Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Suunnitteilla

Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Suunnittelupäällikkö

Jussi Lindberg

  • 0295343820
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jouni Juuti

  • 029 534 3810
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Nykytila

Oulun kautta kulkeva reitti Kontiomäen kautta Vartiukseen muodostuu rataosista Ylivieska–Oulu, Oulu–Kontiomäki ja Kontiomäki–Vartius. Rataosat ovat yksiraiteisia ja sähköistettyjä. Ylivieska–Oulu on erittäin vilkkaasti liikennöity henkilö- ja tavaraliikenteen rataosa. Oulu–Kontiomäki-rataosalla on rautapelletin transito- ja tuontikuljetuksia Vartiuksesta sekä kotimaan raakapuukuljetuksia. Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Hanke ja tavoitteet

Ratasuunnitelmat tehdään Niskan, Liminpuron, Kuusikkoniemen uusista liikennepaikosta ja Utajärven nykyisen liikennepaikan jatkamisesta. Niskan ja Urajärven liikennepaikat sijaitsevat Utajärven kunnan alueella. Liminpuron uusi liikennepaikka sijaitsee Vaalan kunnan alueella ja Kuusikkoniemen uusi liikennepaikka Paltamon kunnan alueella. Laadittaviin suunnitelmiin sisältyy myös suunnittelukohteiden läheisyydessä olevien tasoristeysten parantamissuunnitelmat.  Hankkeen tavoitteena on liikenteen hallittavuuden parantaminen Ylivieska–Oulu ja Oulu–Kontiomäki-väleillä, Suomen teollisuuden kuljetuskustannusten alentaminen ja Kokkolan satamankautta kulkevan transitoreitin kilpailukyvyn parantaminen.

Aikataulu

Ratasuunnitelmat ovat käynnistyneet kesäkuussa 2018 ja valmistuvat alkuvuodesta 2019, jonka jälkeen ne menee nähtäville ja lausunnoille. Lausuntojen ja nähtävillä olon jälkeen ratasuunnitelmat menevät hallinnolliseen käsittelyyn Liikennevirastossa. Liikennevirasto tulee erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestämään suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuksia. Asianosaisilla on mm. tällöin oikeus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä asiassa. Lisäksi suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville ennen suunnitelmien hyväksymistä. Nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen. Asianosaisilla on tilaisuus tehdä vielä muistutuksia suunnitelmasta nähtävillä olon aikana.

Yleisötilaisuuden pitopaikat ja -ajat:

Liminpuron liikennepaikka, 20.11.2018 klo 17 alkaen, Vaalan kunnan virasto, Valtuustosali Vaalantie 14, 91700 Vaala

Niskan ja Utajärven liikennepaikat, 21.11.2018 klo 17 alkaen, Utajärven yhtenäiskoulu, Laitilantie 8, 91600 Utajärvi

Tilaisuudet ovat avoinna kaikille alueiden asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja antaa: projektipäällikkö Jouni Juuti puh. 0295 34 3810, jouni.juuti@liikennevirasto.fi 

Kustannukset

Liikennepaikkojen alustava karkea kustannusarvio on yhteensä n. 26 milj.€ (MAKU 130 2010=100). Hankkeen hyötykustannussuhdetta h/k ei ole laskettu.

Sivu päivitetty 16.05.2019