Vekaransalmen siltahanke

Käynnissä

Vekaransalmen siltahankkeessa lossiyhteys korvataan kiinteällä sillalla. Siltayhteys mahdollistaa vapaan kulun vesistön yli ja näin parantaa alueen tie- ja vesiliikennettä.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513
  • jetro.matilainen (a) vayla.fi

Sitowise Oy

Viestintä (ark. klo 8-16)

Taika Tuunanen

  • 050 5055 743
  • taika.tuunanen (at) sitowise.com

Hankkeen taustat

Maantie 438 Virmutjoki–Sulkava-välillä on seudullinen tie, joka yhdistää Ruokolahden ja Sulkavan. Maantiellä liikennöi vuorokaudessa noin 800 ajoneuvoa, joista noin seitsemän prosenttia on raskasta liikennettä. Kesällä liikenne vilkastuu ja ajoneuvoja on noin kaksinkertainen määrä muihin ajankohtiin verrattuna. Aluksia hankealueella kulkee vuosittain noin 1 000. Nykyisen tien leveys on 6,5 metriä, josta päällysteen osuus on noin 6 metriä. Nopeusrajoitus lossin läheisyydessä on 60 km/h.

Vekaransalmen kohdalla tieyhteys on korvattu vuonna 1995 käyttöön otetulla lossilla. Lossin lauttavälin pituus on 252 metriä, ja sinne mahtuu kerrallaan enintään 21 henkilöautoa. Lossi liikennöi tarpeen mukaan.

Maantien geometria ei vastaa seututien vaatimuksia, ja lossi aiheuttaa tieliikenteelle viivytyksiä, jotka ovat keskimäärin noin kymmenen minuuttia. Uitettavan nippulautan sattuessa lossireitille, aiheutuu siitä jopa noin tunnin odotus tieliikenteelle. Lossin vuosittaiset käyttökustannukset ovat tienpitäjälle noin yksi miljoonaa euroa.  

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta Vekaransalmen kohdalla korvaamalla nykyinen lossiyhteys teknistaloudellisella siltaratkaisulla. Sillan lisäksi hankkeessa rakennetaan noin 1,5 kilometriä uutta maantietä sekä yksityistiejärjestelyt. 

Valmistuttuaan Vekaransalmen silta on 639 metrin pituudellaan Suomen viidenneksi pisin silta. Silta on leveydeltään 9,5 metriä ja alikulkukorkeudeltaan 24,5 metriä. Alikulkukorkeus mahdollistaa kaiken alueella liikkuvan laiva- ja huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse.

Ympäröivä luonto huomioidaan läpi hankkeen elinkaaren. Hanke ei aiheuta haitallisia vaikutuksia Pihlajaveden Natura-alueeseen tai saimaannorppiin. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Siltahankkeelle on vuonna 2016 myönnetty 19,4 miljoonan euron rahoitus valtion perusväylänpidon lisärahoituksesta. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitettiin vuoden 2017 alussa ja suunnitelma valmistui lokakuussa 2017. Urakan kilpailutus aloitettiin suunnittelun valmistuttua ja rakentamaan päästään alustavan arvion mukaan alkuvuodesta 2018. Siltahanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
reaktionapit
Sivu päivitetty 14.12.2018