Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

 • 029 534 3149

Rakennuttajakonsultti Welado Oy

Projektipäällikkö

Jukka Ylönen

 • 040 749 3063

Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Ratahanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa Kainuu

Oulu–Kontiomäki-rataosalle rakennetaan uusia liikennepaikkoja, jotka mahdollistavat  pitkien junien kohtaamiset.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021–2023
Kustannukset
23 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • nostaa liikennöintikapasiteettia
 • vähentää liikenteen häiriöitä

Nykytila

Oulu–Kontiomäki on 166 kilometriä pitkä yksiraiteinen ja sähköistetty henkilö- ja tavaraliikenteen rata, joka on osa TEN-T -verkkoa. Oulu–Kontiomäki-rataosa sijoittuu Oulun, Muhoksen, Vaalan, Utajärven ja Paltamon alueille.

Rataosalla on paljon tavaraliikennettä. Vuonna 2018 suurin osa tavaraliikenteen kuljetuksista oli rautapellettikuljetuksia Vartiuksesta Kokkolan satamaan ja Raaheen. Näiden lisäksi rataosalla on merkittävästi raakapuukuljetuksia Oulun, Kemin ja Pietarsaaren metsäteollisuudelle.

Liikennemäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Uusi Kemin biotuotetehdas lisää tulevaisuudessa raakapuukuljetuksia.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennetaan uudet pitkien junien kohtauspaikat Niskaan (Utajärvi), Liminpuroon (Vaala) ja Kuusikkoniemeen (Paltamo), sekä pidennetään Utajärven nykyistä liikennepaikkaa.

Uusille kohtauspaikoille rakennetaan noin kilometrin mittainen kaksoisraide. Kohtaamispaikat lisäävät rataosan liikennöintikapasiteettia molempiin suuntiin. Lisäksi tehdään mm. tasoristeysten muutostöitä turvallisuuden parantamiseksi.

Aikataulu

Liminpuron, Kuusikkoniemen, Niskan ja Utajärven ratasuunnitelmat on hyväksytty vuonna 2021. Myös hankkeen rakentamissuunnittelu ja rakentamisurakat ovat käynnistyneet vuonna 2021.

Rakentamisurakkaan kuuluu maanrakennus- ja päällysrakennetöitä, turvalaite- ja sähköratamuutostöitä sekä tasoristeyksien turvallisuuden parantamista. Kohteet valmistuvat ja liikennepaikat otetaan käyttöön vuoden 2023 keväällä.

Niskan liikennepaikka, Utajärvi

 • Niskaan rakennetaan uusi kohtausraide
 • Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2022
 • Turvalaite- ja sähköratamuutostöitä viimeistellään parhaillaan ja liikennepaikka otetaan käyttöön keväällä 2023


Liminpuron liikennepaikka, Vaala

 • Liminpuroon rakennetaan uusi kohtausraide
 • Rakentamisurakka käynnistyi maanrakennustöillä vuonna 2021
 • Turvalaite- ja sähköratamuutostöitä viimeistellään parhaillaan ja liikennepaikka otetaan käyttöön keväällä 2023


Kuusikkoniemen liikennepaikka, Paltamo

 • Kuusikkoniemeen rakennetaan uusi kohtausraide
 • Rakentamisurakka käynnistyi maanrakennustöillä vuonna 2021
 • Turvalaite- ja sähköratamuutostöitä viimeistellään parhaillaan ja liikennepaikka otetaan käyttöön keväällä 2023


Utajärven liikennepaikka, Utajärvi

 • Utajärven nykyisen liikennepaikan pituutta jatketaan
 • Rakentamistyöt alkoivat huhtikuussa 2022 puuston poistolla
 • Rakentamistyöt ovat valmistuneet

Liitteet

Oulu–Kontiomäki-hankkeen kartta, avautuu samaan selainikkunaan. Näkymää voi suurentaa kartan päällä näkyvän suurennuslasin avulla.

Infomateriaali liittyen Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat -hankkeeseen, Pohjois-Suomen ratahankkeiden markkinainfo 25.5.2021.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.