Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

aluepäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Hangon ylikulkusilta

Ratahanke Valmistunut Uusimaa

Hangon aseman länsipuolella sijaitseva ylikulkusilta uusittiin. Elinkaarensa päässä oleva vanha silta korvattiin uudella ja nykyaikaisella sillalla, jossa huomioitiin radan tuleva sähköistys sekä liikennetarpeet.

Hankkeen lähtökohdat

Hangon ylikulkusilta sijaitsee aseman länsipuolella. Silta kulkee Korsmaninkadun, sataman ajoyhteyden, ratapihan ja Pitkäkadun ylitse yhdistäen eteläpuolella olevan Nycanderinkadun ja pohjoispuolella olevan Halmstadinkadun. Nykyinen silta on vuonna 1958 rakennettu seitsemänaukkoinen viisipalkkinen teräsbetoninen palkkisilta, joka on tullut elinkaarensa päähän.

Sillan alittaa kolme raidetta ja sen pohjoispäässä on porrasyhteys Pitkäkadulle. Sillalle on tehty erikoistarkastus, jonka perusteella silta on päätetty uusia. Nykyisen sillan alikulkukorkeus ei täytä sähköistetyn radan vaatimuksia. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa vanha, elinkaarensa päähän tullut ylikulkusilta uusitaan kokonaan. Uusi ylikulkusilta parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toiminnallisuutta. Uuden ylikulkusillan alikulkukorkeus on sähköistetyn radan mukainen ja ottaa paremmin huomioon liikenteen, erityisesti jalankulun ja pyöräilyn, tarpeet.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Vanha ylikulkusilta suljettiin liikenteeltä tiistaina 27.10.2020. Vanhan sillan purkaminen aloitettiin marraskuun alussa. Uuden sillan on määrä valmistua maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on noin kuusi miljoonaa euroa.