Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatien 26 parantaminen välillä Pyhältö-Lankila-Kurvila-Heimala-Taavetintie, Hamina, Kouvola, Luumäki, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso Etelä-Karjala

Väylävirasto on myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle hankekohteen "Valtatien 26 kiireellisimmät toimenpiteet" -tiesuunnitelmien laadintaan vuosille 2022-2024 keskitetyn suunnitteluohjelman mukaisen rahoitusosuuden suuruudeltaan 300 000 €.

Vuosina 2022-2024 laadittavissa tiesuunnitelmissa tarkastellaan lähtökohtaisesti koko valtatie 26 -tiejakson parannustarpeita. Kesän 2022 aikana käynnistynyt I tiesuunnitelmaosuus kohdistuu tieosuudelle Myllykylä - Paijärvi - Pyhältö, Hamina. Vuoden 2023 alussa käynnistyvä II tiesuunnitelmaosuus kohdistuu tieosuudelle Pyhältö - Lankila - Kurvila - Heimala - Taavetintie, Haminan ja Kouvolan kaupunkien sekä Luumäen kunnan alueella.

Hankekohteet ovat vuonna 2021 valmistuneen toimenpidesuunnitelman "Valtatien 26 ja maantien 387 kehittäminen toiminnalliseksi tiepariksi Haminan ja Lappeenrannan välille" toimenpidekorien I-II mukaisia kehittämiskohteita, jotka pyritään toteuttamaan vuoteen 2028 mennessä.

Tieparin hankekohteisiin sisältyvä ohituskaistapari valtatiellä 26 Jokimäen ja Pahalammin kohdalla on toteutettu Väyläviraston perustienpidon lisärahoituskohteena vuonna 2018.

Karttaan on merkitty valtatien 26 parantamiskohde välillä Pyhältö-Lankila/Pahakorvenmäki-Kurvila/Moitjärvi Haminan, Kouvolan ja Luumäen alueilla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus päivittää parhaillaan hallinnollisen prosessin osalta vuonna 2021 yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa laadittua tiesuunnitelmaa "Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Husula – Myllykylä, Hamina". 

Tiesuunnittelun hankekohteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Lainvoimaiset tiesuunnitelmat ja Liikenne12-toteutusohjelman mukaiset rahoituspäätökset mahdollistavat osakohteiden toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan vuonna 2025-2026.