Hyppää sisältöön

Rakenteiden suunnittelijat ja tarkastajat

Tältä sivulta löydät tietoa taitorakenteiden suunnittelijoista ja tarkastajista.

Taitorakenteiden suunnittelijat

Huolellisella sillansuunnittelulla ja suunnitelmien tarkastamisella varmistetaan rakenteiden toimivuus, turvallisuus ja pitkä elinkaari. Siltojen suunnitelmat tallennetaan Taitorakennerekisteriin.

Vastaavan suunnittelijan ja tarkastajan pätevyysvaatimukset on esitetty Väyläviraston ohjeluettelon ohjekirjeessä  Sillansuunnittelijan pätevyys. Vaatimukset koskevat sekä uudis- että korjausrakentamista.

Hyväksytyt sillansuunnittelijat ja suunnitelmien tarkastajat ovat suunnitteluun koulutettuja asiantuntijoita ja heidän pätevyytensä on todennut rakennusalan riippumaton henkilöpätevyyspalvelu FISE. FISE:n pätevyysrekisteri on julkinen.

Taitorakenteiden tarkastajat

Taitorakenteiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin. Tarkastusten avulla varmistetaan rakenteiden turvallisuus ja rakenteiden korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein.

Hyväksytyt sillantarkastajat, tunnelirakenteiden tarkastajat ja vesirakenteiden tarkastajat ovat Väyläviraston tarkastustoimintaan koulutettuja asiantuntijoita ja he ovat suorittaneet taitorakenteiden tarkastajakurssin hyväksytysti. Hyväksynnän voimassaolo edellyttää osallistumista Väyläviraston tarkastajille järjestämiin jatkokoulutuksiin. Tarkastustiedot tallennetaan Taitorakennerekisteriin.

Väylävirasto ylläpitää listaa tarkastajapätevyyden suorittaneista henkilöistä. Tarvittaessa tietoja pätevyyksistä voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta [email protected].

Tarkastajapätevyyteen vaaditaan kolmeen koulutukseen osallistumista oheisen kaavion mukaisesti.

 

Tarkastajapätevyydet ja taitorakennerekisterin muokkaajaoikeudet jakautuvat rakenne- ja pätevyysluokittain oheisen taulukon mukaisesti.

* = Tien tai rautatien liikennealueella toimiminen vaatii sillan- tai tunnelitarkastajan pätevyyden.