Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 735 1998

Maantien rakentaminen välille kantatie 78 – Suhangon kaivosalue, Ranua

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Tiesuunnitelmaan sisältyy kantatie 78 ja Suhangon kaivosalueen välisen maantien rakentaminen Ranualla.

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Päivityksessä oleva suunnitelma sisältää uuden tien rakentamisen noin 10 kilometrin matkalla yksityistie- ja liittymäjärjestelyineen nykyisen Palovaarantien läheisyyteen. Uudesta tieyhteydestä maantienä toteutetaan noin 8,5 kilometriä ja kaivosalueen sisäisenä tienä noin 1.5 kilometriä. Maantien kokonaisleveys on 7,5 metriä, josta kestopäällysteen leveys on 7,0 metriä.

Suunnitelmaan sisältyy myös Ylijoen uuden sillan rakentaminen ja nykyisen Ylijoen sillan purkaminen. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu tuumasuon kohdalle maasillan rakentaminen.

Hankkeen tausta

Suunnitelma-alueelle on laadittu vuonna 2005 tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma, sekä Ylijoen sillan suunnitelmat ja haettu vesilupa sillan rakentamiseksi. Tien rakennussuunnitelmaan on laadittu päivitys v.2013. Tiesuunnitelma ei ole enää lainvoimainen sekä lupa sillan rakentamiseksi on vanhentunut. Suunnitelmat päivitetään nykyohjeistuksen ja ympäristövaatimusten mukaiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on rakentaa uusi tieyhteys kantatien 78 ja Suhangon kaivosalueen välillä kaivostoiminnan käynnistyessä.

Aikataulu ja osallisuus

Hankkeen tiesuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä ja tavoitteena on, että tiesuunnitelman hyväksymispäätös saadaan nähtäville loppuvuodesta 2021. Hankkeen rakennussuunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2022. Hankkeen toteutuksen aikataulu on vielä avoin.