Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ruoveden kunta

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Stefan Hirvelä

  • 044 787 1341

WSP Finland Oy

Suunnittelija

Antti Ollila

  • 040 620 8297

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Hannele Kemppi

  • 050 564 8792

Mt 14315 Kuruntien parantaminen

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelmaa Kuruntien parantamisesta 

Hankekuvaus

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Ruovedelle Kuruntien parantamisesta Urheilutien kohdalla.

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelman Ruoveden keskustassa sijaitsevalle Kuruntielle, eli maantielle 14315.

Nykyinen Kuruntie–Urheilutien-liittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin kevyen liikenteen järjestelyihin. Suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maantie 14315 lakkautetaan maantienä ja tie siirtyy Ruoveden kunnan omistamaksi ja hallinnoimaksi tieksi.

Suunnittelutyön tavoitteena on hillitä Kuruntien ajonopeuksia, parantaa Urheilutien liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta, sekä luoda kuntakeskukseen keskustamainen liikenneympäristö. Kuruntielle on tarkoitus laatia tie- ja rakennussuunnitelma. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi suunnitelmaluonnoksia esitellyttä yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli marraskuussa 2020 mahdollisuus tutustua tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin videomateriaalina ja sähköisen aineiston avulla.

Tiesuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 17.3.2021–16.4.2021. Nähtävilläoloa koskeva kuulutus julkaistiin 17.3.2021 ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla. Kuulutusta koskeva ilmoitus julkaistiin Ruovesi-lehdessä sekä Ruoveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi maanomistajia tiedotettiin asiasta erillisellä kirjeellä.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.