Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Kari Partiainen

 • 029 534 3580

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

 • 040 844 1912

E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Väylävirasto on käynnistänyt keväällä 2021 Turun kehätien (E18, kantatie 40) tiesuunnitelman laatimisen välillä Naantali‒Raisio. Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on Euroopan laajuisen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä. Tiesuunnitelma valmistui ja oli nähtävillä syksyllä 2023. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa noin 2020-luvun puolivälissä.

Ajankohtaista

E18 Turun kehätien tiesuunnitelma-aineisto oli nähtävillä 29.9.-30.10.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelu -sivustolla. Suunnitelma on nyt siirtynyt viimeistelyyn ja hyväksymiseen. Käsittelemme nähtävillä olon aikana saapuneet muistutukset ja lausunnot, ja teemme niiden perusteella tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Viimeistelyn jälkeen suunnitelman hyväksymisesitys lähetetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksyttäväksi.

Katso alta tiesuunnitelman havainnevideo.  Jos video ei näy, voit katsoa sen myös YouTubessa.

 

Hankealue

Suunniteltava hanke sisältää Turun kehätien parantamisen noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpuolelta (Humalistontien liittymästä) Naantalista Raisionkaaren eritasoliittymän itäpuolelle Juhaninkujan liittymään Raisioon, jossa suunnittelualue liittyy aiemmin (v. 2020) laadittuun E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa -tiesuunnitelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluu myös maantie 185 (Naantalin pikatie) pohjoispäästään Pernon eritasoliittymään saakka. Kehätielle ei suunnitella uusia linjauksia vaan tie parannetaan nykyiselle linjaukselleen. Hankealue on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva esittää hankealuetta karttapohjalla.

Hankkeen lähtökohdat

Tiesuunnitelma perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa esitetään seuraavia toimenpiteitä:

 • E18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välillä.
 • Järvelän eritasoliittymään toteutetaan ramppiyhteydet myös lännestä eli Rymättylän suunnasta.
 • Ruonan yhdystien tasoliittymään toteutetaan eritasoliittymä.
 • Vanton eritasoliittymästä poistetaan lännen suunnan rampit ja idän eli Raision suunnan ramppeja parannetaan.
 • Kaanaan eritasoliittymä parannetaan siten, että E18 Turun kehätien linjaus on jatkuva.
 • Raisionlahden kohdalla junarata rakennetaan uudelleen hieman etelämmäksi. Rinnakkaiskatuyhteys toteutetaan kehätien eteläpuolelle. Kävely- ja pyöräväylät sijaitsevat kehätien molemmilla puolilla.
 • Krookilan kohdalle rakennetaan suuntaiseritasoliittymä, josta on rampit vain itään eli Raision suuntaan. Rinnakkaiskatuyhteydet toteutuvat kehätien molemmille puolille Krookilan eritasoliittymästä Raision keskustaan.
 • Raisionkaaren kohdalle tehdään eritasoliittymä.
 • Seututielle 185 Meyerin telakan kohdalle toteutetaan eritasoliittymä, josta on yhteys Krookilan eritasoliittymään.

Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetään melusuojausten alustavat sijainnit sekä periaateratkaisut.

Tiesuunnitelmavaiheessa tarkistetaan edellä mainittuja yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden toteuttamista.
 

Tiesuunnittelun eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin keväällä 2021 maastotietojen hankinnalla. Tiesuunnittelukonsultiksi valittiin Ramboll Finland Oy. Syksyn 2021 aikana tarkistettiin tiesuunnitteluvaiheen tavoitteet sekä aloitettiin tiesuunnitelman perusratkaisun määrittely. Tiesuunnitelman varsinainen laatimisvaihe alkoi maaliskuussa 2022 ja kesti noin vuoden. Tiesuunnitelma valmistui syyskuussa 2023. Tiesuunnitelman laatimisprosessi sekä sen aikaiset vaikutusmahdollisuudet on esitetty oheisessa kuvassa.

Aikataulukaavio kesäkuusta 2021 lokakuuhun 2023. Kaavioon on merkitty tiesuunnittelun vaiheet: 1. lähtökohdat ja tavoitteet, työn organisointi 6-10/2021. 2. Tiesuunnitelman perusratkaisu 11/2021-2/2022. 3. Tiesuunnitelman laatiminen 3/2022-4/2023. 4. Tiesuunnitelman viimeistely 4-10/2023. Lisäksi kaaviossa on esitetty vaikutusmahdollisuudet suunnittelun aikana: Ensimmäinen yleisötilaisuus 10/2021, työpajat ja asukastilaisuudet 5/2022, toinen yleisötilaisuus 6/2023.

Tiesuunnitelman laadinnan aikana alueen asukkaille, yrityksille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille on järjestetty mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestettiin karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotettiin viranomaisten tietoverkoissa, alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla sekä hankkeen postituslistalla. 

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
Toteuttamisvalmius aikaisintaan
2020-luvun puolivälissä
Yhteistyökumppanit
Naantalin kaupunki
Raision kaupunki
Turun kaupunki
Kustannukset
269 M€, MAKU 145 (2020=100)
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Tavoitteet

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tavoitteena on TEN-T-ydinverkon vaatimusten saavuttaminen Naantalin ja Raision kaupunkirakenteen sisällä.

 • Kehittämisselvitys 2014
 • Yleissuunnitelma ja YVA
 • Yleissuunnitelman hyväksyminen
 • Tiesuunnitelma 2021-2023