Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

 • 040 583 2078

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

 • 040 8441912

E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Väylävirasto on käynnistänyt keväällä 2021 Turun kehätien (E18, kantatie 40) tiesuunnitelman laatimisen välillä Naantali‒Raisio. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on Euroopan laajuisen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2023. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä.

Ajankohtaista

Yleisötilaisuuden tallenne ja materiaalit nähtävillä hankesivuilla

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 28.10.2021 Kristoffer-salissa Naantalissa. Yleisötilaisuudessa esiteltiin tiesuunnitelman lähtökohdat, aikataulu ja suunnittelun organisointi sekä kerrottiin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista suunnitteluprosessin aikana.

Yleisötilaisuudessa pidettiin seuraavat puheenvuorot:

 • Väyläviraston avauspuheenvuoro, Vesa Virtanen, Väylävirasto
 • Tiesuunnitelmavaiheen esittely, Seppo Parantala, Ramboll
 • Raision kaupungin kaavoitusasiat, Timo Oja, Raision kaupunki
 • Naantalin kaupungin kaavoitusasiat, Oscu Uurasmaa, Naantalin kaupunki
 • Palautteen jättäminen, Vilma Vuori, Ramboll

Tilaisuuden aikana Väyläviraston, Naantalin ja Raision kaupungin sekä suunnittelukonsultin edustajat vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin. Yleisöä oli paikalla noin 90 henkilöä.

Lataa tästä yleisötilaisuuden esitysmateriaali (pdf).

Lataa tästä muistio, jossa on yleisökysymykset vastauksineen (pdf).

Hankealue

Suunniteltava hanke sisältää Turun kehätien parantamisen noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpuolelta (Humalistontien liittymästä) Naantalista Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään Raisioon, jossa suunnittelualue liittyy aiemmin (v. 2020) laadittuun E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa -tiesuunnitelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluu myös maantie 185 (Naantalin pikatie) pohjoispäästään Pernon eritasoliittymään saakka. Kehätielle ei suunnitella uusia linjauksia vaan tie parannetaan nykyiselle linjaukselleen. Hankealue on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva esittää hankealuetta karttapohjalla.

Hankkeen lähtökohdat

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut.

Tiesuunnitelmavaiheessa tarkistetaan edellä mainittuja yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden toteuttamista.

Tiesuunnittelun eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty keväällä 2021 maastotietojen hankinnalla. Tiesuunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. Syksyn 2021 aikana tarkistetaan tiesuunnitteluvaiheen tavoitteet ja organisoidaan hankkeen työt sekä aloitetaan tiesuunnitelman perusratkaisun määrittely. Tiesuunnitelman varsinainen laatimisvaihe alkaa maaliskuussa 2022 ja kestää noin vuoden. Tiesuunnitelma valmistuu arvion mukaan loppuvuodesta 2023. Tiesuunnitelman laatimisprosessi sekä sen aikaiset vaikutusmahdollisuudet on esitetty oheisessa kuvassa.

Aikataulukaavio kesäkuusta 2021 lokakuuhun 2023. Kaavioon on merkitty tiesuunnittelun vaiheet: 1. lähtökohdat ja tavoitteet, työn organisointi 6-10/2021. 2. Tiesuunnitelman perusratkaisu 11/2021-2/2022. 3. Tiesuunnitelman laatiminen 3/2022-4/2023. 4. Tiesuunnitelman viimeistely 4-10/2023. Lisäksi kaaviossa on esitetty vaikutusmahdollisuudet suunnittelun aikana: Ensimmäinen yleisötilaisuus 10/2021, työpajat ja asukastilaisuudet 5/2022, toinen yleisötilaisuus 6/2023.

Tiesuunnitelman laadinnan aikana järjestetään alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestetään karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan viranomaisten tietoverkoissa, alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla. Lisäksi hankkeesta kiinnostuneet voivat internet-sivuilla ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan sähköpostitse osallistumistilaisuuksista ja hankesivujen päivityksistä.

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
Toteuttamisvalmius aikaisintaan
2020-luvun puolivälissä
Yhteistyökumppanit
Naantalin kaupunki
Raision kaupunki
Turun kaupunki
Kustannukset
160 M€, MAKU 120 (2015=100)
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Tavoitteet

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on TEN-T-ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä.

 • Kehittämisselvitys 2014
 • Yleissuunnitelma ja YVA
 • Yleissuunnitelman hyväksyminen
 • Tiesuunnitelma 2021-2023

Videokuvaa kehätien liikenteestä

 

Liity hankkeen postituslistalle

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista, kuten tiedotteista, nettisivuille päivitetyistä aineistoista ja tilaisuuksista. Ilmoittaudu postituslistalle täyttämällä yhteystietosi alla olevasta linkistä avautuvalle lomakkeelle.

Liity postituslistalle

Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Asetus (EU) 2016/679) mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Väylävirasto. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta http://www.vayla.fi/tietosuoja

Ajankohtaista hankkeessa