Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Keijo Heikkilä

  • 0295 34 3582

Suhangon kaivostie, Ranua

Tiehanke Käynnissä Lappi

Hankkeessa rakennetaan uusi tieyhteys kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle.

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää uuden tien rakentamisen 10 kilometrin matkalla yksityistie- ja liittymäjärjestelyineen nykyisen Palovaarantien läheisyyteen. Uudesta tieyhteydestä maantienä toteutetaan 8,5 kilometriä ja kaivosalueen sisäisenä tienä 1,5 kilometriä. Maantien kokonaisleveys on 7,5 metriä, josta kestopäällysteen leveys on 7,0 metriä.

Hankkeeseen sisältyy myös Ylijoen uuden sillan rakentaminen ja nykyisen Ylijoen sillan purkaminen. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu Tuumasuon kohdalle maasillan rakentaminen.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi tieyhteys kantatien 78 ja Suhangon kaivosalueen välille palvelemaan Suhangon kaivoksen ja paikallisen liikenteen tarpeita. Suhangon kaivoksen avaamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen toteutusvaihe on käynnistynyt kesäkuussa 2023 ja se valmistuu kokonaan syksyllä 2024.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7,4 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa