Hyppää sisältöön

Digiroad-aineiston ylläpito

Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä. Väylävirasto omistaa Digiroad-tietojärjestelmän ja vastaa sen toiminnasta, kehittämisestä ja tietojen luovuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Digiroad-operaattori toimii järjestelmän pääkäyttäjänä, ylläpitää aineistoa ja tukee eri osapuolia Digiroad-toiminnassa. Operaattoripalvelua hoitaa tällä hetkellä CGI Suomi Oy.

Digiroad-aineiston ylläpitäminen kannattaa

Kun ylläpidät Digiroadia kuntasi osalta, mahdollistat reititystä hyödyntävien palvelujen paremman toimivuuden kunnan alueella. Aineistoa hyödyntävät mm. Hätäkeskuslaitos sekä kotihoidon optimoinnin palvelut. Myös esimerkiksi useat navigaattorivalmistajat, reitityspalveluita tuottavat yritykset sekä metsäyhtiöt käyttävät Digiroadia lähtöaineistona reitityksessä. Digiroad-aineistoa ylläpidetään Digiroad-sovelluksessa. Sovellukseen pääsee kirjautumaan alla olevan painikkeen kautta.

Digiroadin ylläpitovastuut

Digiroadin sisältämien tietojen ylläpitovastuu on jaettu organisaatioille, joilla on käytettävissään paras ja ajanmukaisin tieto tie- ja katuverkosta. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Väylävirasto, kunnat ja yksityistiekunnat sekä TVV:t (toimivaltainen viranomainen, esim. HSL ja Föli), joiden vastuut jakautuvat seuraavanlaisesti:

  • Maanmittauslaitos: teiden, katujen ja yksityisteiden keskilinjan geometria 
  • Väylävirasto: maanteiden ja hallinnoimiensa kevyen liikenteen väylien ominaisuustiedot
  • Kunnat: katujen, omistamiensa kevyen liikenteen väylien ja kuntien hoitamien yksityisteiden ominaisuustiedot. 
  • Yksityistiekunnat ovat ilmoitusvelvollisia yksityisteihin liittyvistä rajoituksista. Lue lisää.
  • TVV:t: hallinnoimiensa joukkoliikennealueiden osalta