossa kokeillaan liikennettä eristetyssä ympäristössä ei-kaupallisella liikenteellä.

Olennaisena osana Digirata-hankkeen ensimmäistä osaa on 2023-2026 rakennettava pilottirata, jossa tullaan käyttöönoton jälkeen (syksy 2026) ajamaan kaupallista junaliikennettä pelkästään ETCS-järjestelmän turvaamana.

Digirata-hankkeen toisessa osassa toteutetaan kehitetty ERTMS-järjestelmä koko Suomen rataverkolle yhtenäisenä vuosien 2028-2040 aikana.

Seuraa hanketta

Nettisivut: digirata.fi 

X: @Digirata_fi

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.