Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

Käyttöehdot

Väyläviraston avoimen datan aineistoja koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa. Creative Commons 4.0 Nimeä on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten. Se antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa aineistoja edelleen joko alkuperäisessä tai muutetussa muodossa. Aineistoja voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa edellyttää, että tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla.

Ohjeita lähteen nimeämiseen

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. Nämä tiedot voivat sisältää nimen lisäksi tai sijasta esimerkiksi pseudonyymin tai tavaramerkin.

Väylävirasto edellyttää, että nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

  • Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla . Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.
  • Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.
  • Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.
  • Materiaaliin täytyy liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Väylävirasto voi aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa, kun poistaminen on mahdollista.

Esimerkkejä nimeämiseen

 

Esimerkki: Digiroad-aineiston käyttö osana painettua julkaisua. Julkaisussa käytettävän Digiroad-aineiston yhteyteen lisätään seuraava teksti:

Lähde: Digiroad, Väylävirasto. Aineisto on ladattu Väyläviraston Lataus- ja katselupalvelusta 01.06.2015 lisenssillä CC 4.0  BY.

 

Esimerkki: Vesiväyläaineistojen käyttö latauspalvelun rajapinnasta ja julkaisu osana toista verkkopalvelua. Verkkopalvelussa on oltava loppukäyttäjän näkyvissä teksti:

Lähde: Väylävirasto / latauspalvelu, lisenssi CC 4.0 BY.

 

Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Vanhat käyttöluvat ja niiden soveltaminen

Vuoteen 2014 asti Liikennevirastolla (nykyinen Väylävirasto) oli käytössä avoimen tietoaineiston lisenssi. Se on edelleen voimassa niille aineistoille, joiden käyttöehdoksi  se oli aineiston lataushetkellä määritelty. Väylävirasto myöntää hyödyntäjille oikeuden soveltaa näihin, Väyläviraston avoimen tietoaineiston lisenssillä ladattuihin aineistoihin Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupaa ilman, että aineisto tarvitsee ladata uudelleen.

Muiden aineistotuottajien aineistot

Väylävirasto on hankkinut käyttöoikeuksia ulkopuolisten aineistotuottajien aineistoihin. Väylävirasto voi luovuttaa näitä aineistoja kolmannelle osapuolelle käytettäviksi Väylävirastolle tilauksesta tehtävissä töissä.

Väylävirasto vaatii aineistoluovutuksen yhteydessä kirjallisen käyttösitoumuksen siitä, että

  • aineistoa käytetään vain tilattuun työhön
  • aineiston käyttöoikeusehtoja noudatetaan
  • aineisto hävitetään työn päättymisen jälkeen

Käyttösitoumukseen vaaditaan aineistoa tilaavan osapuolen allekirjoitus.