Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Liikennejärjestelmä­yksikön päällikkö

Jarmo Salo

  • 0295 027 754

Vt 19 Seinäjoki-Lapua

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan valtaväylän, valtatien 19, liikennemäärät ovat nopeassa kasvussa. Onnettomuusalttiin tieosuuden Nurmo–Lapua leventäminen nelikaistaiseksi ja liittymien muutostyöt parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnitteluosuuden sijainti

Nykytila

Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, palvelee pitkämatkaista liikennettä sekä Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Seinäjoen ja Lapuan kaupungit kehittävät maankäyttöään voimakkaasti valtatien välittömässä läheisyydessä.

Valtatien 19 liikennemäärä suunnitteluosuudella on 9300 - 12800 ajon/vrk (KVL 2018). Maankäytön kehittämistoimet alueella tulevat merkittävästi lisäämään tien liikennemääriä, mikä näkyy myös uudessa valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa. Raskaan liikenteen määrä on 820–1000 ajon/vrk (KVLRAS 2018).

Valtatien 19 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin seitsemän henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2014–2018) aikana on sattunut yhteensä 82 liikenneonnettomuutta, joista 22 on johtanut loukkaantumiseen ja 3 on johtanut kuolemaan. Liikenneonnettomuudet kasautuvat tasoliittymiin.

Hanke ja toimenpiteet

Seinäjoki–Lapua hanke alkaa Kivisaaren liittymän kohdalta ja päättyy Ritamäen eritasoliittymän kohdalle. Hankkeen 1. vaihe sisältää seuraavia toimenpiteitä: 

  • Tepon risteysilta (S32) rakennetaan
  • Teppo–Lapua välille rakennetaan kaksi keskikaiteella erotettua 2,8 kilometrin mittaista ohituskaistaosuutta (2+2 kaistaa)
  • Atrian eritasoliittymän parantaminen
  • Ritamäen eritasoliittymän silta uusitaan ja rakennetaan liittymiskaistat
  • Honkimetsän eritasoliittymään lisätään liittymiskaistat
  • Tasoliittymiä parannetaan kanavoinnein ja liittymiä porrastaen
  • Tehdään yksityistiejärjestelyjä
     

Hankkeen 2. vaiheessa tieosuus Kivisaaren eritasoliittymän ja Tepon välillä levennetään nelikaistaiseksi. Tieosuuden parantamisen muita toimenpiteitä ovat mm. Ala-Luukon (S31) risteyssillan rakentaminen ja yksityistiejärjestelyjen parantaminen.Tämän 5 kilometrin mittaisen tieosuuden leventämisestä nelikaistaiseksi on laadittu tiesuunnitelma Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelun yhteydessä.

Aikataulu

Hankkeen tiesuunnitelma ohituskaistojen osalta valmis. Hipin kohdan liittymäjärjestelyjä suunnitellaan parhaillaan. Jouttikallion kohtaan suunnitellaan aluevarausta eritasoliittymälle.