Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

  • 029 534 3149

Welado Oy

Projektipäällikkö

Matti Tervonen

  • 040 749 3065

Oulu-Kemi-rataosa, uudet liikennepaikat

Ratahanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Lappi

Hankkeella rakennetaan kaksi uutta junien kohtauspaikkaa Iin Lähessuolle sekä Simon Maksniemeen.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Yhteistyökumppanit
Welado
Kustannukset
15 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • varmistaa elinkeinoelämälle tarpeelliset tavaraliikenteen kuljetukset
  • poistaa TEN-T ydinverkon pullonkauloja

Nykytila

Oulu-Kemi on 107,5 km pitkä Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon TEN-T:hen kuuluva yksiraiteinen sähköistetty rataosa. Sen maksiminopeus on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino 225 kN. Junien kohtaaminen on mahdollista kaikilla rataosan nykyisillä kohtaamispaikoilla Haukiputaalla, Iissä, Myllykankaalla ja Simossa.


Rataosalla kulkee noin 13 henkilö- ja 5-10 tavarajunaa vuorokaudessa. Huipputunteina radan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä. Yöllä liikenne on vähäisempää, milloin on mahdollista tehdä muun muassa kunnossapitotöitä. Vuonna 2019 rataosuudella tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa ja kuljetettiin 1,2 milj. tonnia tavaraa. Rataosan kapasiteetti on nykyisellään lähes käytetty huipputunteina. 

Hankkeen toteutus ja kustannukset

Hankkeella rakennetaan junien kohtaussraiteet Iihin Lähessuon alueelle ja Simon Maksniemeen. Nykyisen raiteen viereen rakennettavat sivuraiteet mahdollistavat junien kohtaamisen kummallakin liikennepaikalla.


Hankkeen tarkoituksena on lisätä rataosan kapasiteettia vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeita sekä vähentää TEN-T ydinverkon pullonkauloja. Uudet junien kohtauspaikat mahdollistavat rataosan kapasiteetin lisäämisen. 

Koko hankkeen kustannusarvio on 15 000 000 €.

Hankkeen tilaajana toimii Väylävirasto ja rakennuttajakonsulttina Welado Oy.
 

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!