Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

  • 029 534 3149

Rakennuttajakonsultti Welado Oy

Projektipäällikkö

Jukka Ylönen

  • 040 749 3063

Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa Kainuu

Uudet liikennepaikat mahdollistavat Oulu-Kontiomäki rataosalla pitkien junien kohtaamiset.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Kustannukset
23 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • nostaa liikennöintikapasiteettia
  • vähentää liikenteen häiriöitä

Nykytila

Oulu-Kontionmäki on 166 km pitkä yksiraiteinen henkilö- ja tavaraliikenteen rata, joka on osa TEN-T -verkkoa.


Rataosalla on paljon tavaraliikennettä. Vuonna 2018 suurin osa tavaraliikenteen kuljetuksista oli rautapellettikuljetuksia Vartiuksesta Kokkolan satamaan ja Raaheen. Näiden lisäksi rataosalla on merkittävästi raakapuukuljetuksia Oulun, Kemin ja Pietarsaaren metsäteollisuudelle.


Liikennemäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun, pääasiassa rautapellettiliikenteen takia. Uusi Kemin biotuotetehdas lisäisi tulevaisuudessa myös raakapuukuljetuksia.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennetaan uudet pitkien junien kohtauspaikat Liminpuroon, Kuusikkoniemeen ja Niskaan sekä pidennetään nykyistä liikennepaikkaa Utajärvellä. Kohtaamispaikat lisäävät rataosan liikennöintikapasiteettia.

Aikataulu

Ratasuunnitelmat hyväksytään vuonna 2021. Rakennustyöt alkavat maarakennustöillä vuoden 2021 lopussa. Hankkeen on tavoitteena valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Liitteet

Väylävirasto järjesti markkinainfon 25.5.2021 Pohjois-Suomen ratahankkeista.

Infomateriaali liittyen Oulu-Kontiomäki uudet liikennepaikat -hankkeeseen.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!