Hyppää sisältöön

Tunneliturvallisuus

Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään tunneleiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Tunnelit pyritään rakentamaan ja varustelemaan siten, että tunneleissa ajavien turvallisuus ei vaarannu ja turvallisuuden taso vastaa mahdollisimman hyvin ympäröivän liikenneympäristön turvallisuustasoa. Huomiota kiinnitetään myös kunnossapitohenkilöstön työturvallisuuteen.

Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään tunneleiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Tunnelit pyritään rakentamaan ja varustelemaan siten, että tunneleissa ajavien turvallisuus ei vaarannu ja turvallisuuden taso vastaa mahdollisimman hyvin ympäröivän liikenneympäristön turvallisuustasoa. Huomiota kiinnitetään myös kunnossapitohenkilöstön työturvallisuuteen.

Yli viisisataametristen TEN-tieverkolle sijoittuvien tunneleiden minimiturvallisuusvaatimukset tulevat niin sanotusta EU:n tunnelidirektiivistä. Tunnelidirektiivin vaatimuksia noudatetaan mahdollisimman pitkälle myös muulle maantieverkolle sijoittuvissa tietunneleissa.

Tietunnelien turvallisuuden kannalta merkittävin toimija on tunnelin hallinnoija. Hallinnoijan tehtäviä hoitavat yleensä paikalliset ELY-keskukset, jotka vastaavat tunneleiden ylläpidosta ja turvallisesta liikkumisesta niissä. Lisäksi E18/Vt 1 Lohjan ja Muurlan välille sijoittuvista 7 tietunnelista vastaa Tieyhtiö Ykköstie Oy vuoteen 2029, E18/Vt 7 Markkinamäen tunnelista vastaa Tieyhtiö Valtatie 7 Oy vuoteen 2026  ja E18/Vt 7 Vaalimaan tunnelista Tieyhtiö Vaalimaa Oy vuoteen 2034 saakka.

Kaikkien Suomen maantietunneleiden hallintoviranomaisena toimii 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Hallintoviranomaisen tehtävänä on viime kädessä varmistaa, että toimijat noudattavat niitä vaatimuksia ja menettelyitä, joilla turvallinen liikkuminen tunneleissa varmistetaan. 

Väylävirasto vastaa tietunnelien rakennuttamisesta ja tunneleita koskevien teknisten ohjeiden laadinnasta. Tietunnelien järjestelmien käytöstä ja ylläpidosta sekä liikenteenohjauksesta vastaa Intelligent Fintraffic Tie Oy (ent. Intelligent Traffic Management Finland Oy)

Viranomaisten toimien lisäksi jokainen voi omalla liikennekäyttäytymisellään vaikuttaa siihen, miten turvallista tietunnelissa ajaminen on. Alla on käyty läpi niitä asioita, joita turvallinen liikkuminen tietunneleissa edellyttää sekä toimintatapoja, joita noudattamalla myös poikkeustilanteet saadaan hoidettua mahdollisimman turvallisesti.

Turvallinen liikkuminen tunnelissa

Tunnelissa ajaminen vaatii valppautta. Riittävä välimatka edellä ajavaan on tärkeää erityisesti silloin, kun liikenne hidastuu ja jounoutuu. On myös tiedettävä, miten toimia mahdollisissa häiriö- ja vaaratilanteissa.
 
Kun saavut tunneliin tai ajat tunnelissa
 • Tarkista, että ajovalot ovat päällä. U-käännös, peruuttaminen, pysäyttäminen ja tyhjäkäynti on kielletty tunnelissa.
 • Ota aurinkolasit pois.
 • Kuuntele radiotaajuutta, joka on ilmoitettu liikennemerkeissä.
 • Noudata ajokaistakohtaisia opasteita, sekä muita liikennevaloja ja -merkkejä.
 • Älä ohita, jos liikenne tunneliputkessa on kaksisuuntaista ja käytettävissä on vain yksi kaista ajosuuntaan.
 • Pidä turvallinen välimatka edessä ajavaan.
 • Kuorma-autolla ohittaminen on yleensä kielletty tunneleissa.
 • Liikenteen ruuhkautuessa ja pysähtyessä pidemmäksi aikaa tunnelissa: Sammuta moottori ja kytke hätävilkut päälle, jos liikenne on pysähtynyt.
 

Animaatio: Turvallisesti tunnelissa

 

Tulipalon sattuessa

 • Jos ajoneuvosi syttyy tuleen, aja ulos tunnelista, jos se vain on mahdollista.
 • Jos tunnelista ei pääse ajamaan ulos,  pysäytä ajoneuvosi ajokaistan sivuun, sammuta moottori ja poistu ajoneuvosta välittömästi. Jätä avain virtalukkoon.
 • Kutsu apua tunnelissa olevalla hätäpuhelimella tai omalla puhelimellasi
 • Sammuta palo tunnelissa olevalla sammuttimella, jos mahdollista.
 • Anna ensiapua loukkaantuneille.
 • Hakeudu hätäpoistumisreitille mahdollisimman nopeasti.

Animaatio: Tulipalon sattuessa

Jos ajoneuvoosi tulee vika tai tapahtuu onnettomuus
Kytke hätävilkut päälle.
Yritä siirtää ajoneuvosi pientareelle, hätäpysäyttämispaikalle tai ainakin ajokaistan reunaan.
Sammuta moottori ja poistu ajoneuvosta.
Anna ensiapua loukkaantuneille, jos se on mahdollista.
Kutsu onnettomuustilanteessa apua tunnelissa olevalla hätäpuhelimella tai omalla puhelimellasi.
 

Animaatio: Kuinka toimia ongelmatilanteessa

 

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.