Hyppää sisältöön

Kymenlaakson suunnitteluhankkeet

Kymenlaakso on noin 180 000 asukkaan maakunta, jonka menestys perustuu metsäteollisuuden ja logistiikan osaamiseen sekä Venäjän lähialueen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pohjois-Kymenlaakson erämaaluonto, Etelä-Kymenlaakson merialue saaristoineen sekä rakennettu kulttuuriympäristö kuvastavat maakunnan monipuolisuutta ja ympäristön rikkautta. Maakunnan nimi johtuu sen halki kulkevasta Kymijoesta, jonka varrella tai lähellä ovat seudun suurimmat asutuskeskukset. Kymenlaakson maakuntakeskukset ovat Kouvola ja Kotka. 

Kymenlaaksossa on vahvasti edustettuna kaikki liikennemuodot ja niiden tarvitsemat väylät ja terminaalit. Vuoden 2018 lopulla julkistettuihin pääväyliin sisältyvät tieverkolla E18, kuutostie, valtatiet 12 ja 15 sekä HaminaKotka-sataman Mussalon yhteys (Merituulentie). Pääratoihin sisällytettiin luonnollisesti maakunnan kautta kulkevat Karjalan ja Savon radat sekä yhteydet Kouvolasta Kotkaan ja Haminaan. HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama, josta lähtevät syväväylät maailman merille. Kouvola on rautatieliikenteen keskeinen solmukohta ja sen logiistiikka- ja terminaalialue Rail Road Terminal (RRT) on Suomen ainoa TEN-T-verkon sisämaan terminaali. Kouvolan Utissa on Finavian ylläpitämä vilkkaassa lentokone- ja helikopterikäytössä oleva sotilaslentoasema, jonka rakenteet mahdollistavat myös siviililiikennetoimintaa. Vuoden 2018 lopulla tehtiin päätös Kaakkois-Suomen pelastushelikopterin sijoittamisesta Uttiin.  

Vaalimaa on tavaraliikenteeltään vilkkain ja henkilöliikenteeltään toiseksi vilkkain rajanylityspaikka Venäjälle. 

Lähivuosien Kymenlaakson väyläsuunnittelu painottuu keskeisiin pääteihin. Valtatien 15 tiesuunnittelu keskikaiteelliseksi ohitustieksi on käynnissä Kotkan ja Kouvolan välillä. Tiesuunnittelu valtatien 12 parantamiseksi Lahti - Kouvola-välillä on käynnistymässä vuonna 2019. Kuutostiestä Kouvolan kohdalla on valmis yleissuunnitelma ja tiesuunnittelun odotetaan käynnistyvän pian.  

Pienempien toimenpiteiden osalta painotetaan seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien toteuttamista. Siltojen ja tierakenteen parantamissuunnitelmia toteutetaan tarpeen ja rahoituksen mukaan.

Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 (pdf 7,4 Mt)

Kymenlaakson liikennestrategia 2035 (pdf 6,8 Mt)