Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 0295 037 217

Valtatie 4 Jeesiöjoen sillan uusiminen, Sodankylä

Tiehanke Käynnissä Lappi

 

Hanke sisältää uuden sillan rakentamisen valtatielle 4 Sodankylän keskustaajaman eteläpuolelle. 

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan nykyisen sillan ylävirran puolelle uusi noin 140 metriä pitkä ja 17 m leveä silta. Lisäksi uusitaan valtatien 4 linjaus noin 600 metrin matkalla ja rakennetaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja linja-autopysäkkiä sekä uusitaan valaistus. Hankkeeseen kuuluu myös nykyisen sillan purkaminen.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Nykyisessä sillassa on kantavuusongelmia, jotka poistuvat uuden sillan myötä. 

Aikataulu ja kustannukset

Rakentamistyöt on aloitettu joulukuussa 2021. Työt aloitettiin puuston ja pintamaiden poistolla. Seuraavassa vaiheessa siirrytään työpenkereiden tekoon vesistöön. Varsinainen sillan rakentaminen käynnistyy keväällä 2021 ja silta valmistuu liikenteen käyttöön syksyllä 2022.

Sillan kannen valutyöt tullaan tekemään kesäkuulla 2022.

Rakentamiskustannukset ovat noin 7,1 miljoonaa euroa. Kustannuksiin osallistuu myös Sodankylän kunta 423 000,00 eurolla. 


Urakoitsijana toimii Destia Oy.