Hyppää sisältöön

Digiroad - kaksivuotissuunnitelma

Digiroad on alati kehityksessä oleva aineisto. Suuret liikenteen paikkatietotarpeiden kehityssuunnat tuovat Digiroadin kehitykselle keskeiset seurattavat aihepiirit, joiden mukaan aineistoa viedään eteenpäin.

Digiroadia kehitetään samassa linjassa liikenteen paikkatietotarpeiden suurten kehityssuuntien kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat laadun kehittäminen ja liikkumisen palveluiden kehityksen tukeminen. Lakiuudistusten konkretisoituminen on tukenut kehitystä. Merkittävimpiä uudistuksia ovat olleet uusi yksityistielaki (560/2018) sekä tieliikennelaki (729/2018). Seuraavana kehityssuuntana ovat automaattiajamisen aineistovaatimukset ja niihin vastaaminen.

Digiroadissa tehdään läheistä yhteistyötä myös muiden hankkeiden, kuten esimerkiksi Kansallisen maastotietokannan kehityksen kanssa.

Kehittämisen painopisteet ovat teemoja, joita tällä hetkellä Digiroadissa työstetään. Teemojen perusteella käynnissä on useita varsinaisia kehittämistöitä. Kun kehittämistyöt valmistuvat, ne siirtyvät osaksi Digiroad-operoinnin perustekemistä.