Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

WSP Finland Oy

projektipäällikkö

Tomi Harjula

  • 040 503 2163

Valtatie 4 Jeesiöjoen sillan uusiminen, Sodankylä

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Hanke sijoittuu valtatielle 4 Sodankylän keskustaajaman eteläpuolelle. Valtatie 4 (Helsinki-Utsjoki) on Pohjois-Suomen merkittävin pohjois-eteläsuuntainen tieyhteys. Tieympäristö on suunnittelualueen kohdalla taajamalle tyypillistä rakennettua ympäristöä.

Hankkeen taustaa

Nykyinen Jeesiöjoen silta on tyypiltään teräsbetonikantinen jatkuva teräspalkkisilta. Nykyisen sillan hyödyllinen leveys on 8,0 metriä ja sillan jännemitat ovat 20,2+21,0+20,2 (= 61,4m). Sillan maatuet ovat maanvaraisia, välituet ovat paalutettu teräsbetonipaaluilla. Sillan molemmille sivuille on rakennettu erilliset raittisillat vuonna 1980. Niiden hyödyllinen leveys on 3,0 metriä. Sillat ovat puukantisia teräspalkkisiltoja. Siltojen maatuet ovat erilliset, välituet tukeutuvat ”pääsillan” välitukiin.

Sillan kantavuus on huono ja raskaat kuljetukset joutuvat ajamaan keskellä siltaa mahdollisimman edullisella ajolinjalla. Liikennettä ohjataan tuolloin liikennevalo-ohjauksella. Lisäksi nykyisen sillan tulopenkereet kutistavat Jeesiöjoen jokiuomaa luonnollisesta virtausalasta.

Hankkeen sisältö, tavoitteet ja aikataulu

Hankkeessa suunnitellaan nykyisen sillan ylävirran puolelle uusi noin 140 metriä pitkä ja 17 m leveä silta.  Lisäksi suunnitelmaan kuuluu valtatien 4 linjauksen uusiminen noin 600 metrin matkalla ja kevyen liikenteen yhteyksien, linja-autopysäkkien ja valaistuksen uusiminen. Suunnitelmaan kuuluu myös nykyisen sillan purkusuunnitelman laatiminen.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistynyt helmikuussa 2018. Tiesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2018 ja rakennussuunnitelma valmistuu kesällä 2019. Uuden sillan rakennusajankohta ei ole vielä tiedossa.