Hyppää sisältöön

Rataverkon kunnossapito

Suomen rataverkkoa pidetään liikennekelpoisena koko ajan. Se edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa. Kunnossapitoon kuuluvat tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja lumityöt talvella.

Työmiehet kunnostavat yöllä junarataa Helsingin rautatieaseman lähistöllä.

Radan eri osat pidetään käyttökelpoisina koko elinkaarensa ajan. Toimenpiteitä tehdään päällysrakenteelle (kiskoille, pölkyille, vaihteille ja tukikerrokselle), alusrakenteille, tasoristeyksille, silloille, liikenteenohjaus- ja turvalaitteille, sähkörata- ja vahvavirtalaitteille sekä maa-alueille.

Korjaustoimenpiteiden tarve käy ilmi tarkastuksissa ja radan kunnon seurannassa. Näitä toimenpiteitä tehdään rataverkon alkuperäisen kunnon ylläpitämiseksi. Esimerkiksi ratapölkyille tehdään hajavaihtoja, kuluneita kaarikiskoja ja vaihteen osia vaihdetaan sekä järjestelmien osia (kuten turvalaitosten komponentteja) uusitaan.

Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat sekä erityisosaamista että erikoiskalustoa ja -materiaaleja. Väylävirasto kilpailuttaa kunnossapitäjät.

Lehtikelit rautateillä

Syksyllä puista putoavat lehdet voivat aiheuttaa haasteita ratojen kunnossapidolle ja rautatieliikenteelle.

Puiden lehdet ajautuvat tuulen mukana radalle ja kasautuessaan muodostavat öljymäisen kerroksen, jonka vuoksi radasta tulee liukas. Kiskojen liukkauden aiheuttamien ongelmien estämiseksi radalla käytetään muun muassa hiekkaa, kitkageeliä ja hiomakonetta.

Väyläviraston kunnossapito on tunnistanut haastavimmat lehtikelin aiheuttamat junien niin sanotut ”mäkeenjääntikohdat” yhteistyössä rautatieliikenteenharjoittajien kanssa. Sääennusteiden avulla voidaan lisäksi tunnistaa ajankohdat, jolloin ongelmia alkaa syntyä.

Ongelmat pyritään ratkaisemaan aina ennakoivasti. Käytännössä esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikennealueella hiotaan kiskoja yöaikaan, jolloin lehdet saadaan pois kiskoilta ja parannettua kitkaa.