Hyppää sisältöön

Maantien 170 parantaminen

Kartta hankeosuudelta.

Moottoritien valmistuttua työt jatkuivat maantien 170 eli vanhan seiskatien  kunnostamisella. Tie päällystettiin lähes kokonaan uudelleen, minkä lisäksi rakennettiin kevyen liikenteen väylää. Lisäksi maantiellä tehtiin siltatöitä.

Ravijoen sillan korjaukset aloitettiin viikolla 18. Sillan reunapalkin ja sillan alapuolisia rakenteita uusittiin. Kohteeseen tuli liikennejärjestelyjä, joiden kesto oli noin kaksi kuukautta. 

Vaalimaan sillan korjaustyöt aloitettiin viikolla 20. Sillan pintarakenteet ja sillan pohjoispuolen reunapalkki uusittiin ja sillan alapuolisille rakenteille tehtiin korjauksia. Kohteeseen tuli liikennejärjestelyjä, jotka kestivät noin kolme kuukautta.

Virojoen sillan purku ja uuden betonisillan rakennus alkoi viikolla 23. Maantien 170 liikenne oli katkaistu ja liikenne ohjattiin kiertotielle 4.6. alkaen. Kiertotie kulki Virojoen kylän ja Myllytien kautta.

Lisäksi Virojoen alikulkutunnelin korjaustyöt alkoivat viikolla 27. Aiempi alikulku purettiin ja sen tilalle rakennettiin uusi elementtirakenteinen alikulkutunneli.

Rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2018. Pääurakoitsija oli YIT Rakennus Oy.