Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä VT 8 Turku - Pori-hankkeesta
 • Tie on vilkasliikenteinen. Sen varrella sijaitsee viisi vientisatamaa ja työmatkaliikennettä on runsaasti. Hanke parantaa merkittävästi yhteysvälin turvallisuutta ja sujuvoittaa matkantekoa. Lisäksi pohjaveden pilaantumisriskit pienenevät. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteet paranevat.

   

 • Nelikaistainen moottoritie Raisiosta Nousiaisiin parantaa liikenneturvallisuutta vilkasliikenteisellä tieosuudella. Myös ohituskaistojen ja eritasoliittymien rakentaminen turvalista liikkumista.

  Jalankulkijoille ja pyöräilijoille rakennetaan uusia kevyen liikenteen väyliä ja entisiä korjataan. Perusparannuksen valmistuttua kasitiellä on myös yhtenäinen tievalaistus koko matkalla Turusta Poriin.

   
 • Pohjavesialueet suojataan bentoniittimatolla. Bentoniitti on vulkanisoitunutta savea, joka estää mahdollisissa liikenneonnettomuuksissa öljyn imeytymisen pohjaveteen. Asennamme bentoniittimaton noin metrin syvyyteen, ja sen päälle tehdään lisäksi ohutmuovisuoja, suodatinkerros, salaojat, peitekerros sekä luiskaverhoilu eli nurmipinta.

   

  Hankealueella pohjavedet suojataan Maskussa sekä Eurajoella Kämpän kohdalla.

   
 • Rakennustyöt käynnistyivät alkuvuonna 2014, ja koko hanke valmistuu vuonna 2018. Kaikkialla ei rakenneta koko ajan, vaan töitä tehdään vaiheittain. 

 • Hanke alkoi Raision ja Nousiaisten välillä vuonna 2014 kahdella urakalla. Ensin Raision ja Maskun välinen osuus muutettiin nelikaistaiseksi ja sinne rakennettiin kaksi eritasoliittymää, ja sen jälkeen Maskun ja Nousiaisten välinen osuus muutettiin myös nelikaistaiseksi ja Nousiaisten liittymän valo-ohjaus päivitettiin. 

  Porin päässä on tehty tiejärjestelyjä rakentamalla kevyen liikenteen väylää ja ohituskaistoja. Lisäksi rakennettiin liittymäjärjestelyjä, kuten Isomäen risteyssilta.

  Tällä hetkellä käynnissä on monta urakkaa Nousiaisten ja Eurajoen välillä. Keväällä 2017 alkaneilla urakoilla liikenneturvallisuutta parannetaan mm. täydentämällä yhteysvälille yhtenäinen tievalaistus ja parantamalla liittymäjärjestelyjä. 

 • Keväällä 2018 alkavat työt valtateiden 23 ja 8 risteyksessä Söörmarkussa. Suunnitelmissa on korvata nykyinen tasoliittymä eritasoliittymällä.

   

  Ohituskaistaparin rakentaminen Nousiainen–Kurjenmäki-välille jatkuu vuoteen 2019 asti. Urakkaan kuuluu myös muita tie- ja liittymäjärjestelyjä sekä riista-aidan rakentaminen Mynämäelle asti.

 • Rakennamme Mynämäki–Vermuntila-välille noin 34 kilometriä uutta tievalaistusta niille osille, joilta se vielä puuttuu. Näin koko kasitielle Turusta Poriin saadaan yhtenäinen tievalaistus.
 • Uusia valaisinpylväitä valaisimineen tulee noin 600, joista noin 60 on vanhojen vaihtamista uusiin.

   

  Uusi valaistus toteutetaan energiatehokkailla led-valaisimilla. Lisäksi uusimme vanhoja huonokuntoisia valaisimia. Ledien kulutus on samaa luokkaa kuin Sp-Na-lamppujen, mutta ledejä käyttämällä pylväsväleistä voidaan tehdä pidempiä, jolloin saadaan aikaan säästöjä sekä rakennuskustannuksissa että sähkönkulutuksessa. Ledit vaativat myös vähemmän huoltoa kuin aiemmat valaisimet.  

   
 • Rakennusaikaiset haitat pyritään minimoimaan. Liikenteelle koituu kuitenkin välttämättä haittaa, koska esimerkiksi nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan.
 • Porin päässä työt alkoivat huhtikuussa 2015 Isomäen risteyssillan rakentamisella. Isomäen urakka valmistui keväällä 2016.

  Kesällä 2016 Luvian ja Porin alueella aloitettiin uusi urakka Hangassuon ja Niittymaan välillä. Kokonaisuus valmistuu syksyllä 2017.

 • Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen sopimusvaltuutus on 102,5 M€. Toinen vaihe on seuraavan hallituskauden asia. Nykyarvio sen toteutumisen hinnaksi on 110 M€. Koko yhteysvälin kehittämisen kustannusarvio on 210 M€.
 • Vuosien 2014-2017 aikana työmaalla työskentelee keskimäärin 150 henkeä, ja parhaimmillaan jopa 600. 
 • Pääurakoitsijat käyttävät aliurakoitsijoina useita paikallisia yrityksiä ja urakoitsijoita. Lisäksi hankimme mm. kiviainesta ja muita rakennustarvikkeita paikallisilta toimijoilta.