Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Vekaransalmen siltahanke

Tiehanke Valmistunut Etelä-Savo

Vekaransalmen siltahankkeessa lossiyhteys korvattiin kiinteällä sillalla. Siltayhteys mahdollistaa vapaan kulun vesistön yli parantaen näin alueen tie- ja vesiliikennettä.

Hankkeen taustat

Maantie 438 Virmutjoki–Sulkava-välillä on seudullinen tie, joka yhdistää Ruokolahden ja Sulkavan. Maantiellä liikennöi vuorokaudessa noin 800 ajoneuvoa, joista noin seitsemän prosenttia on raskasta liikennettä. Kesällä liikenne vilkastuu ja ajoneuvoja on noin kaksinkertainen määrä muihin ajankohtiin verrattuna. Aluksia hankealueella kulkee vuosittain noin 1 000. 

Vekaransalmen kohdalla tieyhteys on aiemmin korvattu vuonna 1995 käyttöön otetulla lossilla. Lossin lauttavälin pituus oli 252 metriä, ja sinne mahtui kerrallaan enintään 21 henkilöautoa. 

Maantien geometria ei vastannut seututien vaatimuksia, ja lossi aiheutti tieliikenteelle viivytyksiä, jotka olivat keskimäärin noin kymmenen minuuttia. Uitettavan nippulautan sattuessa lossireitille, aiheutui siitä jopa noin tunnin odotus tieliikenteelle. Lossin vuosittaiset käyttökustannukset olivat tienpitäjälle noin miljoona euroa.  
Hankekartta Vekaralla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli parantaa liikenteen sujuvuutta Vekaransalmen kohdalla korvaamalla nykyinen lossiyhteys teknistaloudellisella siltaratkaisulla. Sillan lisäksi hankkeessa rakennettiin noin 1,5 kilometriä uutta maantietä sekä yksityistiejärjestelyt. 

Vekaransalmen silta on 639 metrin pituudellaan Suomen viidenneksi pisin silta. Silta on leveydeltään 9,5 metriä ja alikulkukorkeudeltaan 24,5 metriä. Alikulkukorkeus mahdollistaa kaiken alueella liikkuvan laiva- ja huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse.

Ympäröivä luonto on huomioitu läpi hankkeen elinkaaren. Uusi silta ei aiheuta haitallisia vaikutuksia Pihlajaveden Natura-alueeseen tai saimaannorppiin. 
Havainnekuva Vekaralla.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Siltahankkeelle myönnettiin vuonna 2016 myönnetty 19,4 miljoonan euron rahoitus valtion perusväylänpidon lisärahoituksesta. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitettiin vuoden 2017 alussa ja suunnitelma valmistui lokakuussa 2017. Urakan kilpailutus aloitettiin suunnittelun valmistuttua ja rakentamaan päästiin alkuvuodesta 2018. Siltahanke valmistui kokonaisuudessaan lokakuussa 2019.