Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmä muodostuu liikenneväylistä, henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä liikennettä ohjaavista järjestelmistä. Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa huomioidaan ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu edellä mainittujen lisäksi palveluiden, tiedon ja infrastruktuurin yhteentoimivasta kokonaisuudesta.

Katso myös: Liikennejärjestelmän suunnittelu