Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Vt 19 Seinäjoki-Lapua toinen vaihe

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan valtaväylän, valtatien 19, liikennemäärät ovat nopeassa kasvussa. Onnettomuusalttiin tieosuuden Seinäjoki–Lapua leventäminen nelikaistaiseksi ja liittymien muutostyöt parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnitteluosuuden sijainti

Nykytila

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit kehittävät maankäyttöään voimakkaasti valtatien välittömässä läheisyydessä.

Valtatien 19 liikennemäärä suunnitteluosuudella on 9300 - 13000 ajon/vrk (KVL 2019). Maankäytön kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien liikennemääriä, mikä näkyy myös uudessa valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa. Raskaan liikenteen määrä on 950–1260 ajon/vrk (KVLRAS 2019).

Valtatien 19 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2015–2019) aikana on sattunut yhteensä 77 liikenneonnettomuutta, joista 19 on johtanut loukkaantumiseen ja 2 on johtanut kuolemaan. Liikenneonnettomuudet kasautuvat tasoliittymiin.

Hanke ja toimenpiteet

Hankkeessa valtatietä 19 parannetaan leventämällä nelikaistaiseksi vaiheittain. Seinäjoki–Lapua hanke alkaa Seinäjoella Kivisaaren eritasoliittymän kohdalta ja päättyy Lapualla Ritamäen eritasoliittymän kohdalle. Toimenpiteisiin sisältyy myös liittymäjärjestelyjä ja meluntorjuntatoimenpiteitä. Hanke edistää maakuntakaavassa ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita parantamalla saavutettavuutta ja tieverkon tehokkuutta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on saanut 25 M€ rahoituksen, jolla rakennetaan Lapuan ja Nurmon ohituskaistat sekä Atrian eritasoliittymä. Lisäksi optiokohteena on mm. Tepontien eritasoristeyksen rakentaminen.

Lisätietoa ensimmäisen vaiheen etenemisestä löytyy rakennusvaiheen verkkosivulta. 

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tieosuus rakennetaan tavoitetilaan 2+2 yhteydeksi (nopeusrajoitus 100 km/h) koko matkalla Lapuan ja Seinäjoen välillä. Tavoitetaso vaatii tiesuunnitelmien laatimisen Kivisaaren eritasoliittymän ja Nurmon ohituskaistan väliselle osuudelle, Nurmon ja Lapuan ohituskaistojen väliselle osuudelle sekä Lapuan ohituskaistan ja Koveron eritasoliittymän väliselle osuudelle. Lisäksi Koveron ja Ritamäen eritasoliittymien väliselle osuudelle tulee laatia selvitys toteutettavista vaihtoehdoista.

Aikataulu

  • Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2023 aikana.
  • Hankkeen toisen vaiheen eli tavoitetilan tiesuunnittelu on saanut 600k € rahoituksen. Tiesuunnittelu aloitetaan Kivisaaren ja Atrian eritasoliittymien välisestä osuudesta vuoden 2021 aikana, mutta rahoitustaso ei välttämättä riitä koko Seinäjoki–Lapua yhteysvälin toisen vaiheen tiesuunnitelmiin.