Rataverkon kunnossapito

Suomen rataverkkoa pidetään liikennekelpoisena koko ajan. Se edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa. Kunnossapitoon kuuluvat tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja lumityöt talvella.

Lähikuva radasta.

Radan eri osat pidetään käyttökelpoisina koko elinkaarensa ajan. Toimenpiteitä tehdään päällysrakenteelle (kiskoille, pölkyille, vaihteille ja tukikerrokselle), alusrakenteille, tasoristeyksille, silloille, liikenteenohjaus- ja turvalaitteille, sähkörata- ja vahvavirtalaitteille sekä maa-alueille.

Korjaustoimenpiteiden tarve käy ilmi tarkastuksissa ja radan kunnon seurannassa. Näitä toimenpiteitä tehdään rataverkon alkuperäisen kunnon ylläpitämiseksi. Esimerkiksi ratapölkyille tehdään hajavaihtoja, kuluneita kaarikiskoja ja vaihteen osia vaihdetaan sekä järjestelmien osia (kuten turvalaitosten komponentteja) uusitaan.

Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat sekä erityisosaamista että erikoiskalustoa ja -materiaaleja. Väylävirasto kilpailuttaa kunnossapitäjät.