Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Talousjohtaja

Elina Tossavainen

Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Väyläviraston (31.12.2018 asti Liikennevirasto) ohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty toiminnan ja talouden suunnittelun ja tulosohjauksen asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Katso myös

Lisätietoja muiden virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat:

Valtion raportointipalvelu Netra

Lisätietoja talousarviosta:

Valtiovarainministeriö