Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Talousjohtaja

Elina Tossavainen

Osastonjohtaja, strategia ja toiminnansuunnittelu

Ari-Pekka Manninen

Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Väyläviraston (31.12.2018 asti Liikennevirasto) ohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty toiminnan ja talouden suunnittelun ja tulosohjauksen asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämät talousarviot. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Toiminnan ja talouden suunnittelun asiakirjat

Väylänpidon perussuunnitelma 2024-2027

Väylänpidon perussuunnitelma 2023-2026

Väylänpidon perussuunnitelma 2022-2025

Investointiohjelma

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029 (julkaisu)

Suunnitteluohjelma

Vuodesta 2016 lähtien virastokohtainen toiminta- ja taloussuunnitelma on korvattu muilla asiakirjoilla.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimus on Väyläviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Eduskunnan hyväksymät talousarviot ja lisätalousarviot

Aiempien vuosien talousarviot VM:n budjettisivustolla

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Katso myös

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot:

Valtion Tutkihallintoa.fi-palvelu

Lisätietoja talousarviosta:

Valtiovarainministeriön Tutkibudjettia.fi-palvelu