Hyppää sisältöön

Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö-Lankila-Kurvila-Heimala-Taavetintie, Hamina, Kouvola, Luumäki, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso Etelä-Karjala

Väylävirasto on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle hankekohteen "Valtatien 26 kiireellisimmät toimenpiteet" -tiesuunnitelmien laadintaan vuosille 2022-2024 keskitetyn suunnitteluohjelman mukaisen rahoitusosuuden suuruudeltaan 300 000 €.

Vuosina 2022-2024 laadittavissa tiesuunnitelmissa tarkastellaan lähtökohtaisesti koko valtatie 26 -tiejakson parannustarpeita. Kesän 2022 aikana käynnistynyt I tiesuunnitelmaosuus kohdistuu tieosuudelle Myllykylä - Paijärvi - Pyhältö, Hamina. Vuoden 2023 alussa käynnistyvä II tiesuunnitelmaosuus kohdistuu tieosuudelle Pyhältö - Lankila - Kurvila - Heimala - Taavetintie, Haminan ja Kouvolan kaupunkien sekä Luumäen kunnan alueella. Hankkeen vaativuudesta ja rahoituksen rajallisuudesta johtuen II osakohteesta on pystytty rahoittamaan vuonna 2023 vasta maastomallinnuksen ja maaperätutkauksen suunnittelukustannusosuudet. Näillä näkymin jatkosuunnittelutoimenpiteet pystytään rahoittamaan aikaisintaan vuonna 2025, mikäli em. osakohteita saadaan ehdolle lähivuosien investointiohjelmiin.

Hankekohteet ovat vuonna 2021 valmistuneen toimenpidesuunnitelman "Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille" toimenpidekorien I-II mukaisia kehittämiskohteita, jotka pyritään toteuttamaan vuoteen 2028 mennessä.

Tieparin hankekohteisiin sisältyvä ohituskaistapari valtatiellä 26 Jokimäen ja Pahalammin kohdalla on toteutettu Väyläviraston perustienpidon lisärahoituskohteena vuonna 2018.

Karttaan on merkitty valtatien 26 parantamiskohde välillä Pyhältö-Lankila/Pahakorvenmäki-Kurvila/Moitjärvi Haminan, Kouvolan ja Luumäen alueilla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päivittänyt yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa laadittua tiesuunnitelmaa "Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Husula – Myllykylä, Hamina". Tiesuunnitelman hyväksymispäätös saadaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tiesuunnittelun hankekohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Lainvoimaiset tiesuunnitelmat ja Liikenne12-toteutusohjelman mukaiset rahoituspäätökset mahdollistavat osakohteiden toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan vuonna 2026.