Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki

Projektipäällikkö

Maria Ruuska

  • 09 310 3755

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Sami Mankonen

  • 0295 021 309

Ramboll

Projektipäällikkö

Lotta-Maija Salmelin

  • 0400 941403

Turunväylän (vt 1) ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, tiesuunnitelma, Helsinki

Tiehanke Suunnitteilla Uusimaa

Helsingin kaupunki on käynnistänyt joulukuussa 2023 tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 1 (Turunväylä) välille Professorintie–Huopalahdentie. Turunväylän ja Huopalahdentien liittymäalueella on tarkoitus tiivistää alueen maankäyttöä ja yhteensovittaa Turunväylän liittymäjärjestelyt Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen (LHR) suunnitteluratkaisuihin. Tavoitteena on, että Turunväylän itäpäästä muodostuu kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tiejakso. Hankkeen toteuttamisesta on sovittu Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020–2031.

Kartassa esitetään hankealueen sijainti.

Hankealue

Turunväylä (vt 1) on Turku–Helsinki-moottoritien sisääntuloväylä pääkaupunkiseudulle ja se yhdistää pääkaupunkiseudun länsiosan TEN-T-ydinverkkoon kuuluvaan E18-tiehen.

Suunnittelualueella Turunväylä päättyy Huopalahdentien liittymään. Turunväylä toimii suunnittelualueella merkittävänä E18-tien ja Helsingin alueen välisenä työmatka- ja jakeluliikenteen yhteytenä.

Huopalahdentie on yksi Helsingin länsiosan pääkaduista ja yhdistää Vihdintien (vt 2), Hakamäentien (Pasila, vt 4, vt 7), Turunväylän (vt 1) ja Paciuksenkadun (Helsingin niemen eteläosa, Mannerheimintie) toisiinsa. 

Hankkeen tavoitteet

Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on laatia Turunväylälle hallinnollinen tiesuunnitelma. Valtatien 1 ja Huopalahdentien liittymäalueella on tarkoitus tiivistää alueen maankäyttöä ja yhteensovittaa valtatien 1 liittymisjärjestelyt Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen suunnitteluratkaisuihin. Valtatien 1 itäpäästä muodostuu kaupunkiympäristöön sopiva katumainen tiejakso. Jalankulkua ja pyöräilyä palveleva yhteys Huopalahdentien länsireunalla suunnitellaan Turunväylän yli. 

Hankkeen lähtökohdat

Hanke pohjautuu seuraaviin aiemmin tehtyihin suunnitelmiin ja selvityksiin:

  • Valtatien 1 ja Huopalahdentien liittymän parantaminen, aluevaraussuunnitelmatasoiset vaihtoehtotarkastelut, valmistui 2020.
  • Huopalahdentien kunnallistekninen yleissuunnitelma, valmistui 2022.
  • Turunväylän (vt 1) itäpään tarkastelu, valmistui 2022.
  • Huopalahdentien liikennesuunnitelma, valmistui 2023
     

Suunnittelun eteneminen ja vaikutusmahdollisuudet

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistetty joulukuussa 2023. 

Suunnittelukonsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy. 

Suunnitelma valmistuu vuoden 2025 alkupuolella. 

Yleisötilaisuus verkkotilaisuutena 30.5.2024

Tiesuunnitelmaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus verkkotilaisuutena 30.5.2024 kello 17.00–18.30. Yleisötilaisuudessa osallistujat voivat chatin kautta kommentoida tai esittää kysymyksiä kaupungin asiantuntijoille ja suunnitelmaa laativan konsulttitoimisto Ramboll Finlandin edustajille.

Liity tilaisuuteen tästä: https://bit.ly/44LNEle

Suosittelemme liittymään tilaisuuteen viisi minuuttia ennen alkua. 

Tilaisuus järjestetään Teamsilla. Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta. Osallistumiskokemus on parempi tietokoneella, jossa on iso näyttö. Osallistuminen onnistuu myös mobiililaitteella, kuten tabletilla tai älypuhelimella. 

Tilaisuuteen voi osallistua anonyymisti. Voit lukea lisätietojen henkilötietojen käsittelystä kaupunkiympäristön tilaisuuksissa, jotka järjestetään Teams-kokouksena osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua näillä sivuilla 27.5-14.6.2024.