Hyppää sisältöön

Valtatie 4 Jeesiöjoen sillan uusiminen, Sodankylä

Tiehanke Valmistunut Lappi

 

Hanke sisälsi uuden sillan rakentamisen valtatielle 4 Sodankylän keskustaajaman eteläpuolelle. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa rakennettiin nykyisen sillan ylävirran puolelle uusi noin 140 metriä pitkä ja 17 m leveä silta. Lisäksi uusittiin valtatien 4 linjaus noin 600 metrin matkalla ja rakennettiin uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja linja-autopysäkkiä sekä uusittiin valaistus. Hankkeeseen kuului myös vanhan sillan purkaminen.

Hankkeen tavoitteena oli liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Vanhassa sillassa oli kantavuusongelmia, jotka poistuivat uuden sillan myötä. 

Aikataulu ja kustannukset

Rakentamistyöt on aloitettiin joulukuussa 2021. Työt aloitettiin puuston ja pintamaiden poistolla. Seuraavassa vaiheessa siirryttiin työpenkereiden tekoon vesistöön. Varsinainen sillan rakentaminen käynnistyi keväällä 2021 ja silta valmistui liikenteen käyttöön syksyllä 2022.

Sillan kannen valutyöt tehtiin kesäkuulla 2022.

Kokonaisuudessaan hankkeen työt ovat valmistuneet syksyllä 2023.

Rakentamiskustannukset olivat noin 7,1 miljoonaa euroa. Kustannuksiin osallistui myös Sodankylän kunta 423 000,00 eurolla. 


Urakoitsijana toimi Destia Oy.