Hyppää sisältöön

Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii

Ratahanke Suunnitteilla Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Ratasuunnitelma on valmistunut. Hanke on toteutuksessa. Siirry tästä Oulu-Kemi-rataosa, uudet liikennepaikat -hankkeen sivuille.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2020-2022
Kustannukset
7 500 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • lisätä rataosan kapasiteettia vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeita
  • vähentää TEN-T-ydinverkon pullonkauloja
  • mahdollistaa rataosan kunnossapito liikenteen lisääntyessä

Nykytila

Oulu–Kemi-rata on 105 km pitkä yksiraiteinen sähköistetty rataosuus, jonka maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN.

Oulun ja Kemin välillä junien kohtaaminen on tällä hetkellä mahdollista Haukiputaan, Iin, Myllykankaan ja Simon liikennepaikoilla. 

Rataosuudella kulkee noin 14 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Huipputunteina radan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Yöllä liikenne on vähäisempää, milloin on mahdollista tehdä muun muassa kunnossapitotöitä. Vuonna 2018 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,1 milj. tonnia tavaraa.

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Oulu–Haaparanta rataosuuden suunnittelulle on myönnetty EU:n CEF-tukea, mm. Oulu–Laurila rataosuuden tarveselvitykseen sekä ratasuunnitelmiin.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on lisätä rataosan liikennöintikapasiteettia vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita. Vuosina 2022-23 rataosuudelle on tulossa 8-10 päivittäistä raakapuujunaa lisää.  Rataosuuden pisimpien liikennepaikkavälien puolitus mahdollistaa 16 lisäjunan sijoittamisen Oulu - Kemi -välille. Uudet junan kohtauspaikat lisäävät rataosuuden liikennöintikapasiteettia 16 lisäjunalla Oulu–Kemi-rataosuudella. Uudet kohtauspaikat tulevat Iihin Lähessuon sekä Simon Maksniemen alueille.

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Liikenne- ja viestintävirasto on 29.06.2021 päätöksellään TRAFICOM/303325/05.02.03.02/2021 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman ja suunnitelma on lainvoimainen. 

 

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.