Hyppää sisältöön

Valtion rooli

Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja ELY-keskukset osallistuvat alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön ja maankäytön suunnitteluun.

Eri toimijoiden roolit ovat tiivistetysti:

Liikenne- ja viestintäministeriö: Vastaa MAL-neuvotteluista, suurten kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätyöstä, liikennejärjestelmän suuralueiden keskusteluista ja hallinnonalan ohjauksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto: Koordinoi liikennejärjestelmätyötä, tekee liikennejärjestelmäanalyysiä, vaikutusten arviointia ja liikennejärjestelmän strategiatyötä. Vastuu myös liikenteen palveluista ja markkinoista, liikenteen automaatiosta sekä viestintäverkoista.

Väylävirasto: Vastaa valtion rataverkosta ja vesiväylistä sekä maantieverkosta valtakunnallisesti. Osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

ELY-keskukset: Vastaavat alueellisesta tienpidosta, liikennejärjestelmän toimivuudesta, joukkoliikenteen toimivuudesta.

Kaikkien organisaatioiden vastuulla on kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistäminen.