Hyppää sisältöön

Vt 3 Laihian kohta

Tiehanke Valmistunut Pohjanmaa

Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki-Tampere-Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Hankkeessa parannettiin liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä.

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa parannettiin liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä. Lisäksi parantamistoimenpiteet ovat nostaneet liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella.

Kolme uutta eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä.

Perustietoa hankkeesta

Liikenneyhteyksien parantaminen valtateillä 3 ja 18 helpottaa liikennevirtojen kulkua, jolloin edellytykset sekä paikallisen että pitkänmatkan liikenteen sujuvalle matkanteolle paranevat. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämisen lisäksi valtateiden parantaminen mahdollistaa tehokkaan maankäytön ja alueen elinkeinoelämän kehittämisen. 

Hankkeessa rakennettiin kolme uutta eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä. Valtatie 18 linjattiin uudelleen noin 2 kilometrin matkalla. Pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennettiin uusia, entistä turvallisempia väyliä, jotka toteutettiin uusin silloin ja alikuluin. Lisäksi rakennettiin melusuojauksia liikenteen meluvaikutusten vähentämiseksi.

Uusittu valtatie 3 otettiin käyttöön vuoden 2017 lopussa ja valtatie 18:n uusi linjaus vuoden 2018 lopussa. Hanke valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2019 lopussa.

Turvallisuustaso nousee

Valtateiden 3 ja 18 risteyskohtaan rakennetun Maunulan eritasoliittymän kautta valtatieliikenne Vaasasta Tampereelle ja Seinäjoelle pääsee kulkemaan molempiin suuntiin joustavammin ja ilman liikennevaloja. Liikenne Vaasan ja Seinäjoen välillä on siirtynyt kauemmaksi Laihian keskustasta ja asutuksesta. Uusi eritasoliittymä on parantanut myös yhteyksiä Tampereen suunnasta Seinäjoelle. Edestakaiset liikenneyhteydet valtateiltä 3 ja 18 Laihialle puolestaan ovat parantuneet uuden Asematien eritasoliittymän ja Ratikyläntien risteyssillan ansioista.

Risteävän liikenteen vähentyessä on turvallisuustaso onnettomuusherkällä alueella noussut. Valtatie 3:n nopeusrajoituksia on voitu nostaa 60 kilometristä  tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Hankkeessa rakennetut sillat ja alikulut ovat luoneet jalankululle ja pyöräilylle aiempaa turvallisempia yhteyksiä.

Mahdollistaa taajaman laajenemisen

Hankkeen myötä maankäytön rajoitukset taajaman länsipuolella ovat vähentyneet, jolloin taajaman laajeneminen länteen on mahdollista. Uudistuksella aikaansaadaan myös aiempaa paremmat lähtökohdat liike- ja teollisuusrakentamiselle hyvien liikenneyhteyksien varrelle valtateiden välittömään läheisyyteen.

Hanke toteutettiin ST-, eli suunnittele ja toteuta, -urakkana. ST-urakka sisältää rakennustöiden lisäksi myös hankkeen toteutuksen suunnittelun. Hankkeessa hyödynnettiin tietomallinnusta koko hankkeen ajan aina suunnittelusta toteutukseen ja valvontaan asti. Hankkeessa huomioitiin myös ympäristöarvot muun muassa uusiomaanrakentamista hyödyntämällä .